Copy
Nieuwsbrief Gerardus Majella Parochie November 2021 
 
View this email in your browser
Parochievisie - onze droom voor 2025
We willen graag evalueren in hoeverre onze parochievisie door ons wordt beleefd, maar ook in hoeverre u zich daarin kunt vinden. 
In hoever beleven wij nu al de verschillende elementen van onze parochievisie? Wat spreekt mij daarin persoonlijk aan, waar kan ik me niet in vinden?
https://forms.office.com/r/hgE245d4Z3
Synodaal proces Aartsbisdom Utrecht van start gegaan 
Op zondag 17 oktober vond in Apeldoorn de Eucharistieviering plaats waarmee het synodale proces in het Aartsbisdom Utrecht officieel van start ging. "Vorige week zondag heeft paus Franciscus te Rome het eerste mondiale synodale proces in de kerkgeschiedenis geopend," zo vertelde kardinaal Eijk in zijn openingswoord. "Het is een consultatieronde op wereldniveau." Lees hier verder...
In de komende weken zal er ook vanuit de parochie meegewerkt worden aan het synodale proces. U hoort daarover binnenkort meer. 

Nationale Roepingenweek 2021 van 7-13 november 
Voor het derde jaar op rij organiseert de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 7 tot en met zaterdag 13 november zijn er in elk bisdom en bij verschillende religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. Lees verder...
MANNEN GEZOCHT!!
Jaaa, niet om mee te ontbijten of te klussen, maar om mee te zingen op projectbasis bij ons Capella Majellana koor!
Door verhuizing buiten de regio Utrecht hebben een aantal mannen ons koor verlaten, daarom zijn we op zoek naar met name mannenstemmen. Ben je een geoefende zanger en kun je noten lezen en vind je het leuk om tijdens de liturgie mee te zingen? Doe dan eens op projectbasis mee.
Neem contact op met Sonja Roskamp, telnr. 06-41330567 of post@sonjaroskamp.nl
Leo Jungblut: Utrecht, H. Gerardus Majellakerk | Kijken naar beelden
Een bericht van T.W.M. van Berkel uit De Meern
Op 21 april heeft de aanwezige pastor van de H Gerardus Majellakerk mij in de gelegenheid gesteld een fotoreportage te maken van de door Leo Jungblut vervaardigde kruiswegstaties en het Missiekruis. Tezamen met foto's van het kerkgebouw en het beeld van Gerardus Majella, buiten boven de hoofdingang, is deze reportage nu online gegaan. Zie hier...
De reportage valt in vier delen uiteen:
  1. Korte informatie over de H. Gerardus Majellakerk
  2. Reportage over het beeld van Gerardus Majella
  3. Reportage over de kruiswegstaties (met algemene informatie over de kruisweg)
  4. Reportage over het missiekruis
 Ik heb hierbij de indeling aangehouden die ik elders op mijn website heb aangehouden bij de fotoreportages over kunstwerken, vervaardigd door Leo Jungblut in de O.L.V. ten Hemelopnemingkerk in De Meern (ontworpen door de architect die ook de H. Gerardus Majellakerk heeft ontworpen).
Papiercafé Majella is gestart
Op maandag 4 oktober is in het Thomas à Kempis Leerhuis schuin achter de kerk het Papiercafé Majella gestart. In dit Papiercafé helpen vrijwilligers iedereen die papieren/formulieren/berichten heeft ontvangen die ingewikkeld zijn. Het gaat niet alleen om papieren van de overheid maar ook van bedrijven en andere organisaties. Als mensen er niet uitkomen (en dat is heel begrijpelijk want op eenvoudige manier communiceren is voor de overheid en bedrijven heel moeilijk), kunnen ze hun zaken aan het Papiercafé voorleggen. De hulp is gratis. Het Papiercafé is open op maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur. Iedereen kan dan zonder aanmelding binnenlopen. Parochianen natuurlijk ook. Bellen kan tijdens de openingsuren ook: 06-83665674. Het Papiercafé helpt ook met vragen die via de mail binnenkomen: info@papiercafe.nl Het Papiercafé is een initiatief van de Stichting Utrecht op Orde. Meer informatie op de website. Alles wat U zegt blijft vertrouwelijk.
Rozenkransgebed
Elke dag wordt er binnen de parochie de rozenkrans gebeden. Dit  gaat via de facebookpagina van de Gerardus Majellakerk. Een parochiaan bidt om 21.30 u. de rozenkrans voor vanuit eigen huis en de camera gericht op een Mariabeeld. Het is elke avond een live-opname en u mag meebidden.  Het is bijzonder om in de stilte van de avond ons met elkaar te verenigen in gebed tot onze Moeder, die niet alleen in de hemel is maar ook zo zorgzaam dichtbij!  We bidden voor de intenties van wereld, Kerk, en natuurlijk voor de parochie. Iedereen is van harte uitgenodigd mee te bidden. Maar we zoeken ook nog parochianen om op vaste tijden voor te bidden en om zelf een liveopname te doen! Dit gaat heel eenvoudig met de smartphone.  Indien u zich daartoe geroepen weet laat het ons weten, we leggen u uit hoe het werkt.
Info en opgave:
Gabriëlla  Buirma: gabriellabuirmarieu@gmail.com
P Ignatius Maria : ignaz.maria@stjan.org
Violette van Liebergen: violette@ish.nl
100.000 kinderen bidden de rozenkrans
Volgens de initiatiefnemer Kerk in Nood hebben er maandag 18 oktober 2021, meer dan 100.000 kinderen de rozenkrans gebeden. Daarmee steunden ze het initiatief dat jaarlijks tijdens de missiemaand oktober wordt gehouden. De kinderen baden van Fátima tot Myanmar de rozenkrans om de wereld te veranderen. Volgens de e-mails en andere berichten van bisdommen, missies en parochies die wij uit de hele wereld in ons hoofdkantoor en op de nationale secretariaten ontvangen, ligt het officiële aantal deelnemers hoger dan vorig jaar. In Myanmar bv. vragen de kinderen vandaag dat het bidden van de rozenkrans vrede zou mogen brengen. Bovendien kunnen wij dit jaar ook rekenen op de officiële steun van het wereldwijde gebedsnetwerk van de paus, het wereldapostolaat van Fátima en van het heiligdom van Fátima zelf, staat te lezen in een mededeling van het internationale secretariaat van Kerk in Nood. Het initiatief wordt jaarlijks georganiseerd onder het motto: Een miljoen kinderen bidt de rozenkrans. Dat thema is geïnspireerd door de woorden van de Italiaanse heilige en stigmaticus pater Pio die ooit, toen hij een groep kinderen de rozenkrans zag bidden, zei: De wereld zal veranderen wanneer een miljoen kinderen de rozenkrans bidt. Volgens Kerk in Nood neemt het aantal kinderen dat de actie ondersteunt jaar na jaar toe. Het is de bedoeling om ooit effectief het aantal van 1 miljoen deelnemers te bereiken.
Gesprekken over NBV21: Job heeft geen spijt meer
Leer de Bijbel beter kennen met de podcastreeks ‘Op weg met de NBV21’. Wat hebben de 12.000 veranderingen in de nieuwste vertaling te betekenen?
In de eerste aflevering van de podcastreeks Op weg met de NBV21 gaan Mirjam Vos en Cor Hoogerwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap in gesprek met cultuurtheoloog Frank Bosman over het boek Job. Dit Bijbelboek gaat over de rol van God in het lijden van mensen. Het behandelt een eeuwenoude vraag, die ook vandaag ons geloof uitdaagt. De aanpassingen in de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 kunnen tot een beter begrip van het verhaal leiden.
Beluister de podcast en lees de samenvatting eronder.
Het verhaal krijgt een theatrale setting, waarin een personage God verleidt tot een weddenschap. Dat personage werd in de NBV van 2004 nog Satan genoemd, met hoofdletter. In de NBV21 wordt dat de satan, met lidwoord en kleine letter. Het gaat hier immers om een rolbepaling, een personage dat aanklager speelt. Niet om de duivel zoals we hem tegenkomen bij Jezus in de woestijn. Een nog belangrijkere aanpassing komt op het einde van het verhaal. In de oude NBV buigt Job zijn hoofd en trekt zijn aanklacht tegen God terug: Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil. In de NBV21 blijft Jobs hoofd recht en trekt hij niets terug van zijn eerdere klachten. Ik héb U horen spreken, en nu heb ik gezien wie U bent. Daarom zal ik verder zwijgen, nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan. Dit slot zonder spijt past veel beter bij de standvastige Job die in de veertig voorgaande hoofdstukken steeds heeft volgehouden dat hij onschuldig is. Hij vindt niet dat hij fout geweest is, maar hij geeft de strijd met God op en heft het hoofd. En God lijkt hem daarvoor te belonen, Hij herstelt hem in zijn gezondheid, rijkdom en familie. Zo wordt dit verhaal een geweldig moreel appel om onze verontwaardiging over lijden uit te spreken tegenover God, vindt Frank Bosman. We mogen het oneens zijn en rechtvaardigheid eisen.
Ontdek de hele podcastreeks Op weg met de NBV21 op Spotify of in uw favoriete postcastapp.
Paus: 'Zieke mens is belangrijker dan de ziekte'
Paus Franciscus heeft de delegatie van de Bio-Medicocampus van het Universitaire Ziekenhuis van Rome op het hart gedrukt om bij medisch onderzoek en bij élke medische handeling altijd de zieke mens en niet de ziekte voorrang te geven. Hij lanceerde een speciale oproep aan het adres van alle katholieke gezondheidscentra om zich niet te verliezen in winstbejag. Katholieke gezondheidszorg moet altijd getuigen van het feit dat er niet zoiets als onwaardige mensenlevens bestaan.
Geen enkel leven is het niet waard om geleefd te worden. Paus Franciscus
De paus verwees naar de coronapandemie die ons heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk samenwerking en uitwisseling van ideeën zijn. Kennis moet worden gedeeld, expertise moet worden uitgewisseld, wetenschap moet worden gebundeld. Armere landen hebben dringend meer hulp nodig bij de aanschaf en distributie van vaccins. Remedies moeten op een waardige worden toegepast en niet als aalmoezen uitgedeeld. Afgelopen weekend stuurde de paus een videoboodschap naar een bijeenkomst van afgevaardigden van Latijns-Amerikaanse volksbewegingen. Daarin riep hij alle farmaceutische bedrijven op om de patenten voor de ontwikkelde coronavaccins vrij te geven voor de armste landen. Nog altijd zijn er landen waar slechts 3 à 4 procent van de bevolking gevaccineerd is.
Schrijf als een heilige met het lettertype van Teresa van Avila
Op zoek naar een apart lettertype voor gedichten of geschriften? Vergeet Times New Roman, Arial of — God behoede — Comic Sans, maar probeer Teresan, het lettertype van de 16de-eeuwse mystica en heilige Teresa van Avila. Een Spaanse karmeliet, Martin Larios, scande duizenden woorden uit haar originele geschriften, zoals De weg van volmaaktheid (1583), en Innerlijke burcht (1588). Daaruit haalde hij alle cijfers en letters, en maakte er een nieuw lettertype mee, toepasselijk Teresan genoemd. • Download hier het font 
Bijbelleesrooster KBS (2021-4)
De Katholieke Bijbelstichting is gestart met de reeks Dagelijks Woord 2021, het nieuwe Bijbelleesrooster voor het komende kerkelijk jaar. Komende week verschijnt deel IV. Deze loopt van 16 augustus tot en met 27 november 2021. In dit Bijbels leesrooster staan voor elke dag een korte Bijbeltekst, een overweging en een gebed.
Handzaam
De uitgave van de KBS is een handzaam boekje, dat in de genoemde periode als dagboek kan worden gebruikt voor persoonlijke en gezamenlijke meditaties. De dagelijkse Bijbeltekst is voorzien van een korte overdenking en een gebed. Samenstellers namens de KBS zijn Mgr. J. Liesen, bisschop van Breda en bisschopreferent voor liturgie en Bijbel, en diaken V. de Haas, stafmedewerker van de KBS. Het is hun hoop dat de Bijbelverzen, die uit de liturgische lezingen komen, de overwegingen en de gebeden de lezers helpen dieper in gaan op het Woord van God. ‘Geloof wordt geleefd in het luisteren, doen en vieren van Gods Woord’.
Bestellen
De uitgave kan worden besteld via de webshop van de KBS; de prijs per los boekje exclusief verzendkosten is € 2,00. Bij aantallen van 10, 50 of 100 zal er een korting zijn.
Bestellen via deze lnk naar de webwinkel van KBS.
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Gerardus Majella Parochie, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp