Copy
Nieuwsbrief Gerardus Majella Parochie May 2021 
 
View this email in your browser

Eén van de vier carillons van Utrecht is kapot: het carillon met een wel heel speciaal verhaal. Het kost niet niets om het te restaureren en daarom is er een crowdfundingsactie opgezet.
We hebben nog 17.000 euro nodig. Het kost echter veel meer om de klanken weer te laten klinken. Maar dat is geregeld. Want het carillon is niet alleen verbonden met Utrecht-West, maar ook met een bekende familie: De Van Seumerens. Zij bekostigen een groot deel van de restauratie. Waarom? Dat lees je op deze website!

De diocesane Gebedskring om Roepingen
In het kader van het Jaar van de Priester, dat enkele jaren geleden gehouden werd, heeft de roepingenraad van ons aartsbisdom het initiatief genomen om een bisdombrede kring op te richten van mensen die willen bidden om roepingen. In het evangelie horen we uit de mond van de Heer: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten’ (Mt. 9, 37-38). Het is dus belangrijk te vragen om werkers in de Kerk. Mensen die zich opgeven voor de Gebedskring zeggen daarmee dat ze willen bidden op roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Momenteel zijn er ongeveer 800 mensen lid van deze diocesane Gebedskring. Dikwijls zijn het gelovigen die in hun persoonlijk gebed willen bidden om roepingen. Maar er zijn ook leden die deel uitmaken van bestaande gebedsgroepen. Zo zijn er groepen in actief in Hengelo (Ov), in Lichtenvoorde, in Enschede en in Utrecht. We zijn heel blij met deze diocesane Gebedsgroep, maar blijven vragen om nieuwe leden. De zorg voor de toekomst van onze Kerk is een gezamenlijke zorg. Alleen als we blijven bidden om nieuwe roepingen zal de Heer de Kerk ook zegenen met nieuwe priesters, diakens en religieuzen. Daarom wil ik alle gelovigen van het Aartsbisdom Utrecht oproepen zich bij de Gebedskring aan te sluiten en lid te worden. Achterin de kerk ligt een formulier waarop u zich kunt inschrijven om lid te worden van de diocesane Gebedskring om Roepingen. Van harte aanbevolen. Lees hier meer over de roepingenraad van het aartsbisdom. 
Jonge priester sterft 23 dagen na priesterwijding aan kanker
De Nigeriaan Livinius Esomchi Nnaman (31) werd dankzij een speciale toestemming van paus Franciscus in het ziekenhuis tot priester gewijd. Hij stierf 23 dagen later in hetzelfde ziekenhuis in Rome aan leukemie. Drieëntwintig dagen lang vierde de jonge priester de dagelijkse eucharistie in zijn ziekenhuisbed en zegende hij het ziekenhuispersoneel. De Nigeriaan werd tien jaar geleden lid van een religieuze orde toen leukemie bij hem werd geconstateerd. In 2019 vervolgde hij zijn theologiestudie in Rome en afgelopen september deed hij zijn eeuwige geloften. Zijn gezondheidstoestand verslechterde echter.  Hij schreef paus Franciscus op 31 maart vanuit zijn ziekenhuisbed om uitzonderlijke toestemming om versneld tot priester gewijd te kunnen worden. Nog geen uur later gaf de paus hulpbisschop Daniele Libanori van het bisdom Rome opdracht de priesterwijding een dag later, Witte Donderdag, in het ziekenhuis in het zuiden van Rome toe te dienen. ‘Zijn altaar was zijn bed, waar hij zijn lijden met het lijden van Christus kon verenigen’, zei mede-pater Davide Carbonaro tegen de krant Roma Sette.  De uitvaart heeft op 26 april in Rome plaatsgevonden. Het lichaam van de jonge pater wordt overgebracht naar Nigeria waar hij zal worden begraven. 
Pelgrimstocht voor vermoorde pater Frans
Een bijzonder initiatief voor een bijzonder mens. Anne Claire van der Lugt, nicht van de in Syrië vermoorde pater Frans van der Lugt, wil met een wandeltocht het levenswerk van haar oom voortzetten. Die oom is vooral bekend geworden door zijn beslissing om in het jezuïetenklooster in de christelijke wijk in Homs (Syrië) te blijven toen de strijd om die stad tussen het leger van Assad en diens tegenstrevers  in het jaar 2014 een hoogtepunt bereikte. Terwijl steeds meer christenen de stad verlieten, weigerde Van der Lugt te vertrekken. ‘Ik blijf bij mijn mensen. Ik ben de herder van mijn schapen’, zei hij destijds in een filmpje op internet. Uiteindelijk werd hij door twee kogels om het leven gebracht. Pater van der Lugt heeft in Syrië veel goeds tot stand gebracht in de veertig jaar dat hij in Syrië werkte, waarvan twintig jaar in Homs. Op 35 kilometer van de stad maakte hij van een stuk grond een landgoed waar hij zorgde voor onder anderen mensen met een beperking. Daarnaast heeft hij daar diverse programma’s voor islamitische en christelijke jongeren opgezet. Lees hier meer over zijn werk. Eén van zijn programma's was het organiseren van wandeltochten met islamitische en christelijke jongeren. Zijn nicht Anne Claire wil  van 5 tot 10 april 2022 een wandeltocht organiseren en daarmee geld inzamelen om het werk van haar oom voort te zetten. Het geld gaat naar de oprichting van een Frans van der Lugt Centre in de stad Homs waar mensen straks terechtkunnen voor onderwijs en gezondheidszorg. Ook gaat er geld naar het herstel van het verwaarloosde landgoed om het levenswerk van haar oom voort te zetten en naar onderwijs voor kinderen in de omgeving van Damascus. Meer informatie over het project "the walk for Homs" is hier te vinden.
Duitse monnik vrijgesproken van illegale hulp aan afgewezen asielzoeker
Een Duitse benedictijner monnik is vrijgesproken van het illegaal helpen van een afgewezen asielzoeker. Hij was weliswaar strafbaar, maar de rechter vond het beroep op zijn persoonlijk geweten zwaarder wegen.
Broeder Abraham Sauer (49) uit het beroemde klooster Münsterschwarzach stond terecht wegens het helpen van een asielzoeker die zou worden uitgezet. De rechter moest een afweging maken tussen de vrijheid van geweten en godsdienstvrijheid en de wet die hulp aan illegaliteit strafbaar stelt. De gewetensvrijheid won het uiteindelijk en de pater kreeg van zijn in de rechtszaal verzamelde medepaters na de uitspraak een luid applaus. Lees verder...
Op 10 mei gaat Alpha weer van start! 
Alpha is voor iedereen, of je nu wel, niet of een beetje gelooft. Samen met anderen ga je tien weken lang het gesprek aan over het christelijk geloof. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Katholiek Utrecht. 
Nodig zeker ook iemand uit voor Alpha! Wist je dat 90% van de deelnemers op Alpha komt door een persoonlijke uitnodiging van iemand die zij kennen? En dat mensen de alpha cursus altijd heel leuk vinden om te volgen? De alpha-cursus is een plek waar alle vragen gesteld mogen worden. Iemand uitnodigen voor Alpha is dus ontzettend leuk om te doen. Rechtstreeks aanmelden kan via dit formulier. 
1 mei: Dag van Jozef, de arbeider
In 1955 stelde paus Pius XII 1 mei, de internationale dag van de arbeid, in als dag van ‘de heilige Jozef de arbeider’. De kerk heeft een lange traditie in het denken over arbeid. Daar wordt op 1 mei apart bij stilstaan. Dit jaar is bovendien ‘Jozefjaar’, dus extra reden om hierbij stil te staan. Kijk hier voor meer informatie en inspiratie. Of mail diaken Jouke Schat op diaken@rkdu.nl
Aantal Rooms-Katholieken in de wereld gestegen tot 1,345 miljard
Het aantal Rooms-Katholieken wereldwijd is gestegen tot 1,345 miljard mensen. Dat blijkt uit de officiële kerkelijke statistieken over 2019 die onlangs in Rome zijn gepresenteerd. Ten opzichte van het jaar ervoor is dat een toename van 16 miljoen gelovigen. Dat betekent dat 17,7 procent van de wereldbevolking Rooms-Katholiek is.
In Europa liep het aantal katholieken licht terug, maar het aantal nam in Afrika met 3,4 procent toe. Ook in Azië (1,3 procent), Oceanië (1,1 procent) en Amerika (0,84 procent) was een toename van het aantal gelovigen te zien. Wereldwijd waren er in 2019 precies 414.336 katholieke priesters. Ook dat is een toename ten opzichte van het jaar ervoor. In Afrika nam het aantal priesters toe met 3,45 procent en in Azië met 2,91 procent, terwijl het aantal priesters in Europa afnam met 1,5 procent en in Amerika met 0,5 procent. Ondanks de afname is nog steeds meer dan 40 procent van alle priesters in Europa actief. Kijk hier voor het aantal Rooms-Katholieken in Nederland.
The Pope Video
Deze maand bidden we met de paus speciaal dat allen die verantwoordelijk zijn voor financiën met regeringen zullen samenwerken om de financiële sfeer te reguleren en de burgers te beschermen tegen de gevaren ervan. Kijk hier...
Kalender
Elke dag wordt er wel iets gevierd in de wereld. Een kleine selectie uit de feest- of gedenkdagen voor de komende twee weken die tegelijk ook mooie gebedsmomenten zijn:
  • Zaterdag 1 mei 2021: Dag van Jozef de arbeider; zie hier;
  • Zondag 2 mei: Orthodox Paasfeest
  • Dinsdag 4 mei: dodenherdenking; zie hier;
  • Woensdag 12 mei: dag van de verpleging (extra actueel in deze coronatijd); zie hier
  • Donderdag 13 mei 2021: Hemelvaart
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Gerardus Majella Parochie, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp