Copy
Nieuwsbrief Gerardus Majella Parochie April 2022 
 
View this email in your browser
Beste parochianen,
Pater Leopold schreef dat hij met broeder John en vermoedelijk een young professional met een bestelwagen naar Oekraïne gaat rijden om geestelijke en materiele steun te brengen. Ze zullen samenwerken met het lokale netwerk van de Orde van Malta om mensen in nood te bereiken, maaltijden uit te delen en met hen te bidden.
WILT  U ER DEEL VAN UITMAKEN?
Hieronder staat in volgorde:
1. ONS GEBED
2. Een overschrijving op: banknummer NL33INGB0001635622 t.n.v. Congregation St. Jean o.v.v. CHARITY UKRAINE
Ook werd er gevraagd: voedsel en keukenmaterialen en eerste hulp medicijnen en thermische slaapzakken, maar hun vertrek was al 29 maart 2022.
Hartelijk dank voor uw gebed en giften.
Christenen staan niet volkomen machteloos in de oorlog in Oekraïne
Velen van ons voelen boosheid om de Russische agressie in Oekraïne. En wij voelen ons machteloos. Wat kunnen wij doen in deze situatie? Op Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd op weg naar het Paasfeest, mochten René de Reuver, de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, en ikzelf in de Utrechtse Domkerk een korte gebedsdienst leiden. Centraal stond de bede dat de wapens gaan zwijgen. Wij hebben gebeden dat alle verantwoordelijken de doodlopende weg van de oorlog verlaten. De oorlog heeft veel haat gezaaid. Herstel van onderlinge vrede zal veel tijd kosten. De oorlog in de Oekraïne wordt gevoerd door twee volkeren met christelijke wortels. Dat maakt de strijd extra pijnlijk. Christenen vechten met andere christenen. Wij zien dat aan beide kanten orthodoxe priesters soldaten zegenen. Lange tijd is dat ook in westerse landen gebeurd. Wij plaatsen daar nu vraagtekens bij. Want heel snel wordt God zo voor je eigen karretje gespannen. Helaas zien wij dat ook kerkleiders doen. Met als dieptepunt het optreden van de Russische patriarch Kirill. Patriarch en president steunen elkaar door dik en dun. De Russisch Orthodoxe Kerk krijgt veel nieuwe kerkgebouwen en toegang tot het onderwijs en de wetgeving in ruil voor een kritiekloze ondersteuning van het ultranationalisme van president Poetin. Overigens een oude traditie. Want ook in de tsarentijd schurkte de Kerk dicht tegen de wereldse macht aan. In dat kader wordt gesproken over een symfonie van Kerk en staat. Velen kijken naar het optreden van westerse kerkleiders, in het bijzonder van paus Franciscus. Hij geldt toch als een van de weinige morele leiders op wereldniveau. De paus heeft de oorlog krachtig veroordeeld. Recent zei hij dat God met de vredestichters is en niet met hen die geweld gebruiken. Gewone mensen zijn altijd de echte slachtoffers van de oorlog. Zij moeten de dwaasheid van de oorlog met hun eigen huid betalen, zo zei de paus. Maar volgens meerdere waarnemers spreekt de paus te zacht en met meel in de mond. Is dat een terechte kritiek? De paus is een geestelijk leider. Het is lastig voor hem om politieke uitspraken te doen. Te harde kritiek op de patriarch van Moskou kan averechts werken zodat de patriarch het rolluik laat zakken en helemaal onbereikbaar wordt. Sommigen verlangen een profetische paus, maar tegelijk kan vaak achter de schermen en via diplomatie meer bereikt worden.  De Veertigdagentijd in 2022 wordt bepaald door de verschrikkelijke oorlog in het oosten van ons continent. Velen van ons kennen gevoelens van onzekerheid en angst. Christenen hebben geen patentoplossingen voor de grote problemen van deze tijd. Maar wij zijn niet volkomen machteloos. Wij kunnen het volk van Oekraïne met ons gebed blijven omringen. Tegelijk zijn wij geroepen om de handen uit de mouwen te steken. Het is bemoedigend te zien hoeveel mensen over heel de wereld de miljoenen vluchtelingen willen bijstaan. Een deel van hen is in staat en bereid om hen daadwerkelijk gastvrijheid te verlenen. Zo kunnen wij kleine tekens van vrede oprichten. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Bisschop Gerard de Korte
Vijf vragen aan bisschop Jan Hendriks over de toewijding van Rusland en Oekraïne aan Maria
Paus Franciscus wijdt Rusland en Oekraïne vrijdag tijdens een ceremonie in de Sint-Pietersbasiliek in Rome toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Wat betekent dat precies? Bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam geeft antwoord.

Wat houdt dat eigenlijk in, toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria?
Toewijding aan Maria houdt aan de ene kant in onder bescherming van Maria stellen, maar het heeft ook te maken met de persoon die Maria was. Zij was toegewijd aan God, zoals de Zoon zich aan de Vader heeft toegewijd. Het onbevlekt hart slaat hierbij op de zuiverheid van de intenties van Maria. Toewijding aan Maria betekent daarom ook: bidden dat de mensen die aan haar worden toegewijd zullen zijn als Maria zelf.’ 
Hoe ziet zo’n ceremonie van toewijding eruit?
‘De paus spreekt een gebed uit, dat wordt voorafgegaan door een viering waarin het doen van boete centraal staat. Mensen die de viering bijwonen kunnen biechten en ontvangen daarna vergeving. Wij moeten ons bekeren van heilloze wegen, zoals het voeren van een oorlog, en dat wordt bekrachtigd door het gebed van de paus. Dat het uitgerekend deze vrijdag plaatsvindt heeft een bijzondere betekenis, want op deze dag, negen maanden voor Kerstmis, viert de Kerk de aankondiging van de geboorte van Jezus. De paus heeft aan alle bisdommen gevraagd om met een viering te delen in de toewijding, wat in Nederland daarom ook op verschillende plekken zal gebeuren.’ 
Wat gaan de inwoners van Oekraïne en Rusland van deze toewijding merken?
‘We vragen indirect om bescherming van God zelf, ik hoop dat ze dat zullen merken. Maar het is dus ook een oproep aan de bevolking om zich aan God toe te wijden, zoals Maria deed. Natuurlijk behoren veel christenen in deze landen niet tot de rooms-katholieke kerk, maar de verering van Maria wordt door oosters-orthodoxe gelovigen met ons gedeeld, al kennen ze niet direct het begrip toewijding. Binnen de rooms-katholieke kerk is er trouwens ook wel discussie over dit begrip, sommigen spreken liever over toevertrouwen. De paus kiest nu echter voor het klassieke begrip toewijding.’ 
Waarom gaat het over Rusland en Oekraïne? Het is toch alleen oorlog in Oekraïne?
‘Rusland is al vaker toegewijd, wat heeft te maken met de verschijningen van Maria in Fatima in 1917. Zij vroeg dat de paus Rusland aan haar Onbevlekte Hart zou toewijden. Het staat dus in een traditie. Maar belangrijk is hierbij ook dat het broedervolken vormen. Door hun gemeenschappelijke christelijke wortels ligt het voor de hand ze allebei toe te wijden.’ 
Hoe lang bestaat deze traditie van toewijding eigenlijk al?
‘Voor zover ik weet bestaat de huidige traditie van toewijding sinds de zeventiende eeuw, onder invloed van de Franse heilige Louis-Marie Grignion de Montfort. Maar in de middeleeuwen gebeurde het ook wel al. De paus doet het echter in de traditie van Montfort. Het zijn overigens meestal personen die worden toegewijd, al gebeurt het ook wel met landen, zoals nu het geval is.’
Cadeau van de paus: kardinaal rijdt ambulance van Vaticaan naar Oekraïne
Paus Franciscus heeft een gloednieuwe ambulance geschonken aan de Oekraïense stad Lviv. De ziekenauto is persoonlijk door de Poolse kardinaal Konrad Krajewski naar Oekraïne gereden. De 58-jarige kardinaal is pauselijk aalmoezenier en vanuit die hoedanigheid draagt hij namens de paus onder meer zorg voor de armen in Rome. Hij werd begin maart ook al door paus Franciscus naar Oekraïne gestuurd om uiting te geven aan de geestelijke nabijheid van de paus met het Oekraïense volk. In deze West-Oekraïense stad Lviv, op drie kwartier rijden van zijn vaderland Polen, schonk Krajewski toen namens de paus brandstof en goederen om inwoners van door bombardementen getroffen gebieden te helpen. Zaterdag zegende de paus de ambulance met een Vaticaans kenteken, waarna de ondertussen naar Rome teruggekeerde kardinaal achter het stuur ervan kroop om opnieuw richting Oekraïne te vertrekken. Daar zal hij worden overhandigd aan de autoriteiten van Lviv. Deze stad vangt momenteel veel vluchtelingen op uit andere delen van Oekraïne, zoals de hoofdstad Kyiv en steden uit Oosten van het land die getroffen zijn door de Russische inval.
Russen ‘maken jacht’ op priesters en dominees: ‘Oekraïense kerkelijke leiders staan op dodenlijst’
De Noorse mensenrechtenorganisatie Stefanus Alliansen stelt dat er door Russische geheime diensten opgestelde dodenlijsten circuleren, waarop ook Oekraïense kerkleiders zouden staan. Oekraïense kerkleiders hebben een dringende waarschuwing ontvangen van de veiligheidsdiensten van het land: ze staan op een Russische lijst van mensen die kunnen worden gedood of vastgehouden. Dat stelt de Noorse mensenrechtenorganisatie Stefanus Alliansen. De alliantie en de Noorse christelijke krant Vart Land belden met de Oekraïense Bijbelvereniging (OBT) in Kiev. ‘De Russen jagen op priesters en predikanten, dat is duidelijk. Wat kan er nog meer met ons gebeuren? Het ergste is ons al overkomen. We noemen de aanvallers geen strijdkrachten. Het zijn terroristen. Hun raketten raakten woontorens, ook die waarin ik leef’, zegt een bestuurder van de OBT. Bewijs lijkt er te zijn door de ontvoering van de Oekraïense pastor Dmitry Budyu, voorganger van The Word of Life-gemeente in de Oekraïense stad Melitopol en verantwoordelijk voor nog eens twintig andere gemeenten. Volgens Joakim Lundqvist van Word of Life werd Budyu op 19 maart door Russische troepen gekidnapt.

Zo klinkt het 'Onze Vader' van Arvo Pärt over Parijse daken

Een fraaie videoclip is al niet meer het voorrecht van popmuzikanten. Ook in de klassieke muziek maken ze deel uit van een intussen broodnodige marketingstrategie. Ter promotie van een speciale editie van haar album Voice of hope is Camille Thomas te zien op een dak in Parijs, vlak bij de Eiffeltoren. Ze speelt er een versie voor cello en piano van het Onze Vader van Arvo Pärt. Geniet!

Donkere Metten en Lauden in de Kathedraal
Tijdens de Goede Week 2022 zal het Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Anthony Zielhorst in de kathedrale kerk van Sint Catharina (Lange Nieuwstraat 36, Utrecht) zoals gebruikelijk de Donkere Metten en Lauden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zingen.
De Donkere Metten en Lauden worden op de vooravond van de betreffende dag gezongen. Ze duren ongeveer twee uur. Het is geen enkel probleem als u slechts een gedeelte bijwoont. De aanvangstijden zijn als volgt:
Donkere Metten en Lauden van Witte Donderdag: woensdagavond 13 april, 21.00 uur;
Donkere Metten en Lauden van Goede Vrijdag: donderdagavond 14 april, 21.00 uur;
Donkere Metten en Lauden van Stille Zaterdag: vrijdagavond 15 april, 21.00 uur.
Er zijn Latijns-Nederlandse tekstboekjes aanwezig. Van harte uitgenodigd!

Utrechtse Vrouwenschola.

De Utrechtse Vrouwenschola bestaat uit een kleine groep vrouwen die gregoriaanse liederen zingen, vooral in liturgieën maar soms ook op studiedagen en festivals, zoveel mogelijk aan de hand van de middeleeuwse bronnen zelf.  De schola wordt gedirigeerd door Arnoud Heerings, HKU docent kerkmuziek, gregoriaans en liturgie en docent klassieke muziekgeschiedenis. De repetities zijn op maandagavond in de Rafaëlkerk in Overvecht, ong 15 min. lopen van station Overvecht. Wie enige zangervaring en interesse heeft, kan een maand lang gratis met ons meezingen en ontdekken of deze bijzondere zangtraditie bij haar past. Of kom eens luisteren tijdens een optreden. Op dit moment repeteren we delen uit het officie van de H. Monica en H. Augustinus ter begeleiding van een lezing over de H. Monica, de moeder van kerkvader Augustinus.  Uitvoering is op 21 mei om 13.30u in de Aloysiuskerk in Utrecht. Meer informatie is te vinden op onze site.
contactpersoon: Kareen Hol (email k.hol@telfort.nl  / tel. 0346-567106)

Crux-Utrecht
Crux-Utrecht is een informeel netwerk van christelijke wetenschappers werkzaam in Utrecht. Elk kwartaal wordt een lunchbijeenkomst georganiseerd met een presentatie over een thema op het snijvlak van wetenschap en geloof. Heb je interesse en ben je werkzaam aan de Universiteit Utrecht, het UMC of de Hogeschool Utrecht, of woon je in Utrecht maar werk je bij een andere instelling in het hoger onderwijs, neem dan contact op met David Onnekink, D.M.L.Onnekink@uu.nl.
Houd altijd de mens in het oog
Nu in Europa weer een oorlog woedt, zet de in mei heilig te verklaren pater Titus Brandsma aan het denken. Meer dan daders zag hij mensen die ‘door al te snelle oordelen uit het oog verloren worden’.
Dat de heiligverklaring van Titus Brandsma (1881-1942) bekendgemaakt wordt in een tijd waarin Europa voor het eerst sinds lange tijd weer met brutaal oorlogsgeweld geconfronteerd wordt, is een bijzondere speling van het lot. Het is de heldhaftige houding van de karmeliet en hoogleraar filosofie ten aanzien van de nationaalsocialistische bezetting die hem in de decennia nadien het aanzien heeft gegeven dat hij in Nederland nog steeds geniet. En wanneer heiligheid inderdaad iets te betekenen heeft, dan heeft ze zeker te maken met de consequentie en zelfvergetelheid die Brandsma’s houding kenmerkte in die donkere jaren van opkomende brutale ideologieën en nadien van gruwelijke oorlogsdaden. Titus Brandsma was zeker niet de enige die zich al heel vroeg bewust was van het aanvankelijk nog schemerende geweld dat zich aankondigde. Maar hij heeft er, eerst als rector magnificus van de Nijmeegse universiteit en later als adviseur van aartsbisschop Jan de Jong (1885-1955), ook naar gehandeld.
In Kamp Amersfoort verdedigde Titus Brandsma zelfs brutale bewakers.
In zijn beroemd geworden rede bij de dies natalis (verjaardag) van de Katholieke Universiteit Nijmegen zag hij in het dreigende geweld de uitdrukking van een dieperliggende geestelijke crisis van de cultuur. Het ‘verzet’ van Brandsma was daarom niet primair een politieke daad. Zeker, hij was een ideologische tegenstander van het nationaalsocialisme. Hij heeft er in zijn tijd als hoogleraar les over gegeven en zijn studenten daarbij vooral laten zien dat het naturalisme en het racistische biologisme van het nationaalsocialisme volstrekt onverenigbaar zijn met het christelijke mensbeeld, dat in het teken staat van de waardigheid van ieder individu - het geheel van alle dingen dat in ieder mens straalt (om een lievelingswoord van Brandsma te gebruiken).
Geen verdediging 
Zijn houding ten aanzien van de opkomende ideologie had weinig of niets te maken met een verdediging van de liberale en democratische waarden van de Nederlandse samenleving. Ook de liberale democratie deelt uiteindelijk in de alomvattende crisis die de twintigste eeuw treft. Daarbij is het de mens als een concreet wezen dat God in zich draagt, dat hij in gevaar ziet. Het is tegen die achtergrond dat de even intrigerende als weerbarstige tekst begrepen moet worden die Brandsma schreef in zijn cel in Scheveningen, op verzoek van de Gestapo. Deze had hem de vraag voorgelegd waarom ‘het Nederlandsche volk en met name het katholieke volksdeel’ zich verzet tegen de NSB. 
Enig begrip 
Wie vandaag deze tekst leest en verwacht een vlammend pleidooi te lezen tegen de gewelddadige kracht van het nazisme, komt enigszins bedrogen uit. Op het eerste gezicht lijkt Brandsma zelfs enig begrip op te brengen voor de opkomst van het nationaalsocialisme in het Duitsland van de jaren twintig en dertig. Wie de tekst nauwkeurig leest, doorziet dat Brandsma allerminst begrip opbrengt voor het nationaalsocialisme als zodanig. Maar hij laat de noodzaak zien begrip te hebben voor de mensen in Duitsland die in moeilijke omstandigheden proberen er het beste van te maken. Pas aan de macht gekomen, werd de materialistische en naturalistische ideologie zichtbaar, al werd deze al eerder voorbereid. Deze ontwikkeling zou in Nederland volgens Brandsma ondenkbaar zijn geweest. Vrijheid is een idee die bij de Nederlandse natie hoort. Een organisatie zoals de NSB is niet organisch uit het maatschappelijk weefsel voortgekomen. De Nederlandse samenleving is te pragmatisch georiënteerd en de mensen te veel aan hun vrijheid gehecht om zich in het geheel te laten opgaan. Brandsma beseft dat Duitsers sterfelijke en zoekende mensen zijn, net zoals de Friezen of de Nederlanders. Brandsma’s houding in Kamp Amersfoort, waar hij na zijn verblijf in Scheveningen naartoe werd gebracht, sprak van dezelfde geest. Hij verdedigde zelfs de brutale bewakers voor zijn medegevangenen door erop te wijzen dat ook zij mensen zijn, vaders van kinderen, die ook hun werk moeten doen. In het duister van de kampen is een dergelijke houding bijna niet voor te stellen. Heiligheid heeft altijd ook met weerbarstigheid te maken. Juist in een tijd waarin we in de verleiding leven om in iedere Rus een incarnatie van het kwaad te zien, waarin zelfs Russische gebedshuizen in Nederland beklad worden en de situatie alleen maar gevaarlijker wordt door een opbod van agressie tegen de agressor. Hoe begrijpelijk dit ook mag zijn, de heilige Titus Brandsma zou zeker anders gehandeld hebben - onverzettelijk, geheel aan zichzelf en zijn God overgelaten, maar consequent naar de mensen kijkend die door al te snelle oordelen uit het oog verloren worden. Een moeilijke boodschap is het die Brandsma ons brengt. Maar dat is wat heiligen doen.
Laat de Psalmen dicht bij je komen - Dagelijks Bijbellezen met het BGT Dagboek

Nieuw! Psalmen met 21 gebedsmomenten

Vreugde, troost, moed en kracht; woorden voor onze diepste, rauwe emoties. Niet voor niets worden de Psalmen al generaties lang gelezen, gebeden en gezongen. Deze prachtige, gebonden uitgave bevat alle 150 Psalmen in de nieuwste Bijbelvertaling: de NBV21. Speciaal voor dit boek schreef Nikolaas Sintobin bovendien een ignatiaans gebedstraject bij 21 psalmteksten.
Nieuw! 101x samen lezen, samen kletsen
Voor iedereen die graag met zijn of haar (klein)kinderen wil praten over geloof. Met deze tafel- of bureaukalender maak je makkelijk zinvolle bijbelmomenten met opgroeiende kinderen. Je vindt hier open vragen die gegarandeerd tot een goed gesprek leiden en jullie uitnodigen iets te delen van jullie waarden, twijfels en geloof.
Samenleesbijbel Junior 52 stappen

De Samenleesbijbel Junior 52 stappen is een bijzondere kinderbijbel. In dit boek ga je namelijk in 52 stappen door de Bijbel. Je wordt meegenomen langs de bekende verhalen over Noach, Jozef en Jezus, maar ook minder bekende verhalen krijgen aandacht. Speciaal voor kinderen van ongeveer 4-7 jaar.
Bijbel in Gewone Taal Dagboek
Ben jij ook op zoek naar een manier om dagelijks met de Bijbel bezig te zijn? In dit dagboek vind je voor elke dag van het jaar een gedeelte uit de Bijbel in Gewone Taal. In 365 dagen lees je van alle Bijbelboeken een stukje. Bij de dagelijkse tekst uit de Bijbel staat er op elke pagina ook een korte gedachte om verder over na te denken.
TIP! Je hoeft niet op 1 januari te beginnen in dit dagboek, je kunt op elke gewenste datum beginnen.

 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Gerardus Majella Parochie, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp