Copy
Nieuwsbrief Gerardus Majella Parochie March 2022 
 
View this email in your browser
Vastenbrief van kardinaal Eijk In voorbereiding voor de veertigdagentijd heeft kardinaal Eijk een boodschap voor ons geschreven: ‘De weg van Christus gaan’. In deze brief gaat de kardinaal in op onze sterfelijkheid en dat de veertigdagentijd ons de gelegenheid biedt ons daarop te bezinnen. "Want de weg van Christus volgen, Zijn leerling zijn, leven volgens het Evangelie, vraagt onze inzet.". Met voorbeelden uit het Evangelie, toegespitst op onze huidige tijd met Corona, afrekencultuur en de situatie in Oekraïne. Lees meer

EREMOS – OP WEG NAAR PASEN

40 DAGEN GELOOFSVERDIEPING MET DE KERKVADERS

De Bijbel noemt de woestijn eremos. Eremos is dus de eenzame plek buiten de beschaving en comfortzones. Ieder mens draagt zo’n eromos in zijn hart. Het is de plaats waar God aan Mozes verscheen in de brandende braamstruik. Het is de plaats waar Jezus zich 40 dagen lang terugtrok en die Hij steeds weer opzocht om biddend met zijn hemelse Vader te zijn en na deze periode de blijde boodschap van Gods koninkrijk te verkondigen. Met Aswoensdag begint de Grote Vasten. Deze 40 dagen, voorafgaand aan het paasfeest, staan in het teken van bekering door vasten, bidden en aalmoezen geven. Op deze dag horen we de woorden, mens, bedenk dat je stof bent. Maar zo belangrijk als het is om deze waarheid te zien,  zo belangrijk is het ook dat wij, samen met Jezus door deze 40-dagen heen ontdekken: Stof, bedenk dat je Mens bent. Dat je geschapen bent naar Gods beeld en door de overwinning van Jezus mag delen in het leven van God. Dat is de weg die wij samen met Jezus naar zijn en onze Vader willen gaan. De inspirerende wijsheid van de kerkvaders vormt de basis van deze dagelijkse video’s. Die zullen on s helpen om ons leven opnieuw, met Gods genade in de goede richting, naar Hem toe, te leiden. In het eerste millennium van de Kerk,  speelden de kerkvaders een belangrijke rol in de verdieping van ons geloof. Geïnspireerd door de Geest van God, schonken ze aan de kerk, door hun overwegingen een tijdloze wijsheid, die relevant is voor ons gelovigen vandaag de dag. Moge de zege van God jullie begeleiden tijdens deze voorbereiding. In de Naam van….

R.K. Parochie H. GERARDUS MAJELLA

Nieuwe Sitio
Er is een nieuwe Sitio uit, met als thema ‘De Priester’. Hierin interviews met verschillende priesters en ook een groot artikel over kardinaal Sarah. Daarnaast is natuurlijk ook aandacht voor andere zaken zoals de vastenactie, het synodale proces en het gebedsleger met kardinaal Eijk. 

Inschrijving kampen Sint Jan LVW geopend

Onder de naam Sint Jan Licht, Vuur en Waarheid organiseren de Broeders van Sint Jan kampen voor kinderen, tieners en jongeren, het liefst in de natuur. De kampen bieden een unieke combinatie van fysieke en geestelijke uitdaging. De inschrijving voor de kampen is geopend. Van harte welkom! Via onderstaande linkjes komt u bij uitgebreide informatie & inschrijfmogelijkheid:

Duinenkamp

Ardennenkamp

Survivalkamp

Twitter
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gerardus Majella Parochie · Vleutenseweg 517 · Utrecht, Utrecht 3532 HK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp