Copy
Nieuwsbrief Gerardus Majella Parochie July 2021 
 
View this email in your browser
Zomerpauze nieuwsbrief
In verband met de zomervakantie pauzeren we even met de nieuwsbrieven van onze parochie. In september gaan we weer verder. Wij wensen alle lezers een gezegende zomerperiode toe.
Afscheidsviering broeder Johannes Pio
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat broeder Johannes Pio een nieuwe missie heeft gekregen in de Verenigde Staten. Zondag 18 juli hebben we bij de H. Mis van 10 uur dan ook officieel afscheid van hem genomen, hoewel hij nog niet meteen weg is. Het was een mooie viering met daarna een gezellige receptie in het Leerhuis. Als cadeau mocht br. Johannes Pio een beeld van de slapende Jozef ontvangen  en vanuit de parochie een boekje met wensen en bedankjes. 
Werelddag van grootouders en ouderen
Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het Jaar van de Familie en dit gekoppeld aan het Jaar van de heilige Jozef. Hij betrekt ook grootouders en ouderen hierbij met een nieuwe gebedsdag: voortaan is de vierde zondag van juli ‘Werelddag van grootouders en ouderen’. Deze dag is dichtbij 26 juli, de feestdag van Joachim en Anna, de grootouders van Jezus. Lees hier de werkvertaling van de boodschap van paus Franciscus. 
Help mensen zonder verblijfsvergunning van de straat
Met de versoepelingen van de Corona-richtlijnen van de overheid, start de bekende Utrechtse hulporganisatie voor vluchtelingen STIL een nieuwe campagne om gastadressen te werven. Het gaat om logeerplekken voor mensen zonder verblijfsvergunning die anders op straat zouden staan. Met een filmpje roept STIL mensen op hun deur te openen.  Dankzij haar particuliere netwerk van gastadressen door heel Nederland, kan STIL al jarenlang cliënten opvangen die anders op straat zouden leven. Zij hebben geen toegang tot  (legaal) werk, uitkering, verzekering, een woning of opvang. Ze kunnen geen kant op en lopen risico op misbruik en uitbuiting. Om het werk te kunnen blijven doen en mensen op te kunnen vangen is Stil op zoek naar nieuwe gastadressen! Wil jij ook je deur openen en tijdelijk onderdak bieden? Lees dan meer via deze link, stuur een mailtje naar info@stil-utrecht.nl. Of Bekijk hier het filmpje.
De Toevlucht zoekt vrijwilligers deze zomer
De Toevlucht, een van de opvanglocaties voor vluchtelingen in de stad Utrecht, zoekt voor deze zomerperiode vrijwilligers die willen helpen bij de opvang. Klik hier voor meer informatie over wat er van je wordt verwacht. Iedereen die wil helpen, is welkom. Bijzonder werk, heel leerzaam en leuk. Van harte aanbevolen. 
2021-06-30 Paus Franciscus, Audiëntie. Als we God volgen, is niets in het leven toevallig
 In zijn catechese over de Galatenbrief tijdens de algemene audiëntie van woensdag 30 juni 2021 belichtte de paus Paulus als de ware apostel.
 
Geliefde broeders en zusters, goedendag!
Stap na stap verdiepen we ons in de Brief aan de Galaten. We hebben gezien dat deze christenen een conflict kennen over de wijze waarop ze het geloof beleven. De apostel Paulus begint zijn brief met hen te herinneren aan de gegroeide relatie, het ongemak wegens de afwezigheid en de onveranderde liefde die hij voor ieder van hen koestert. Tegelijk laat hij niet na zijn bezorgdheid te uiten dat de Galaten de ware weg zouden gaan. Het is de bezorgdheid van een vader die deze gemeenschappen het leven van het geloof heeft geschonken. Zijn bedoeling is heel helder: men moet de nieuwheid bevestigen van het Evangelie dat de Galaten door zijn prediking hebben ontvangen om echte identiteit op te bouwen en zo het eigen bestaan een grondslag te geven. Dit is het beginsel: de nieuwheid bevestigen van het Evangelie dat de Galaten van de apostel hebben ontvangen.
 
Conflictbeheer
Al snel ontdekken we dat Paulus een diepe kenner is van het mysterie van Christus.  Van bij het begin volgt hij niet de platvloerse argumentatie van zijn lasteraars. De apostel ‘mikt hoog’ en toont ook aan ons hoe ons te gedragen wanneer conflicten in een gemeenschap ontstaan. Alleen aan het einde van de brief wordt uitdrukkelijk gesteld dat de kern van de twist in de besnijdenis ligt, dat wil zeggen in de belangrijkste joodse traditie. Paulus kiest ervoor meer in de diepte te gaan, wat immers op het spel staat is de waarheid van het Evangelie en de vrijheid van de christenen die daarvan integrerend deel uitmaakt. Hij stopt niet aan de oppervlakte van de problemen, van de conflicten, zoals wij vaak geneigd zijn te doen om snel een oplossing te vinden die de schijn geeft allen met een compromis tot overeenstemming te brengen. Paulus houdt van Jezus en hij weet dat Jezus geen God-mens van compromissen is. Zo werkt men niet met het Evangelie en de apostel heeft ervoor gekozen de meer eisende weg te volgen. Hij schrijft: Tracht ik nu de mensen te winnen of God? Zoek ik soms de gunst van de mensen? Als ik nog de gunst van mensen zocht, zou ik geen dienaar van Christus zijn (Gal 1,10).  Hij wil niet iedereen et vriend houden.
 
IJverende farizeeër
Op de eerste plaats meent Paulus dat hij de Galaten moet herinneren dat hij een ware apostel is, niet door eigen verdienste, maar door Gods roeping. Hij zelf doet het verhaal van zijn roeping en bekering die samenviel met de verschijning van de verrezen Christus tijdens de reis naar Damascus (cf. Hnd 9,1-9). Het is belangrijk op te merken wat hij zegt over zijn leven vóór dit gebeuren: Hoe ik de kerk van God fel heb vervolgd en haar trachtte uit te roeien; en hoe ver ik het bracht in de Joodse godsdienst, vele leeftijdgenoten onder mijn volk overtreffend in mijn grenzeloze ijver voor de overleveringen van mijn voorouders (Gal 1,13-14). Paulus durft beweren dat hij allen overtrof in het judaïsme. Hij was een ijverende farizeeër wat ijver aangaat een vervolger van de kerk, in wettische heiligheid volmaakt (Fil 3,6). Tot tweemaal toe beklemtoont hij dat hij een verdediger was van de voorvaderlijke tradities en een overtuigende belever van de wet. Dat is het verhaal van Paulus.
 
Indrukwekkend contrast
Enerzijds onderlijnt hij de Kerk op wrede wijze te hebben vervolgd en dat hij een godslasteraar, een vervolger, een geweldenaar was (1 Tim 1,13). Hij is niet zuinig met bijvoeglijke naamwoorden, hijzelf spreekt zo over zichzelf. Anderzijds beklemtoont hij de barmhartigheid van God tegenover hem. Dat bracht hem tot een totale verandering, die allen goed kennen. Hij schrijft: Ik was persoonlijk onbekend bij de christengemeenten van Judea. Zij wisten alleen van horen zeggen: ‘Hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij vroeger wilde uitroeien’ (Gal 1,22-23). Paulus heeft zich bekeerd, hij is veranderd, zijn hart is veranderd. Paulus maakt de waarachtigheid van zijn roeping duidelijk door het indrukwekkende contrast dat zich in zijn leven voordeed van vervolger der christenen – omdat zij de tradities en de wet niet beleefden - werd hij apostel geroepen om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen. We zien dat Paulus vrij is. Hij is vrij om het Evangelie te verkondigen en hij is ook vrij om zijn zonden te belijden. Ik was zo: het is de waarheid die vrijheid van hart schenkt die de vrijheid van God is.
 
Genade
Terugdenkend aan zijn geschiedenis is Paulus vol verwondering en erkentelijkheid. Het lijkt wel of hij aan de Galaten wil zeggen dat hij alles had kunnen zijn, behalve een apostel. Als kind was hij opgevoed om een onbesproken belever van de mozaïsche wet te zijn. De omstandigheden hadden hem ertoe gebracht bestrijder te worden van de leerlingen van Christus. Hoe dan ook, iets onverwachts was gebeurd: door zijn genade had God hem de gestorven en verrezen Zoon geopenbaard, opdat hij er onder de heidenen de verkondiger van zou worden (cf. Gal 1,15-16).
 
Geen toeval
Hoe ondoorgrondelijk zijn de wegen van de Heer! We raken Hem elke dag met de handen aan. En vooral, als we terugdenken aan de momenten dat de Heer ons heeft geroepen. We mogen de tijd en de wijze niet vergeten waarop God in ons leven is binnengetreden. Die ontmoeting met de genade in hart en geest vasthouden, toen God ons bestaan heeft veranderd. Hoe vaak komt, met het oog op de grote werken van de Heer, niet de spontane vraag op: maar hoe is het mogelijk dat God gebruik maakt van een zondaar, van een zwakke en kwetsbare persoon, om zijn wil te doen geschieden? En toch, daaraan is niets toevalligs.
Alles behoort tot het plan van God. Hij weeft onze geschiedenis, het verhaal van ieder van ons. Hij weeft onze geschiedenis en als wij vertrouwvol ingaan op zijn verlossingplan, dringt dat tot ons door. Roeping betekent steeds een zending waartoe we bestemd zijn. Vandaar dat ons gevraagd wordt ons met ernst voor te bereiden in het besef dat God zelf ons zendt. God zelf, die ons met zijn genade ondersteunt. Broeders en zusters, mogen we ons door dit bewustzijn laten leiden: op de eerste plaats is het de genade die ons bestaan verandert en het waardig maakt in dienst van het Evangelie te staan.. Op de eerste plaats bedekt de genade alle zonden, ze verandert de harten, verandert het leven, doet ons nieuwe wegen zien. Laten we dit niet vergeten.
 
Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc
Paus nodigt uit naar Wereldgezinscongres
Paus Franciscus nodigt gezinnen uit de hele wereld uit om in 2022 deel te nemen aan het Wereldgezinscongres, dat in Italië zal plaatsvinden. Tegelijk kondigde hij aan dat de bijeenkomst op een bijzondere wijze zal verlopen. Enerzijds zal het congres live in Rome plaatsvinden (en digitaal te volgen zijn), anderzijds worden ook de bisdommen uitgenodigd om op diocesaan vlak activiteiten te organiseren. In zijn videoboodschap vraagt de paus alle bisdommen wereldwijd om dynamisch, actief en creatief aan het initiatief deel te nemen met lokale evenementen. Het tiende Wereldgezinscongres heeft als thema: Liefde in het gezin: roeping en pad naar heiligheid. Het evenement, dat wegens de coronapandemie werd uitgesteld, zal plaatsvinden van 22 tot 26 juni 2022. 
Bron: Kathpress.at
Baby’s krijgen bijbel
Vanaf 1 juli kunnen ouders een gratis peuterbijbel ophalen bij een lokale, christelijke boekhandel. De enige tegenprestatie: ouders of verzorgers moeten in de winkel een geboortekaartje of geboortebewijs van hun zoon of dochter kunnen laten zien. Ook mag de nieuwe aanwinst niet ouder dan drie maanden zijn. Het uitdelen van gratis peuterbijbels is een initiatief van De Wonderwolk, dat materialen ontwikkelt voor de geloofsopvoeding van jonge kinderen van ongeveer 2 tot 6 jaar. Aisha Meel is de oprichter van De Wonderwolk. Zij kwam als tiener ‘tot geloof via straatevangelisatie’. Sindsdien heeft ze het ‘verlangen om Gods liefde te delen met kinderen’. In 2016 besloot ze te stoppen met haar werk als postdoctoraal wetenschapper en zich volledig te richten op De Wonderwolk. Meel: ‘Ik doe dit vrijwillig en heb geen winst voor ogen. Toch groeit het werk van De Wonderwolk en is het de afgelopen jaren gezegend.’  Meer dan negentig christelijke boekhandels door heel Nederland, van Veendam tot Middelburg, doen mee met de actie. Is er in een dorp of stad geen christelijke boekwinkel, dan kunnen ouders terecht op de website van De Wonderwolk. De peuterbijbel blijft dan gratis te bestellen. De actie van Meel wordt ondersteund door Lees en Luister, het platform dat publiekscampagnes rond het christelijke boek organiseert. 
Crowdfundingsactie voor carillon is een succes! 
De crowdfundingsactie voor het carillon van de Gerardus Majella kerk is een succes. Er is inmiddels genoeg geld opgehaald om te starten met de restauratie. Lees er meer over in dit artikel
Gebedenboek van 500 jaar oud online te lezen
Bid een Ave Maria voor de schrijfster, staat te lezen op een van de pagina’s van het door de Radboud Universiteit nieuw aangeschafte boekje. Het gaat om een gebedenboek van vijfhonderd jaar oud, dat eerder in particulier bezit was. Voor de universiteit is deze aankoop een buitenkans, omdat het mooi past in haar collectie van boeken uit de Zuid-Nederlandse vrouwenkloosters, een van de speerpunten in het onderzoek van de Nijmeegse onderzoekers. De nieuwe eigenaar heeft alle pagina’s gedigitaliseerd en online gezet, zodat het voor iedereen is in te zien.
Het handschrift blijkt afkomstig uit het vrouwenklooster Maagdendries, dat van 1352 tot 1795 in Maastricht gevestigd was. Het boek, een slordige negenhonderd pagina’s, werd door minstens twee zusters uit dat klooster gebruikt. Dat valt op te maken uit de notities die achter in het boek te vinden zijn. Het is gebonden in een leren band en bevat ingeplakte miniaturen. In die staat wordt het ook tentoongesteld, van 23 juli tot en met 26 september in Museum Het Valkhof in Nijmegen.
Plannen voor bouw christelijke kerk in Ur der Chaldeeën, geboorteplaats van Abraham
Er zijn vergevorderde plannen voor de bouw van een christelijke kerk in de Iraakse plaats Ur, volgens de Bijbel de geboorteplaats van Abraham. De kerk moet christelijke pelgrims lokken naar de plek waar met de aartsvader van joden, christenen en moslims het monotheïsme begonnen is. De Iraakse architect Adour Ftouhi Boutros Katelma heeft de plannen al klaar liggen. ‘Ibrahim al-khalil’ gaat de kerk heten: ‘Abraham de geliefde’ in het Arabisch. Volgens het persagentschap Fides heeft niet alleen de katholieke patriarch van Bagdad het initiatief gezegend, maar heeft ook de Iraakse minister-president Mustapha Al-Kadimi zijn toestemming al voor de bouw gegeven. Er wordt momenteel door de architect naar fondsen gezocht. Bij de kerk moet bovendien een grote zaal komen waar pelgrims kunnen worden ontvangen. Deze zal de naam van paus Franciscus dragen. De bisschop van Rome was afgelopen 6 maart in Ur te gast, waar hij deelnam aan een interreligieuze ontmoeting.  Op 8 mei hielden vertegenwoordigers van verschillende christelijke kerken al een oecumenische gebedsdienst op de plek waar de kerk moet verschijnen. De plaats heet tegenwoordig Tell al-Muqayyar en is een belangrijke archeologische vindplaats. 
Kalender
Elke dag wordt er wel iets gevierd in de wereld. Een kleine selectie uit de feest- of gedenkdagen voor de komende twee weken die tegelijk ook mooie gebedsmomenten zijn:
  • Donderdag 22 juli: feest van de heilige Maria Magdalena
  • Zondag 15 augustus: Hoogfeest van Maria tenhemelopneming
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Gerardus Majella Parochie, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp