Copy
Nieuwsbrief Gerardus Majella Parochie February 2022 
 
View this email in your browser
“Geef voor onze parochie!”

Uit het kerkbestuur 

Westelijk stadsboulevard – Thomas a Kempisplantsoen – park  

P. Ignatius Maria blijft nauw betrokken bij de overlegmomenten met de gemeente omtrent de ontwikkelingen van het Westelijk Stadsboulevard en de nieuwbouw van het Thomas a Kempisplantsoen. Een zorgpunt blijft de bereikbaarheid. Ondanks alle pogingen is het nog niet gelukt om de gemeente zo ver te krijgen dat er een inrit vanaf de Vleutenseweg komt.  HIeronder ziet u dat de gemeente naar twee opties (blauwe pijl A en B) gekeken heeft en tot de conclusie is gekomen dat dit niet mogelijk was. Een derde optie – derde rijstrok om rechts af te slaan was men niet bereid verder uit te werken. Gevolg hiervan zou zijn dat de auto’s alleen via de Majellapark (naar de kerk zouden kunnen komen dus vanaf de Vleutenseweg bij de afslag van de Groeneweg) 

 

Verder hebben we als parochie samen met de buren aangegeven dat we niet willen dat de nieuwbouw tegenover de kerk 9 hoog gaat worden, dus hoger dan de kerk (wel minder hoog dan de toren). Afgelopen donderdag werd hierover in de gemeente gesproken – we zullen horen wat de definitieve plannen worden. Komende dinsdag zal er ook een eerste bijeenkomst zijn om over het nieuw park te spreken dat er komt waar nu de autoweg ligt van de Thomas a Kempisweg. Als parochie zouden we het natuurlijk heel mooi vinden als dan voor de kerk een plein kan komen waar we dan ook gebruik van kunnen maken op de een of ander manier. 

Nieuws over het carillon 

Zoals u weet zijn we bezig met de restauratieplannen voor het carillon. Door een grote gift van familie van Seumeren en de crowdfunding hebben we meer dan 50000€ bij elkaar gesprokeld. Eigenlijk voldoende voor de restauratie. Maar toen werden we door de stadsbeiaardier van Utrecht benaderd (lees over haar in de Sitio van september 2021, p. 18). Intussen zijn de plannen om het carillon weer handbespeelbaar te maken ver gevorderd. We hebben eerste offertes binnen. Binnenkort zullen we bij U900 en bij het Initiatievenfonds van Utrecht West een aanvraag indienen voor de kosten die we nog nodig hebben.  

 
Yad Vashem-onderscheiding voor kardinaal De Jong
Het Holocaust-herinneringscentrum Yad Vashem te Jeruzalem heeft op 31 januari bekend gemaakt dat het aan kardinaal De Jong de eretitel van ‘Rechtvaardige onder de volkeren’ heeft toegekend. Kardinaal De Jong, tijdens de Tweede Wereldoorlog aartsbisschop van Utrecht, krijgt deze onderscheiding postuum vanwege onder meer zijn herhaaldelijke publieke verzet tegen de Jodenvervolging. Lees meer …

Huwelijk en gezin: ‘Talen van de liefde voor kinderen’

In het kader van Valentijnsdag (14 februari), de ‘dag van de liefde’, schrijft medewerker Huwelijk en Gezin Elise Bangma-Mertens in een nieuw artikel over ‘talen van de liefde voor kinderen’. Bangma-Mertens stelt “dat elke dag een dag van de liefde zou moeten zijn en dat we niet hoeven te wachten op Valentijnsdag om onze echtgenoten te verrassen met een gebaar van liefde. Ik neem deze dag wel als gelegenheid om iets te vertellen over de liefde, in bijzonder over de vijf talen van de liefde.” Lees verder 

Bericht uit Cebu 6 weken na de tyfoon

Met de Adventsactie steunden we de broeders van St. Jan in Cebu op de Filippijnen met het opzetten van een Missieklooster. Echter zijn de Filippijnen in september getroffen door een supertyfoon die heel veel schade heeft aangericht. De broeders helpen buren en mensen in de omgeving met onderdak en opvang, maar hebben zelf ook nu nog tekort aan stroom en water. Ze kunnen nog steeds onze (financiële) steun van gebruiken. 
Lees hier meer.

Kerk & Leven

In 'Te Gast' reageert een deskundige gast op een vraag of stelling. Deze week luidt de vraag: zijn de brieven van Paulus vrouwonvriendelijk? Lees meer
De gemeenschap van de heiligen verbindt alle leden van de Kerk
Geliefde broeders en zusters, goedendag! In de loop van de voorbije weken hebben we de figuur van de Heilige Jozef beter leren kennen door ons te laten leiden door de weinige, maar belangrijke elementen die de evangelies ons geven en ook door aspecten van zijn persoonlijkheid die de Kerk in de loop der eeuwen aan het licht heeft kunnen brengen bij middel van gebed en verering. Lees meer.
Nieuwe podcastserie: Bidden met Psalmen Vanaf het begin van het christendom worden psalmen gebeden en gezongen. Deze 150 liederen zijn van een ongekende rijkdom, verscheidenheid, subtiliteit en ruigheid tegelijk. Het hoeft niet te verwonderen dat zij tot op vandaag het kloppende hart zijn van het gebed van de christenen. Bidden met Psalmen gaat over herkenbare gevoelens, zoals dankbaarheid (Psalm 139), vertrouwen (Psalm 91) en verlangen (Psalm 63). De besproken psalmen worden aangebracht per thema: openkomen voor God, het kwaad, de navolging van Jezus, het lijden en de verrijzenis. De volgorde is niet onbelangrijk. Ze leidt de bidder gaandeweg binnen in het wonder dat het gebed teweeg kan brengen. Bidden met Psalmen is een coproductie van Bidden Onderweg en het Nederlands-Vlaamse Bijbelgenootschap (NBG). Internetpastor en jezuïet Nikolaas Sintobin stelde 21 de meditaties samen bij de psalmen uit de nieuwe Bijbelvertaling NBV21. Ontdek de podcastserie Bidden met Psalmen op de website van Bidden Onderweg. Lees meer.
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Gerardus Majella Parochie, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp