Copy
Nieuwsbrief Gerardus Majella Parochie June 2021 
 
View this email in your browser
Cupcakes in Pinksterweekend
In de Goede Week hebben de oudere parochianen een tasje ontvangen met daarin de boekjes van de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. In het Pinksterweekend hebben ca. 80 parochianen opnieuw bezoek aan de deur gehad, ditmaal van verschillende volwassenen die in de afgelopen paastijd gedoopt en gevormd zijn. Zij hebben hun vreugde omwille van de sacramenten willen delen door iets voor mensen te doen die veel alleen zijn of het moeilijk hebben. Daarom hebben zij het initiatief genomen om - met de hulp van enkele andere vrijwilligers - cupcakes te bakken voor de oudere parochianen die in de buurt van de Gerardus Majellakerk wonen. De cupcakes zijn mooi ingepakt en persoonlijk overhandigd. Van tevoren hebben de ontvangers een brief gekregen, waarin de actie aangekondigd werd, samen met een kaartje met het gebed tot de Heilige Geest. Hiermee is tot uitdrukking gebracht dat de parochie oog blijft houden voor de ouderen van onze gemeenschap, vooral voor degenen die niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen, en dat zij mogen delen in de liefde die God ons toont.
Katholieke jonge professionals op pelgrimstocht naar Maria van Renkum
De ware bedevaartganger laat zich niet weerhouden door slecht weer. Zo ook de Katholieke Young Professionals, een groep twintigers en dertigers die na hun afstuderen bij elkaar blijft komen. Op de zaterdag vóór Pinksteren maakten zij een pelgrimstocht naar Maria van Renkum.
De wandeling van 20 kilometer van Ede-Wageningen naar Renkum en Wolfheze is er één uit het boekje ‘Wandelen langs heilige plaatsen – dagtochten naar bedevaartsoorden in Nederland (deel 2)’. Een bedevaarttocht onder gestaag gutsende regen, die de jonge pelgrims alleen maar leek aan te moedigen. Aan het eind van de tocht, in Wolfheze, brak de zon door. De Katholieke Young Professionals vinden hun thuis in Utrecht, maar wonen in verschillende delen van Nederland. Naast pater Johannes Pio, broeder van de gemeenschap van Sint Jan en betrokken bij deze groep, ging ook medebroeder Ignatius Maria Ringhofer mee op bedevaart. Hij is pastoor van de parochie van de H. Gerardus Majella in Utrecht, die zich in het bijzonder richt op de vorming van jongeren en gezinnen bij hun zoeken naar zingeving. Beide paters gingen in de Mariakerk van Renkum voor in de eucharistieviering. Bij het miraculeuze, 6½ eeuw oude beeld van Maria van Renkum bad de groep eerst gezamenlijk het gehele rozenkransgebed, besloten met ‘Onze Lieve Vrouw van Renkum, bid voor ons’.
“Daags vóór Pinksteren zijn wij bij Maria van Renkum”, zei pastoor Ringhofer, “om haar te vragen ons te leiden en onze Moeder te zijn. Blijf bij Maria, zoals zij bij haar Zoon bleef.” “Moge dit bedevaartoord blijven bestaan als trekpleister en toevluchtsoord voor pelgrims.”
Smeekbeden tot Maria
De wiskundige Jan-Willem van Ittersum (26) had het initiatief genomen voor de wandeling. “We zijn voortgekomen uit de Katholieke Studenten Utrecht en komen na de afronding van onze studie nog maandelijks bijeen. Ieder kan een idee of onderwerp aandragen, een lezing geven, een spreker vragen of zelf een activiteit organiseren.” Hij heeft heel bewust gekozen voor een bedevaart: “Het is een mooie katholieke traditie om in de maand mei een bedevaart te maken naar Maria. De regen maakt zo’n bedevaart alleen maar mooier, immers, welke moeder zal de smeekbeden van haar kinderen die haar in de regen komen bezoeken negeren?” Zelf bad hij onder andere voor een vriend die een dag later op volwassen leeftijd gedoopt zou gaan worden
Afwisseling en diepgang
De verloofden Thomas (32) en Irene (30) behoren deze zaterdag tot de tien bedevaartgangers. “De bestemming van de bedevaart vind ik bijzonder, de gesprekken op onze gezamenlijke wandeling hiernaartoe zinvol. Een mooie afwisseling, veel diepgang, een echte pelgrimstocht”, zegt Irene, arts-in-opleiding met als specialisme ouderengeneeskunde. Thomas is scheikundige, werkt in de farmacie en verzorgde voor de Young Professionals een bijeenkomst over het ethische vraagstuk van het ingrijpen in het DNA, dus de erfelijke eigenschappen, van de mens. Beiden ervaarden een hartelijke en gastvrije ontvangst. “We voelden ons welkom bij Maria van Renkum.”
Samenwerking bisdommen voor Jaar van de Familie
Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het Jaar van de Familie en dit gekoppeld aan het Jaar van Sint Jozef. Een themajaar als dit wil initiatieven oproepen en bestaande activiteiten kracht bijzetten. Het Jaar van de Familie is aanleiding voor de diocesane werkers voor Huwelijk en Gezin uit de zeven Nederlandse bisdommen om met elkaar in overleg te gaan over de mogelijkheden van samenwerking om invulling te geven aan het themaElk bisdom heeft mensen met een groot hart voor het pastoraat aan gezinnen. Ook zijn er in elk bisdom waardevolle diocesane activiteiten op dit gebied. Het themajaar inspireert de werkers om de handen ineen te slaan, elkaar op te zoeken en te kijken waar zij elkaar kunnen versterken. In februari hadden zij met dat doel een eerste bijeenkomst, onder leiding van referent mgr. Mutsaerts. Alle zeven bisdommen zijn vertegenwoordigd in het overleg. Het gezelschap is divers: gewijd en leek, professional en vrijwilliger, man en vrouw, jong en oud, ervaren medewerkers en starters, mensen uit binnen- en buitenland. De groep ervaart deze samenstelling als rijkdom, voor het Aartsbisdom Utrecht neemt Elise Bangma deel aan de bijeenkomsten. Het zal gaan om bemoediging, ideeën opdoen, dingen samen oppakken in plaats van ieder bisdom voor zich en het verlangen om te delen en uit te wisselen. De bisdommen blijken een waaier aan activiteiten te organiseren voor gezinnen (kinderfeest, Family tour, gezinsweekenden) en voor echtparen (Marriage course, huwelijkszondagen), afgestemd op de mogelijkheden ter plekke. In het hart van deze activiteiten staan evangelisatie, ontmoeting van gezinnen, het samen beleven van de vreugde van het geloof en van invloeden van andere landen en continenten. Het overleg vindt eens in de tien weken plaats en de ontmoeting is digitaal. Gezamenlijke initiatieven binnen het kader van het Jaar van de Familie en het Jaar van Sint Jozef worden bekendgemaakt via www.rkkerk.nl en de bisdomsites.
Crowdfunding carillon Utrechtse Gerardus Majella kerk
Al enige tijd zwijgt het carillon van de Gerardus Majella kerk in Utrecht. Sinds 1955 heeft dit carillon elk half uur een liedje gespeeld, te horen in de hele wijk. Door ouderdom is de aansturing er echter mee gestopt. Daarom startte de parochie een crowdfundingsactie om de benodigde 54.000 euro voor de reparatie bij elkaar te krijgen. De hoop is dat in december het carillon weer als vanouds klinkt. Kijk op de website voor meer informatie. 
Jezuïeten maken opnieuw animatiefilm, dit keer over stichter van de orde
De Nederlandse en Vlaamse jezuïeten hebben een animatiefilm gemaakt over de bekering van de stichter van de jezuïetenorde, Ignatius van Loyola. Het bijna tien minuten durende filmpje verschijnt ter gelegenheid van de 500e verjaardag van de bekering van Ignatius, dat vanaf donderdag gevierd wordt tijdens het Ignatiusjaar. De jezuïeten zijn een orde van mannelijke religieuzen in de Rooms-Katholieke Kerk. Wereldwijd zijn er 17.000 jezuïeten, van wie er zo’n 230 in Nederland wonen. Een van de bekendste leden is pater Frans van der Lugt, die in 2014 werd vermoord in de Syrische stad Homs. Over hem maakten de jezuïeten twee jaar geleden ook een animatiefilm.  Ignatius was aanvankelijk een ridder. Maar toen een kanonskogel zijn been verwondde, donderdag 500 jaar geleden, nam zijn leven een wending. Eerst wil hij zijn leven als ridder zo snel mogelijk weer oppakken, maar tijdens zijn lange ziekbed krijgt hij het verlangen zijn leven aan God te wijden. ‘Een macho die een religieuze orde sticht’, zegt Ignatius in het filmpje. Tijdens de rest van zijn leven ontdekt hij hoe je God kunt vinden in alle dingen. Het filmpje geeft aan dat iedereen kan leren ‘Gods stem te onderscheiden’. De nieuwste animatiefilm over Ignatius verschijnt in ten minste dertien talen, waaronder het Nederlands, Japans, Birmees, Engels, Spaans, Arabisch en Italiaans. De teksten zijn geschreven door Rick Timmermans, hoofdredacteur van Ignis Webmagazine
Laudato si als oratorium
Het lezen van Laudato Si’, de encycliek over de aarde als gemeenschappelijk huis, inspireerde Linda Chase tot een oratorium. Beluister een fragment.
Het oratorium Laudato Si’ is geschreven voor 16 vocalisten en kamerorkest en mengt invloeden uit de klassieke muziek, oude muziek, gospel en jazz. Het bestaat uit 18 delen, waaronder 10 liederen die kunnen worden gezongen door koren. Beluister het lied De schepper spreekt in de talen van bomen.
Linda Chase is fluitiste en componiste en geeft onder meer les aan de New England Conservatory in Boston. Toen ze de encycliek Laudato Si’ las, werd ze in het bijzonder getroffen door één zin: Laten we zingen onderweg. Moge onze zorg voor deze planeet nooit de vreugde van onze hoop wegnemen. De muzikante nam die oproep nogal letterlijk. Geïnspireerd liep ze van papier naar piano en terug. De zin werd een lied, zelfs een oratorium. Haar grootste werk totnogtoe. Chase is nu op zoek naar een uitgever en hoopt op een herfstpremière in Boston. Ze stelt zich uitvoeringen voor van ongeveer 75 minuten, gevolgd door publieksdebatten. Zo hoopt de kunstenares met haar oratorium mensen aan het denken en handelen te zetten. Chase: Soms willen mensen iets doen, maar weten ze niet wat. Ik geloof dat muziek het hart kan openen en een gesprek kan uitnodigen.

Bedanktbrief van Zuster Arousiag
De Vastenactie was dit jaar voor de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Armenië voor hun steun aan de ontheemde gezinnen door de oorlog in Nagorno Karabach. In onderstaande brief bedankt de algemene overste, zuster Arousiag, ons hartelijk voor onze gift en medeleven.

Click here for the original letter (english) of sister Arousaig.

KLOOSTER VAN ONZE LIEVE VROUW VAN ARMENIË

3 mei 2021 

Beste parochianen van St. Gerardus Majella,

Met grote dankbaarheid en hartelijke waardering willen we u graag danken voor uw liefdevolle zorg en edelmoedige giften voor de verwerkelijking van ons voedseldistributie project voor vluchtelingen uit Nagorno-Karabagh, voor de gezinnen van overleden en ernstig gewonde soldaten en behoeftige gezinnen door de Covid-19 epidemie. U hebt ons in staat gesteld om niet alleen de lichamelijke honger van honderden volwassenen en kinderen te stillen, maar ook om hen bij te staan in hun lijden, terwijl ze weten dat vele honderden kilometers van hen verwijderd mensen aan hen denken, hun pijn en hun strijd delen en bereid zijn om in hun noden te voorzien. Ik ben er zeker van dat velen van u echte offers hebben gebracht om bij te dragen, sommigen van u hebben alles gegeven wat u had, naar het voorbeeld van de weduwe uit het Evangelie, Marcus 12, 41-44. We vragen de Heer om het u duizendvoudig te vergelden en u gezondheid en voorspoed te verlenen zodat u de armen en behoeftigen kunt blijven bijstaan. Zoals u goed weet is onze wereld in beroering door de pandemie en in veel landen dwingen oorlogen de mensen hun thuisland te verlaten, waardoor ze worden blootgesteld aan tragische sterfgevallen en/of een onmenselijk leven in vluchtelingenkampen. Het leven in Armenië is ondraaglijk geworden door de nederlaag in de oorlog om Nagorno-Karabagh, terwijl de verschillende politieke groepen elkaar bestrijden en de gewone mensen vechten om te overleven. Onze zusters in Armenië zijn overspoeld met werk in de uitvoering van humanitaire projecten en de zorg voor kinderen die wees geworden zijn, voor eenzame ouderen en vluchtelingen die het niet meer zien zitten. We danken God voor mensen zoals u die ons helpen in onze moeilijke maar God welgevallige activiteiten om stoffelijke en geestelijke hulp te geven aan hen die niets hebben. Dank u nogmaals en moge de Heer u zegenen en u in zijn liefdevolle en vaderlijke bescherming houden.

Met hartelijke groet.

Zuster Arousiag Sajonian
Overste van de Armeense Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis.

Open Doors vertelt het verhaal van de vervolgde kerk: ‘Jongensboekachtige verhalen zijn niet de kern’
Rond Open Doors hing jarenlang een zweem van geheimzinnigheid. Nu gaan de deuren open: een expositieruimte moet bezoekers de ogen openen voor christenvervolging. De smokkeljas met ruimte in de voering om bijbels te verstoppen. Het camperbusje dat talloze keren naar Oost-Europa reed, de bijbels verstopt achter het keukenblok. Ze horen er absoluut bij, in het nieuwe Open Doors Bezoekerscentrum in Ermelo, waar een tentoonstelling het verhaal van de vervolgde kerk vertelt. Maar de jongensboekachtige verhalen vormen niet de kern van de boodschap die Open Doors hier wil uitdragen. ‘Nederland moet weten hoe het staat met christenvervolging’, zegt directeur Maarten Dees. ‘De vervolgde kerk heeft ons heel hard nodig.’ De komst van een bezoekerscentrum met een professionele expositieruimte in het spiksplinternieuwe gebouw van Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen, kende een lange aanloop. Bijna twintig jaar geleden gaf het bestuur - met destijds oprichter Anne van der Bijl (93) nog in de gelederen - er al groen licht voor. Brein achter de plannen was Pieter van Kampen (1946-2009), Nederlands-gereformeerd predikant en onderzoeker van de vervolgde kerk. De zolders van het gebouw van Open Doors puilden uit van de documenten en verspreid door het gebouw lag meer Open Doors-erfgoed: smokkelauto’s, een drukpers, een smokkeljas, videomateriaal. De talloze dozen met paperassen zijn niet zomaar een bedrijfsarchief, ze vertellen het verhaal van de vervolgde kerk, spreekt Dees Van Kampen na. ‘De grote daden van God moeten verteld blijven worden, ook als de werkers van het eerste uur het aardse toneel hebben verlaten.’ Het bezoekerscentrum gaat half juni open voor publiek op woensdag, donderdag, vrijdag en elke laatste zaterdag van de maand. Toegang gratis, reserveren verplicht via de website
Kalender
Elke dag wordt er wel iets gevierd in de wereld. Een kleine selectie uit de feest- of gedenkdagen voor de komende twee weken die tegelijk ook mooie gebedsmomenten zijn:
  • Zaterdag 12 juni: werelddag tegen kinderarbeid.
  • Zondag 13 juni: Heilige Antonius van Padua
  • Zondag 20 juni: wereld vluchtelingendag
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Gerardus Majella Parochie, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp