Copy
Nieuwsbrief Gerardus Majella Parochie September 2021 
 
View this email in your browser
Na de zomerpauze
Na de zomerpauze gaan we weer verder met onze nieuwbrief. Die komt in principe twee keer per maand uit. Wie suggesties heeft voor artikelen of andere berichten, kan die mailen aan diaken@rkdu.nl
Vrijwilligers gezocht voor Papiercafé
Onze parochie zoekt vrijwilligers voor het bemensen van het Papiercafé Gerardus Majella. Dat café gaat op 4 oktober a.s. van start in het Leerhuis. Elke week op maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen van 10 – 11.30 uur gaan vrijwilligers hier mensen helpen die papieren/formulieren/documenten (of e-mails of appjes) hebben gekregen van bedrijven en overheden die ze niet begrijpen. Het is heel dankbaar werk en het zorgt ervoor dat mensen niet in de schulden terecht komen. Wie een beetje tijd over heeft voor dit goede doel, kan bellen of mailen met diaken Jouke Schat (068 3939 740 of diaken@rkdu.nl).
8 tips om te leren uitkomen voor je geloof
Iedere gedoopte is geroepen om getuige te zijn van Jezus’ evangelie. 8 tips om je koudwatervrees te overwinnen en inspiratie op te doen.

1. Ben je bang om uit te komen voor je geloof omdat de omgeving spottend zou kunnen reageren? Wees gerust, een geloofwaardig getuigenis roept veeleer bewondering op dan spot.
2. Wees allereerst een voorbeeld van wat je gelooft. Laat door je omgang met mensen zien dat God van iedereen houdt, en in het bijzonder van mensen die in een zwakke positie staan.
3. Doe niet mee met onrecht, maar probeer negatieve spiralen te doorbreken waar je kan. Jouw respect voor mensen zal anderen leren om op hun beurt ook jou te respecteren.
4. Getuigen over je geloof, wil niet zeggen dat je anderen jouw visie moet opdringen. Hoe kan je nu door hen aanvaard worden als je hen niet aanvaardt zoals ze zijn? Spreek dus over jezelf: vertel hoe God jou doet groeien als mens en als christen en hoe heerlijk het is om dat samen met anderen te beleven.
5. Neemt iemand aanstoot aan je nederige en eerlijke getuigenis? Laat je niet verontrusten. Doe er wijs het zwijgen toe. Mensen van wie het hart verhard is, kunnen je niet begrijpen. Niemand is verplicht om te geloven wat jij gelooft. Maar jij bent evenmin verplicht om kritiekloos mee te gaan in de opvattingen van anderen.
6. Wekt je getuigenis oprechte belangstelling op, dan komen er misschien vragen waarop je niet meteen een antwoord weet. Over het lijden in de wereld, bijvoorbeeld. Of over geloof en wetenschap. Je hoeft niet op alle vragen een antwoord te hebben. Geloven is iets anders dan kennen of weten. Je voelt gewoon dat Gods liefdeskracht in jou werkt. Je gelooft dat Hij je niet in de steek laat. Uit dat vertrouwen put je kracht, wat er ook gebeurt.
7. Hoed je ervoor te gaan moraliseren. Als het christelijk geloof herleid wordt tot een geheel van regels, hoe zinvol die op zich ook zijn, verliest het zijn aantrekkingskracht. Het christendom heeft geen monopolie op solidariteit of respect voor het leven.
8. Het geloof in een Bijbelse God uitleggen in de hedendaagse samenleving, is niet makkelijk. Onze cultuur stelt ratio en zelfbeschikking centraal, terwijl het eigene van het Bijbelse geloof nu juist is dat God het initiatief neemt. Hij leidt ons weg uit al wat vanzelfsprekend is. Geloven is genade. Het is niet iedereen gegeven, maar het kan iedereen overkomen die zich ervoor openstelt. Bid voor jezelf en voor de mensen om je heen, dat ze God (steeds beter) mogen leren kennen.
Alpha Online gaat weer van start
Op dinsdag 5 oktober gaat Alpha (Online) van start! Alpha is voor iedereen, of je nu wel, niet of een beetje gelooft. Samen met anderen ga je tien weken lang het gesprek aan over het christelijk geloof. Lees meer...
Nodig iemand uit voor Alpha! Wist je dat 90% van de deelnemers op Alpha komt door een persoonlijke uitnodiging? Iemand uitnodigen voor Alpha is dus ontzettend goed om te doen.
Zelf ben je natuurlijk ook van harte welkom om met de Alpha mee te doen. Aanmelden kan via dit formulier.
Thomas a Kempis krijgt eigen museum in Zwolle
550 jaar na zijn sterfdag krijgt de middeleeuwse kanunnik Thomas a Kempis een eigen museum, met dank aan de persoonlijke verzameling van Bert Pierik. Bert Pierik heeft iets met Thomas a Kempis. Zijn familie beheert al vier generaties lang Begraafplaats Bergklooster op de Agnietenberg in Zwolle. Op de plek waar nu alleen nog een gedenksteen aan Thomas a Kempis herinnert, stond ooit het augustijnerklooster waar de reguliere kanunnik zijn wereldberoemde De navolging van Christus schreef. We bevinden ons dan in de 15de eeuw. Tijdens de reformatie werd het klooster met de grond gelijk gemaakt. Het puin werd gebruikt voor de stadsomwalling. En toch, bij het grafdelven komt Bert Pierik met de regelmaat van de klok resten tegen van het klooster. Zo kwam Thomas a Kempis letterlijk van onder een dikke laag stof en as naar hem toe. Bij de 550ste gedenkdag van zijn overlijden krijgt Thomas a Kempis nu een eigen museum in een voormalig schooltje vlakbij Begraafplaats Bergklooster.
Wie was Thomas a Kempis?
Thomas a Kempis werd rond 1380 geboren in het Duitse Kempen, niet ver van Roermond. Rond zijn 12de werd hij naar de Latijnse school in Deventer gestuurd, waar zijn broer hem al voorgegaan was. Dat was het centrum van de Moderne Devotie, een mystieke beweging gesticht door Geert Grote. De jonge Thomas logeerde bij Florens Radewijns, superior van de Broeders van het Gemene Leven. Zo werd hij helemaal ondergedompeld in de leer van de Moderne Devotie, waar hij een van de invloedrijkste figuren van zou worden. Tijdens zijn studies bleek Thomas nogal vaardig in het kopiëren van manuscripten. Hij vestigde zich dan ook als zelfstandig kopiist. Pas later trad hij toe tot de augustijnen in de priorij van het Bergklooster, waar zijn broer prior was. Zelf werd hij er subprior in 1429. Vanuit die functie begon hij te schrijven aan de 4 traktaten in De navolging van Christus, als leidraad voor de novicen.
Enkele citaten uit ‘De navolging van Christus’

1. Beu word ik vaak van het vele lezen en horen; in U, God, is alles wat ik wil en begeer. Laat alle leraren zwijgen, laat alle schepselen stil zijn voor uw aangezicht: spreek Gij tot mij, Gij alleen!
2. Alle volmaaktheid in dit leven is met een zekere onvolmaaktheid verbonden, en al ons bespiegelen is enigszins behept met nevel en duisternis.
3. Het is een grote wijsheid, niet overijld te zijn in wat men doet, en niet hardnekkig vast te houden aan zijn eigen meningen.
4. Anderen willen wij door de regel streng in toom gehouden zien, en zelf kunnen wij er helemaal niet tegen dat wij wat meer worden ingeperkt.
5. Op twee vleugels wordt de mens van het aardse omhoog gedragen: eenvoud en zuiverheid. De eenvoud heeft God voor ogen, de zuiverheid vat en smaakt Hem.
6. Jezus heeft er veel die zijn hemels rijk liefhebben, maar weinig die zijn kruis dragen. Hij vindt er heel wat die zijn tafel delen, maar weinig deelgenoten aan zijn vasten.
Gewoon gaan! Pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid
Van 30 september tot en met 11 oktober lopen  internationale pelgrims door Nederland om aandacht te vragen voor het klimaat. De pelgrimstocht startte in augustus in Polen en eindigt in november in Glasgow, bij de 26e Wereldklimaatconferentie. Op vrijdag 8 oktober loopt de pelgrimstocht Gewoon gaan! door Utrecht. De pelgrims zullen voor de lunch ontvangen worden in het Johannescentrum (Overvecht) en we gaan proberen hen op de plek waar ze Utrecht binnenkomen, fort Blauwkapel, met vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen van zoveel mogelijk kerken te verwelkomen. Nadere gegevens hierover volgen later deze maand.
Klimaatverandering
De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. Met deze pelgrimstocht willen we als kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. We leggen nadruk op de urgentie van ons klimaatprobleem en roepen op tot klimaatgerechtigheid. Hoe kunnen we zorgdragen voor de schepping? Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de armsten? Hoe kunnen we zelf stappen zetten om te komen tot klimaatgerechtigheid in ons eigen leven?”
De tocht
Elke dag lopen de pelgrims een route van ongeveer 25 kilometer. Ze lopen van stad naar stad. De plaatselijke kerken zorgen voor onderdak en eten onderweg voor de pelgrims en organiseren activiteiten rond de komst van de pelgrims.
Meelopen
Iedereen  kan zich aansluiten bij de pelgrimstocht en een dag  meelopen met de pelgrims. Je kunt je hiervoor aanmelden via www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/.  
Klimaatpetitie
De pelgrimsgroep neemt een Klimaatpetitie mee waarin een oproep wordt gedaan aan de leiders van de klimaattop om tot een rechtvaardig klimaatbeleid te komen. In de petitie staat beschreven hoe kerken voorstander zijn van klimaatgerechtigheid en voor zichzelf een verantwoording weggelegd zien om zorg te dragen voor de schepping. GroeneKerken en Vastenactie roepen iedereen op de petitie ondertekenen, dit kan www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/.
De magische Mont Saint-Michel in 16 weetjes
Velen bezochten wellicht al de Mont Saint-Michel in Normandië. Maar wat weet je van de geschiedenis? Lees deze 16 weetjes.

1. Het eilandje in Normandië lokt elk jaar naar schatting 3,5 miljoen toeristen uit de hele wereld. In Frankrijk scoren alleen het Louvre en Versailles hoger.
2. Nog voor er sprake was van een kerk of abdij, was het eilandje al een oord van bezinning en meditatie.
3. De christelijke geschiedenis gaat terug tot de 8ste eeuw. Toen bisschop Aubert van Avranches er ging bidden, verscheen volgens de overlevering tot drie keer toe de aartsengel Michaël aan hem, met de vraag om op het eiland een kerk te bouwen.
4. In de Saint-Gervaiskerk van Avranches kan je nog altijd de schedel van de heilige Aubert bekijken. Daarin zit een gat dat wordt toegeschreven aan een letterlijke vingerwijzing van de aartsengel Michaël bij zijn derde bezoek aan bisschop Aubert.
5. In 847 werden de berg en omgeving ingenomen door de Noormannen. Na een akkoord met de Franse koning kregen ze zeggenschap over de regio – en zouden ze er ook hun naam aan geven: ‘Normandië’. Ze namen het christendom aan en bouwden de abdij van Mont Saint-Michel uit als bedevaartsoord.
6. Halverwege de 10de eeuw vestigden er zich benedictijner monniken, die een klooster bouwden en een preromaanse kerk, ‘Notre Dame Sous Terre’. Als heilige koos men voor aartsengel Michaël.
7. Twee achtergelaten kanonnen getuigen nog altijd van de strijd tegen de Engelsen, die in 1434 op de vlucht werden gejaagd.
8. In 1793 werd Mont Saint-Michel een gevangenis voor politieke tegenstanders, bekend als de ‘Bastille op zee’. Op een bepaald moment werden er 14.000 gevangenen vastgezet.
9. De Franse schrijver Victor Hugo bezocht het eiland in 1836 en was verbijsterd dat de abdij een lugubere gevangenis was geworden: ‘Een drama vol kerkers, torens en rotsen’, schreef hij. In 1865 werden de gebouwen voor negen jaar gehuurd door de bisschop van Coutances om het eiland en de gebouwen in ere te herstellen.
10. Componist Claude Debussy liet zich in 1910 door het eilandje inspireren tot het geheimzinnige pianowerk ‘La cathédrale engloutie’ (‘De verzonken kathedraal’).
11. Sinds 1979 is de heuvel beschermd als UNESCO werelderfgoed.
12. De baai van de Mont Saint-Michel beslaat tussen Cancale in Bretagne en Granville 500 km². Het getijdenverschil bedraagt maar liefst 15 meter!
13. De gemeente waartoe het eiland en de abdij behoren heet Le Mont-Saint-Michel (met lidwoord en extra streepje) en telt een 40-tal inwoners. Daarbij een tiental broeders en zusters van de Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem, die de erediensten in de abdijkerk verzorgen. Diaken Jouke Schat heeft een bijzondere band met hen en kan desgewenst voor een introductie zorgen.
14. Sinds december 2014 verbindt een voetgangersbrug van 760 meter lang en 11 meter breed de Mont Saint-Michel met het vasteland. 
15. In 2016 vertrok de eerste rit van de Ronde van Frankrijk uit de Mont Saint-Michel richting Utah Beach. De rit werd gewonnen door Mark Cavendish.
16. De Mont Sint-Michel heeft een Engelse variant. Aan de kust in Cornwall ligt het getijdeneiland St. Michael’s Mount, met een kasteel en kapel.

The Pope Video
Bidden we deze maand samen met de Paus: dat we allemaal de moedige beslissingen nemen, de beslissingen die nodig zijn voor een soberder en ecologisch duurzamer leven; geïnspireerd door de jonge mensen die zich inzetten voor deze verandering. Kijk hier... 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Gerardus Majella Parochie, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp