Copy
Nieuwsbrief Gerardus Majella Parochie January 2022 
 
View this email in your browser
Kerkbalans – geef voor de parochie! 
Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk ontmoeten we God en elkaar. Het is een plek waar we tot rust komen, naar elkaar omzien en samen God zoeken. Een waardevol moment in de week waarop we ons geloof én het leven met elkaar delen. Gister, vandaag… en morgen. Kerken willen ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Lees verder: Kerkbalans - geef voor de parochie! (gerardusmajella.nl)
Gebedsweek voor de eenheid
Hier in de priorij hebben we een Engelse prior en een Oostenrijkse pastoor. Daaraan denkende moest ik even erom lachen toen ik hoorde dat Engeland volgende week met nagenoeg alle Coronamaatregelen wil stoppen – terwijl in Oostenrijk vanaf 1 februari een vaccinatieplicht van start gaat. Veel groter kan het verschil qua aanpak bijna niet zijn! Gelukkig zijn de verschillen van aanpak tussen de prior en de pastoor hier in Utrecht niet zo groot – anders zouden we het wel moeilijk krijgen hier (en ook onze mening over de Corona-aanpak verschilt niet zo zeer J). Laten we vooral door al de verschillen van mening omtrent dit thema niet verdeeld raken! We zijn in de gebedsweek voor de eenheid van de christenen – te vaak is in de kerk scheiding ontstaan waar het helemaal niet nodig was geweest. Ik zou een voorstel willen doen: laten we voortaan nooit meer de vraag stellen: “Is hier ook iedereen gevaccineerd?” en gewoon vertrouwen dat iedereen op een verantwoordelijke manier met zichzelf en zijn naaste omgaat! De congregatie voor de geloofsleer heeft in een schrijven afgelopen jaar aangegeven dat vaccinatie toegestaan is (en tegelijkertijd gevraagd om de ethisch meest verantwoorde vaccins te gebruiken als dat kan) en het ook aangeraden om zich te laten vaccineren, maar tegelijkertijd heeft ze het recht op gewetensvrijheid benadrukt: “Tegelijkertijd lijkt het om praktische redenen duidelijk dat vaccinatie in de regel geen morele verplichting is en dat het daarom vrijwillig moet zijn.” Wel wordt benadrukt dat iedereen “zijn uiterste best [moet] doen om door middel van andere profylactische middelen en gepast gedrag te vermijden dat hij een vehikel voor de overdracht van het besmettelijke virus wordt. Lees hier het document van de Congregatie voor de geloofsleer:
Zondag 30 januari: Wereld lepra dag
Misschien dacht U: die ziekte is toch al lang onder controle. In de Bijbel wordt vaak over de ziekte (melaatsheid) gesproken. Helaas, de ziekte bestaat vandaag de dag ook nog. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat de ziekte uit te roeien is. Maar daarvoor moet nog wel het nodige worden gedaan. Lees hierover verder op de website van het RK Diaconaat Utrecht. Lepra (melaatsheid) is een ziekte die ons als gelovigen in het bijzonder aanspreekt. Ieder van ons kan iets doen: bidden bijvoorbeeld. En misschien een bedrag geven om een of meer patiënten te genezen of voor meer vaccinaties.
Laptops gezocht en iemand die wil meehelpen
Bij het stadsdiaconaat en bij de buurtteams van de gemeente krijgen we steeds meer vragen naar (gebruikte) laptops voor mensen die er zelf geen kunnen betalen. Voor mensen die moeten inburgeren bijvoorbeeld. Dat lukt bijna niet meer zonder laptop. Of voor kinderen en volwassenen die een opleiding volgen. De gemeente ziet laptops als een luxeartikel en geeft daarom geen financiële steun voor de aankoop ervan. Onze vraag is of U misschien de hand kunt leggen op gebruikte maar nog goed functionerende laptops (windows 10 moet er wel op kunnen draaien). Misschien kent U een bedrijf of organisatie die een aantal laptops vervangt. Wij komen graag de oude ophalen. We hebben iemand die ze zo nodig kan reviseren. En ze gaan naar de armste mensen uit de samenleving. Tegelijkertijd zoeken we iemand die ons wil helpen met de organisatie van dit laptopproject. U hoeft niet veel kennis te hebben van de laptops zelf. Reacties svp aan diaken Jouke Schat (tel: 0683939740; mail diaken@rkdu.nl. Hartelijk dank!
Waarom Maria achter de vlag van Europa zit
Twaalf gouden sterren op een blauwe achtergrond. Die vlag werd in 1985 officieel ingevoerd als symbool van de Europese Unie, twee jaar na de beslissing van het Europese parlement daarover. De Europese vlag werd voor het eerst gehesen op 26 mei 1986, aan het Berlaymontgebouw in Brussel, waar de Europese Commissie zetelt .Lees hier verder

Het Aartsbisdom Utrecht zoekt een chauffeur en ceremoniarius  
Tot de chauffeurstaken behoren het brengen van de aartsbisschop van en naar bijna al diens externe afspraken en de zorg voor de auto van de aartsbisschop. Het takenpakket van de ceremoniarius bestaat onder meer uit het organiseren en coördineren van liturgische vieringen waarin de aartsbisschop celebreert, het voorbereiden van de genoemde vieringen in organisatorische zin voor de aartsbisschop en het ter plaatse ondersteunen van de aartsbisschop. Daartoe onderhoudt de ceremoniarius contacten met zowel de bisschoppelijk vicaris voor liturgie als met de parochies en fungeert de ceremoniarius als aanspreekpunt. Verder is de ceremoniarius nauw betrokken bij periodieke diocesane misdienaars- en kosterdagen. Ook nauwe betrokkenheid bij de voorbereiding en het mede begeleiden van de aartsdiocesane bedevaarten en het daartoe onderhouden van contacten met bedevaartorganisaties, pastorale beroepskrachten en vrijwilligers in parochies van het aartsbisdom behoren tot de taken van de ceremoniarius. Van de functionaris wordt onder meer verwacht dat deze goed bekend is met en bij voorkeur ervaring heeft opgedaan in de liturgie; een goed gevoel heeft voor verhoudingen; representatief en discreet is; initiatieven toont, organisatorisch en communicatief sterk is, goed kan samenwerken en mensen weet te stimuleren en te enthousiasmeren; geen negen-tot-vijf mentaliteit heeft: inherent aan deze functie is dat veel werkzaamheden in de avonduren en in het weekend plaatsvinden. Klik hier voor meer informatie over deze vacature 

Kerken nauw betrokken bij de voedselbanken
Kerken zijn nauw betrokken bij voedselbanken. Daar is ook alle aanleiding toe want de voedselbanken werken aan twee belangrijke (Bijbelse) doelstellingen: verspilling van voedsel voorkomen en armoede verminderen. Bekijk in de video wat diaken Jouke Schat daarover zegt vanaf de hoofdvestiging van de Voedselbank Utrecht en vanuit een kerkelijk uitdeelpunt van voedsel in de wijk Zuilen in Utrecht. En lees hier verder over dit onderwerp.
360 miljoen christenen worden vervolgd
De christelijke organisatie “Open Doors” heeft zojuist haar nieuwe ranglijst gepubliceerd van landen waar christenen worden vervolgd. Op plaats 1 staat Afghanistan en op plaats 2 Noord-Korea Noord-Korea stond bijna twintig jaar op de eerste plek bij Open Doors. Een erger land wat christenvervolging betreft leek niet denkbaar. Maar Afghanistan is sinds augustus vorig jaar weer in handen van de Taliban, die het land ook al van 1996 tot eind 2001 beheerste. Het land staat nu twee punten hoger dan Noord-Korea. Onderzoekers van de ranglijst schetsen een gitzwart beeld voor de kleine ondergrondse christelijke gemeenschap in Afghanistan: christenen worden geëxecuteerd als hun geloof wordt ontdekt. Sinds de machtsovername van de taliban in augustus gaan talibanstrijders van deur tot deur om christenen op te sporen en te executeren. Wereldwijd is de vervolging van christenen tot extreme hoogten gestegen: het gaat om 360 miljoen christenen die lijden om hun geloof, stelt de organisatie. Een stijging van 20 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Eén op de zeven christenen kan zijn geloof niet in vrijheid beleven. In de lijst valt op dat bij de stijgers veel Afrikaanse landen zitten en bij de dalers Aziatische en zelfs Arabische landen. Open Doors bekritiseert de steeds meer digitale repressie van christenen in China en de verslechterende situatie in landen als Myanmar (12), Sri Lanka en Maleisië (50). ‘Eén land, één volk, één religie’ is er het credo.
Eten met vluchtelingen noodopvang
In het Star Lodge Hotel aan de Biltsestraatweg in Utrecht worden het komende half jaar zo’n 350 vluchtelingen uit allerlei landen opgevangen. Om hen een zorgeloze avond te bieden en in een huiselijke sfeer Utrechters te ontmoeten, organiseert Eet Mee Come & Eat. Als inwoner van Utrecht of een van de omliggende plaatsen ontvang je een groepje vluchtelingen voor een etentje bij jou thuis. Je kookt iets lekkers voor je gasten of doet dat samen met hen. Jij ontmoet de mensen achter de verhalen in het nieuws. Voor hen is het een eerste kennismaking met Nederlanders en hun cultuur. Wil jij ook meedoen? Op basis van je wensen en mogelijkheden maken we in samenwerking met het COA een match voor je. Klik hier voor meer informatie en aanmelden
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Gerardus Majella Parochie, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp