Copy
Is de maandbrief niet goed leesbaar, bekijk hem dan »online.
Facebook
Twitter
RingTV

Maandbrief - mei 2016

Geachte ouders en verzorgers,
  
Ook in de maandbrief van mei treft u weer de nodige stukjes aan over de activiteiten van onze school.
 
Het uitje naar Walibi sprong er natuurlijk uit. De school telt 1.490 leerlingen. Als dan van te voren slechts 18 leerlingen aangeven niet mee te gaan en op de dag zelf zich nog eens 13 leerlingen ziek melden, dan weet je dat het uitje goed was uitgekozen. Ik vond het heel bijzonder al die bussen zo achter elkaar uit Spijkenisse te zien wegrijden!
Walibi was eigenlijk gesloten op die dag. Maar de organisatie wilde het park voor zo’n grote groep leerlingen wel openstellen. Dat we op de dag zelf merkten dat Walibi nog eens twee scholen (met in totaal een 500 leerlingen) had toegelaten, mocht de pret niet drukken. De krant die kopte “Ring een dag de baas in Walibi” had het bij het rechte eind!
De dag zelf verliep vrijwel vlekkeloos. En het weer zat bepaald mee. De organisatie van Walibi vertelde ons bij het vertrek dat Walibi nog nooit zo’n grote groep van een school had ontvangen. Zij gaf ons ook een compliment voor de opstelling van onze leerlingen. Walibi had veel meer werk gehad aan de 500 leerlingen van de twee andere scholen dan aan al die leerlingen van ons…………………Dat hoorden wij natuurlijk graag. Wij horen het vaker, maar het blijft leuk om mee te maken.
Tom Dinjens en Mark Bubberman, twee jonge leraren van De Ring, organiseerden de dag. Zij hadden werkelijk aan alles gedacht. Ik heb hen de week erop een levensgroot compliment gemaakt.
 
De Oudervereniging organiseert ook dit schooljaar een tweede informatieavond. Zij slaagt er keer op keer in met aantrekkelijke onderwerpen te komen. U als ouders weet dat ook, gezien het feit dat u doorgaans in groten getale op deze avonden afkomt. Ik attendeer u zekerheidshalve nog eens op de informatieavond van 19 mei, op het thema “In gesprek”: hoe communiceert u met uw kind over gevoelige onderwerpen? U kunt zich daarvoor nog opgeven, via een mailtje aan oudervereniging.rvp@deringvanputten.nl.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Ron Bosman
rector De Ring van Putten

 


Succeswens voor onze examenkandidaten

Verschenen op de middenpagina van de Botlek op woensdag 11 mei 2016


Uitnodiging thema-avond ‘In gesprek’ op 19 mei

Hier is nogmaals de brief te vinden die per post verzonden is.

Aanmelden
Stuur vóór maandag 16 mei een e-mail met je naam en het aantal personen waarmee je naar de avond komt, naar oudervereniging.rvp@deringvanputten.nl  Er zijn geen kosten aan de avond verbonden. We reserveren plaatsen op volgorde van binnenkomst. Klik hier voor meer informatie.

 


Vacatures op De Ring van Putten

Klik hier voor onze vacatures voor het nieuwe schooljaar.
Advertentie verschenen op zaterdag 7 mei in de Volkskrant.

Walibi

Op vrijdag 8 april vierden we het 40-jarig bestaan van De Ring van Putten.

Het artikel uit het Algemeen Dagblad van vrijdag 8 april 2016.

De foto's gemaakt door mevrouw van Ballegoie


tto project klas 1, 2 en 3

In de week voor de meivakantie hebben de leerlingen uit 1b1, 26-3 en 36-3 deel genomen aan The Island Project. In dit project werkten de leerlingen in gemixte groepjes samen om een eiland te verzinnen, met alles erop en eraan. Op woensdag werd het project geopend door Helma Camp, een kinderboekenschrijfster. Zij vertelde over haar laatste boek (Het verboden eiland) en over de reizen die ze heeft gemaakt. Het project werd op donderdagmiddag afgesloten met een presentatie voor ouders. Hierop waren de leerlingen goed voorbereid door de workshop ‘presenteren’ die was gegeven door docenten van het Centrum voor de Kunsten. De leerlingen gingen tijdens dit nieuwe tweedaagse project enthousiast aan de slag en ook van ouders en collega’s hebben we leuke reacties gekregen. Op naar volgend jaar!

(Mevrouw Annemarie van der Burg en mevrouw Ilona Vos)


4/5 mei project

Op donderdag 21 april was op het gemeentehuis de scholierenbijeenkomst en afsluiting van het jaarlijkse gemeentelijke 4/5 mei project. Het thema dit jaar was 'Geef vrijheid door'.
De leerlingen van o.m. De Ring kregen een indrukwekkende lezing over de oorlogstijd op Voorne-Putten door Bob Benschop, mede-auteur van het boek 'Voorne-Putten in Oorlogstijd'.
De lezing werd omlijst met historische foto's.
Hierna werden de winnaars van de gedichten- en tekenwedstrijd bekend gemaakt. Ook een leerling van De Ring viel in de prijzen, namelijk Denise Hutchison uit 45-6.
De jury was onder leiding van burgemeester Salet.


DNA Lab in 5 vwo

Op 19 april waren er twee studenten van Universiteit Wageningen te gast op onze school. De leerlingen in 5 vwo hebben samen met deze studenten onderzoek gedaan naar het DNA bij planten. Daarnaast verzorgden de studenten een studiekeuzevoorlichting en vertelden ze over hun eigen studentenleven.

Voor het onderzoek namen ze speciale  apparatuur mee en een aantal aardappelplanten. Tijdens dit DNA-lab maakten de leerlingen kennis met DNA-technieken waarmee je snel kan zien of een genetische eigenschap is overgeërfd. Onderwerpen als de polymerase kettingreactie, enzymwerking en celbouw werden uitgediept. Tijdens het onderzoek werd DNA geïsoleerd van een aardappelplant en klaargemaakt voor een PCR-reactie. Het product werd vervolgens geanalyseerd op een DNA-gel (gelelectroforese) waarna de leerlingen de resultaten hebben uitgewerkt door de wetten van Mendel toe te passen. Tijdens de PCR-reactie is ingegaan op het verband tussen genotype en fenotype. De leerlingen hebben een aantal genotypen en fenotypen geanalyseerd en hebben deze gegevens gekoppeld aan het resultaat dat te zien is op de DNA-gel.

meneer Hilgo Wempe


Expositie beeldend werk in stadhuis

Video van de opening van de expositie op vrijdag 15 april 2016.
Door Roel​ van Deursen – videograaf Voorne Putten – Vrijwillig Buurtjournalist​

Eindexamenleerlingen De Ring van Putten
exposeerden beeldend werk in het stadhuis.
Lees hier meer.

 


Examenfeest Havana, Rockanje

Donderdag 14 april vond de tiende afscheidsbarbecue van onze examenkandidaten plaats in Beachclub Havana in Rockanje. Een prachtig ondergaande zon boven een kalme zee, ruim tweehonderd leerlingen en collega’s die in de zilte buitenlucht van Rockanje genoten van een barbecue met alles erop en eraan. Het was aangenaam vertoeven op het terras.

Het duurde even voordat de stemming erin zat, maar daarna ging het toch echt los.
Het mooiste compliment kwam –uiteraard- weer van de eigenaar van Beachclub Havana: ‘Tot volgend jaar’. We mogen er trots op zijn dat we als enige school op Voorne Putten elk jaar weer welkom blijven in Havana.
(de heer Rob Snijder)


Schapenharten ontleden in 5 havo

De examenkandidaten met biologie in het vakkenpakket hebben als laatste het hoofdstuk bloed en bloedsomloop behandeld. De leerlingen kijken al jaren uit naar het practicum wat daarbij hoort. Namelijk het ontleden van een schapenhart. Met behulp van een instructievideo en de juiste materialen hebben de leerlingen de verschillende onderdelen van het hart bestudeerd. Dit was een leuke afsluiting van hun biologiecarrière op De Ring van Putten.

meneer Hilgo Wempe


nearly Zero Engergy Building project Denemarken

Leerlingen van 4 havo en 4 vwo zijn afgelopen maart voor een Europees project een week naar Denemarken geweest. Het project nZEB, is een Europees project waaraan in totaal 8 landen meedoen. Deze landen zijn: Italië, Bulgarije, Roemenië, Turkije, Frankrijk, Denemarken, Finland en Nederland. Ieder land heeft 10 leerlingen afgevaardigd om mee te doen aan dit project.

Lees hier meer.


Ioniserende Stralen Practicum

Elk jaar wordt er voor de eindexamenklassen havo en vwo een Ioniserende Stralen Practicum op De Ring van Putten georganiseerd. Het practicum wordt verzorgt door de Universiteit Utrecht. Dit jaar vond het practicum plaats op vrijdag 18 maart. Lees het verslag hier.
(de heer Jan Chris van Osnabrugge)


Docentenbijeenkomst in Bulgarije voor project

Dit schooljaar is de vakgroep natuurkunde begonnen met een internationaal project over Nearly Zero Energy Buildings (NZEB). Via een online leeromgeving werken leerlingen uit 4 havo en 4 vwo samen met leerlingen op scholen in Finland, Denemarken, Frankrijk, Bulgarije, Roemenië, Turkije en Italië aan onderwerpen als klimaatverandering, energie en energiezuinige gebouwen. Ze reageren bijvoorbeeld op stellingen rondom dit thema en besteden in de natuurkundeles extra aandacht aan deze onderwerpen. Daarnaast zijn er leerlingenuitwisselingen waarbij de leerlingen in internationale samenstellingen projectwerk doen.

Om dit in goede banen te leiden worden er een paar keer per jaar docentenbijeenkomsten georganiseerd om te evalueren en om toekomstige activiteiten te plannen. In april heeft onze partnerschool in Bulgarije deze bijeenkomst georganiseerd. Docenten van alle deelnemende scholen namen deel aan de vergaderingen om alle neuzen dezelfde kanten op te krijgen en om elkaar te helpen met het organiseren van nieuwe activiteiten. Ook was er ruimte om een Nearly Zero Energy Building in de omgeving van de school te bezoeken.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we het ook al gehad over de uitwisseling in december 2016 op De Ring van Putten. Er komen dan tijdens de projectweek in de bovenbouw 70 leerlingen (uit elk land 10) en 14 docenten bij ons op school deelnemen aan projectactiviteiten. Dit is een enorme organisatorische klus waar we nu al mee bezig zijn. Eerst gaan er nog 10 leerlingen uit het huidige 4 vwo (volgend schooljaar 5 vwo) in september 2016 naar onze partnerschool in Italië. Binnenkort volgt de loting voor deze deelname.

(werkgroep internationalisering)

Copyright © 2016 osg De Ring van Putten, All rights reserved.


Hoe wilt u deze e-mails ontvangen?
Mijn voorkeuren aanpassen of uitschrijven voor deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by MailChimp