Copy
Nyhetsbrev fra Bodø Revisjonskontor AS - www.borev.no
Les eposten i din nettleser

Hei og godt nytt år!


Vi ber alle våre kunder merke seg følgende:

Aksjonærmelding for 2016 (tidl. aksjonærregisteroppgaven)

Aksjonærmelding fra selskapene har siste leveringsfrist den 31. januar. Etter innføringen av tvangsmulkt i 2017 vil det bli ilagt tvangsmulkt for meldinger som er levert for sent til Skatteetaten. For aksjonærmeldingen innebærer dette 2 rettsgebyr pr. dag, dvs. kr. 2098,- pr. dag (et rettsgebyr utgjør kr. 1049,-).

For de av våre kunder som vi i henhold til inngåtte avtaler skal levere aksjonærmelding for, vil vi sørge for at disse blir løpende levert etter hvert som meldingene er klare. Dersom det har vært endringer i form av utbytte/ekstraordinært utbytte, kjøp/salg av aksjer eller andre endringer som skal meldes på aksjonærnivå, må vi snarest og innen 20. januar få dette oversendt. Vi har mottatt opplysninger fra noen av våre kunder allerede.

For de av våre kunder som får levert aksjonærmeldingen av sin regnskapsfører, eller leverer selv, er det viktig at dere påser at denne blir levert innen fristen, 31. januar.

Copyright © 2017 Bodø Revisjonskontor AS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp