Copy
Nieuwsbrief Gerardus Majella Parochie March 2022 
 
View this email in your browser

Beste mensen,
"Maar als u in uw hart bittere jaloezie en eerzucht koestert, laat dan de grootspraak achterwege, die in strijd is met de waarheid. Die wijsheid komt niet van boven, ze is aards, ongeestelijk, ja duivels." (Jak. 3, 14-15)
In aanloop naar de conferentie 'De missionaire parochie - Als God renoveert' op 24 en 25 maart a.s. vragen we uw gebed voor:

  • dat er ruimte voor de H. Geest mag blijven in de plannen en draaiboeken die zijn gemaakt.
  • de organisatie en vrijwilligers dat zij als team aanwezig kunnen zijn en niet geveld worden door ziekte e.d.; dat geldt ook voor de deelnemers: dat zij die willen komen, ook kunnen komen.
  • de aanwezige bisschoppen, priesters en andere leden van de pastorale teams, dat ze geïnspireerd en met hoop en daadkracht van de conferentie op missie gaan in hun eigen gebied.
  • groei van gemeenschap in de parochies, voor synodaliteit, samen op weg gaan als leerlingen van Jezus.
  • verbondenheid tussen jong en oud, ruimte voor kansen en talenten, begeleiding door ouderen van jongeren.
  • bemoediging van elkaar in plaats van jaloezie, dat we elkaar groei gunnen, voor de fusies in de parochies en de onderlinge eenheid.

We danken u voor uw gebed. Mocht u niet aanwezig zijn op de conferentie, dan vragen we u in het bijzonder op deze dagen met ons te bidden. Heeft u een ingeving of indruk (van de H. Geest) die u graag met ons wilt delen, mail dan naar info@missionaireparochie.nl Namens de organisatie van de conferentie, Carolien Hoogenboom - Projectmedewerker conferentie. De missionaire parochie

In het Vaticaan
Vatican News heeft een serie over de verschillende Vaticaanse diensten die de Paus bijstaan in zijn pastorale bediening. Klik hier bijvoorbeeld voor een interview met Alessandro Cassinis Righini, de auditeur-generaal (in het Engels).
Slaapplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen
In onze stad beginnen verschillende initiatieven te ontstaan om slaapplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen te organiseren. Een overzicht hiervan – en van andere manieren om te helpen – vindt U op de website van de gemeente: klik hier Zo is de protestantse diaconie een actie begonnen om slaapplaatsen voor twee weken te organiseren. Wie wil kan zich hier aanmelden. Take Care BNB is een actie begonnen om vluchtelingen voor maximaal drie maanden onder te brengen, kijk hier  In beide gevallen is nog niet duidelijk wat er daarna met de vluchtelingen gebeurt. Wij hebben daarover een vraag gesteld aan de initiatiefnemers maar we hebben nog geen antwoord gekregen. Lees voordat U een aanbod doet dit artikel met tips en achtergronden bij het opnemen van vluchtelingen: Overwegingen bij opvang Oekraïners  Intussen maakt de gemeente in de Jaarbeurs veldbedden gereed voor 300-500 vluchtelingen; kijk hier.
Onze Vader in het Oekraïens
Voor wie geen vluchtelingen in huis kan opnemen en geen geld kan geven (of al gegeven heeft maar nog iets meer wil doen): bid! In tijden van oorlog of oorlogsdreiging hebben christenen altijd het voortouw genomen om ook langs spirituele weg strijd te voeren tegen het kwaad. Door te bidden. Het gebed dat het eerst in ons opkomt is het Onze Vader. Kijk en luister hier naar dat gebed in het Oekraïens door het Utrechts Byzantijns koor.
Hulp gevraagd! De bloemengroep van de Gerardus Majella parochie is op zoek naar versterking. Wie kan er helpen met het verzorgen van de bloemen in de kerk en het maken van mooie versieringen. Opleiding is niet vereist maar een beetje feeling voor bloemen strekt tot aanbeveling. We werken meestal op vrijdagochtend, behalve met Pasen (dan op zaterdag) en Kerst (afhankelijk van de dag). Voor meer info kunt u contact opnemen met Josë Goes tel. 06-28489021 of e-mail josegoesketelaars@gmail.com

Beste collega's in Utrecht,
Zeven bewoners uit Utrecht waar het Buurtpastoraat Utrecht contact me heeft kijken terug en vertellen over de afgelopen periode. Een periode die mede getekend is door Corona. U heeft daar persoonlijk, in uw werk of als geloofsgemeenschap ook me te maken (gehad). Wat zeggen buurtbewoners waar de pastores van Stichting Buurtpastoraat Utrecht contact me hebben uit zichzelf als hun gevraagd wordt terug te kijken op de afgelopen anderhalf jaar (grofweg: maart 2020 – oktober 2021). Samen met samen met Prof. Dr. Andries Baart hebben de buurtpastores onderzocht wat buurtbewoners zelf zeggen over wat hen bezighoudt, wat ze missen of gewonnen hebben, wat er ten goede of ten kwade is veranderd, wie of wat van waarde is gebleken en wie of wat juist niet. Daarbij hebben we gekeken wat deze verhalen ons kunnen leren voor ons werk als buurtpastores. Het leverde enkele bijzondere bevindingen op. Hoe groot de invloed van corona op ieders leven was, liep uiteen en hing af van ieders persoonlijke situatie. Voor sommige buurtbewoners was corona dubbelzinnig omdat het meerdere, soms tegenstrijdige betekenissen voor hen had. Om die verschillende situaties goed op noemer te brengen, bleken begrippen als 'precaire levens', '(sociaal, cultureel en persoonlijk) kapitaal' en 'erkenning krijgen' behulpzaam. Het volledige onderzoek en de samenvatting staan hier. Voor iedereen die ook vanuit christelijke of levensbeschouwelijke inspiratie betrokken is bij kwetsbare stadsgenoten, organiseert het Buurtpastoraat een ontmoetingsavond op 18 mei. Van 19.30 uur - 21.30 uur. We gaan in op het onderzoek, wisselen ervaringen uit en gaan met elkaar in gesprek hoe we van waarde en betekenis kunnen zijn voor stadsgenoten in deze tijd.
U kunt zich hiervoor opgeven via info@buurtpastoraatutrecht.nl

"Woorden kunnen niet zeggen wat ik gezien heb ..."
"Ik zal met deze woorden trachten weer te geven wat ik zag - of beter gezegd ervoer - maar weet dat zij ver achterblijven bij de werkelijke ervaring, ver achterblijven bij de onzichtbare energie die ik voor mijn ogen had." Niets kan het Zijn uitdrukken. In maart 2008 maakte Jean-Marc Potdevin, een succesvol ondernemer, 'business angel' voor talrijke internetstartups en 'projectbulimist', een ernstige midlifecrisis door. Hij besloot al zijn activiteiten te staken en alleen op weg te gaan naar Santiago de Compostela. Onderweg gaat hij een kapel van de apostolische zusters van Sint Jan binnen en heeft een bovennatuurlijke ontmoeting die zijn leven volledig verandert. Zie hier zijn getuigenis (Frans met Nederlandse ondertiteling). Hier ook de link naar zijn boek in het Frans:

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Gerardus Majella Parochie, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp