Copy
Is de maandbrief niet goed leesbaar, bekijk hem dan »online.
Facebook
Twitter
RingTV

Maandbrief - februari 2017

Geachte ouders en verzorgers,

Als ik terugdenk aan mijn eigen schooltijd – en ik heb het altijd waanzinnig naar mijn zin gehad op school – dan herinner ik me nog dat mijn schooldagen vooral gevuld waren met lesuren. Er gebeurde niet heel veel naast het lesgeven.

Hoe anders is de school voor uw zoon of dochter. Het lijkt soms wel of we op een andere planeet zitten: heel veel activiteiten naast het lesgeven. Soms zou u de indruk kunnen krijgen dat er zoveel op een school gebeurt dat de lessen eigenlijk een bijkomstigheid zijn. Gelukkig is dat op school niet het geval. De lessen zijn nog steeds het middelpunt van De Ring van Putten, maar daarnaast is er ruimte voor allerlei zaken die wel vaak in direct verband staan met de “vorming” van onze leerlingen.

Wat denkt u bijvoorbeeld van het grote onderwijsdebat op 17 februari? Natuurlijk, u kunt redeneren dat politiek waardeloos is en niet te volgen, maar voor de toekomstige leden van onze samenleving is het toch heel belangrijk dat zij inzicht krijgen in hoe politieke partijen in Nederland van elkaar verschillen. Een activiteit, het debat, die los lijkt te staan van het onderwijs, maar er dus ook weer direct mee te maken heeft. Zo leest u in deze Maandbrief nog veel meer over allerlei activiteiten die de afgelopen weken ons onderwijs “verrijkt” hebben.

Ik wens u veel leesplezier en ik hoop dat we u hiermee kunnen laten zien dat een school meer is dan een lesrooster met vakken.

Met vriendelijke groeten,
 
Hans Timmermans
rector De Ring van Putten

Agenda & vakantieschema

di 14 feb
wo 15 feb

do 16 feb

do 23 feb

ma 27 feb - vr 3 mrt
do 9 mrt
vr 10 mrt
Reizenmarkt derde klassen
extra minilessen voor kinderen uit groep 8 die niet geweest zijn met hun school
algemene voorlichtingsavond groep 8
actualiteitentoets
herkansing toetsweek 2 bovenbouw
informatieavond tto groep 8
voorjaarsvakantie
voorlichting overstap 44 - 45
maandbrief maart
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag

Meivakantie

Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
ma 27 februari 2017 t/m vr 3 maart 2017
ma 17 april 2017
ma 24 april 2017 t/m vr 5 mei 2017
(inclusief Koningsdag do 27 april)
do 25 mei 2017 t/m vr 26 mei 2017
ma 5 juni 2017
ma 10 juli 2017 t/m vr 18 augustus 2017

Vakantieschema 2017-2018

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag

Meivakantie


Pinksteren
Zomervakantie
ma 16 oktober t/m vr 20 oktober 2017
ma 25 december 2017 t/m vr 5 januari 2018
ma 26 februari t/m vr 2 maart 2018
ma 2 april 2018
vr 27 april 2018 t/m vr 11 mei 2018
(inclusief Koningsdag op 27 april en
Hemelvaart op 10 mei)
ma 21 mei 2018
ma 16 juli  t/m vr 24 augustus 2018


Open huis van zaterdag 4 februari

Afgelopen zaterdag was het Open Huis van De Ring van Putten. Net als voorgaande jaren hadden we over belangstelling niet te klagen. Een volle school in een gezellige sfeer. De inschrijvingen stromen inmiddels binnen. Tot 15 maart kan worden ingeschreven.
Ring van Putten | Open Huis 2017
RingTV maakte dit videoverslag van het open huis.
Fotografie: Yvette van der Velden


Valentineparty


Onderwijsdebat op De Ring van Putten

Op vrijdag 17 februari (van 11.00 uur tot 13.00 uur) organiseert De Ring van Putten een groot onderwijsdebat tussen (kandidaat) leden voor de Tweede Kamer. Diverse partijen zijn aanwezig: D’66 (Paul van Meenen); PvdA (Amma Asante); VVD (Antoinette Laan), SGP (Roelof Bisschop), SP (Diederik Olders), CDA (Karin Zwinkels) en Groen Links (Lisa Westerveld). Het debat zal onder leiding staan van Ferdinand Fransen.

Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart is dit een mooi podium voor de partijen om hun standpunten over allerlei onderwijszaken duidelijk onder woorden te brengen.
Het debat zal worden bijgewoond door de leerlingen van 4, 5 en 6 atheneum en 4 havo. We willen dat de politiek zo dichter bij de leerlingen komt. Behalve toeschouwer zullen zij de politici met pittige stellingen het vuur aan de schenen leggen. Onderwerpen die zeker de revue zullen passeren zijn het nieuwe leenstelsel, onbevoegde docenten voor de klas, het rekenonderwijs en het rekenexamen. Naar aanleiding van de antwoorden zullen de kandidaten ook met elkaar in discussie gaan.
Naast het debat doet De Ring ook mee aan de scholierenverkiezingen en geven de plaatselijke politieke partijen acte de présence.


Bèta Oudernetwerk van start

Donderdagavond 9 februari was de eerste bijeenkomst van het Bèta Oudernetwerk van De Ring van Putten. Meer dan 30 ouders die werkzaam zijn in technische beroepen, de medische sector en de gezondheidssector waren aanwezig. Doel van dit Oudernetwerk is om met de kennis van de ouders leerlingen duidelijk te maken hoe belangrijk deze beroepen zijn voor onze samenleving. Ook hopen we dat met hulp van het Oudernetwerk leerlingen “warm” kunnen maken voor de keuze van een NT- of NG-profiel. Duidelijk was in ieder geval dat de ouders van harte bereid zijn deel te nemen aan dit Oudernetwerk en dat de meerwaarde van dit netwerk voor onze leerlingen (denk aan begeleiding profielwerkstukken, mogelijkheden van stages, gastlessen) heel erg groot kan zijn.


Phileas Fogg 1 tto

Hey, I’m Soumaya
I am a student of class 1b1. Last Tuesday me and my fellow students took part of the Phileas Fogg Theatre. We spoke English all the time. It was so much fun everybody had a role and we also learned something about the past and that we should be happy with the life and family that we have now.J

Hey I'm Selene from 1B1
At Phileas Fogg Theatre I was Tom and I played a boy and a bully and it was really fun to do. it was a nice experience. We spoke English all the time , I learned a lot of new words but it is not only learning about the past you’re also acting. 😊

Hey, I am Ivana from 1b1
Phileas Fogg was very fun to do. I was Lamp Girl and it was very funny! I learned many new words and it was really cool! The acting was also fun and there were a lot of funny jokes! 


Mini lessen groep 8

Terwijl onze leerlingen zwoegden tijdens de tweede toetsweek van het jaar,
hebben leerlingen uit groep acht van diverse basisscholen uit de regio met hun
leerkracht een bezoek aan De Ring gebracht.

Bij binnenkomst werden zij in de aula van de brugklasvleugel ontvangen door de afdelingsleider mevrouw Wellens, waarna ze met hun rondleider meegingen naar het lokaal. De leerlingen werden geïnformeerd over De Ring en daarna was het tijd om op ontdekkingstocht te gaan. Met hun rondleider hebben ze een sightseeingtour gemaakt door de school. En als kers op de taart hebben de achtste groepers als echte brugklassers op De Ring twee lessen gevolgd bijvoorbeeld: wiskunde en muziek.

Na een ochtend of middag sfeer proeven, was het helaas tijd om afscheid te nemen.
Graag zien wij de basisschoolleerlingen na de zomervakantie als echte brugklassers op De
Ring! (Kimberley Knöps)


Challenge day voor 3 mavo

Naar het concept van KRO’s ‘Over de Streep’
Op maandag 30 januari organiseerde De Ring van Putten samen met Stichting Challenge Day Nederland, een Challenge Day voor alle leerlingen uit 3 mavo.
Een Challenge Day, bekend van het televisieprogramma “Over de streep”, is een dag met aandacht voor elk individu, die ervoor zorgt dat leerlingen in korte tijd meer begrip en respect voor elkaar hebben.


We hopen hiermee de leerlingen een bijzondere ervaring te bieden die bijdraagt aan persoonlijke groei. Challenge Day Nederland: “Tijdens onze schoolprogramma’s pakt Challenge Day met succes enkele algemene problemen aan die je op bijna alle scholen tegenkomt, zoals groepjesvorming, geroddel, praatjes, vooroordelen, plagen, pesten, buitensluiting, stereotypen, intolerantie, racisme, seksisme, bedreiging, geweld, homohaat, hopeloosheid, lusteloosheid en verborgen druk om een imago te creëren, te presteren of aan de verwachtingen van anderen te voldoen.
Challenge Day programma’s zijn de katalysator voor het bewerkstelligen van positieve verandering in scholen en gemeenschappen.

Wij geloven dat elke school een plaats kan zijn, waar leerlingen en personeel zich veilig, geliefd en gewaardeerd voelen.”

Meer informatie over het programma van deze dag: http://www.challengedaynederland.nl/challenge-day/informatie/
 
In december 2014 ontving De Ring van Putten het Challenge Day Keurmerk. Dit keurmerk is door Challenge Day Nederland in het leven geroepen om deelnemende scholen te bedanken voor hun moed, inzet en het geloof in het concept.


Bezoek Vlaamse schrijver Dirk Bracke

Er klonk gedempt gefluister tijdens de openingszin van de Vlaamse auteur Dirk Bracke, die op maandag 23 januari voor alle leerlingen uit klas 3 gastoptredens verzorgde. ‘Hij is een echte Belg.’  Als snel werd het doodstil en luisterde iedereen geboeid naar de auteur van boeken voor jongeren over onderwerpen als straatbendes en Jihadbruiden. Lees meer.


Bezoek brugklas A-cluster Museon

Op woensdag 25 januari zijn de brugklasleerlingen uit het A-cluster een ochtend naar het Museon geweest. Zij hebben daar verschillende workshops gevolgd en twee tentoonstellingen bezocht, namelijk “Illusions: magie of wetenschap?” en “One planet” De eerste ging over de zintuigen en liet leerlingen ervaren hoe bepaalde waarnemingen echt lijken, maar door de hersenen toch verkeerd worden uitgelegd. De tweede tentoonstelling liet leerlingen spelenderwijs antwoord geven op de vraag: ”Hoe houden we met elkaar de aarde leefbaar en gezond?” Met name de eerste tentoonstelling was een succes, leerlingen verbaasden zich over de vele illusies en de verklaringen erachter en liepen enthousiast rond.  Al met al een geslaagde ochtend. (Marije Amsink)


PlayBack speelt 'Hot Spot' voor 2 mavo 

Afgelopen donderdag 2 februari heeft 2 mavo de voorstelling Hot Spot gezien. De voorstelling is een confronterende en herkenbare theatervoorstelling die een realistisch beeld schetst van het drank- en drugsgebruik onder jongeren.
Nadat de voorstelling ten einde was, werden de leerlingen vragen gesteld over wat ze hebben gezien en wat hun gedachten daarover waren. Wat zouden zij doen in die situatie die in de voorstelling werd geschetst?
De input van de leerlingen was zeer goed. Leerlingen hadden er goed over nagedacht en enkele leerlingen die werden uitgenodigd om mee te doen in het rollenspel, deden dat ook heel goed.
(Sebastiaan Huijgen)
 


Practicum schapenhart ontleden biologie

De afgelopen weken kregen de leerlingen in de examenklassen de kans om een schapenhart te ontleden. Veel leerlingen kijken gedurende hun hele carrière op De Ring van Putten hier naar uit. Het is erg interessant en spannend om het hart open te snijden en de onderdelen te bestuderen en te tekenen. De leerlingen zullen dit niet snel vergeten. Hopelijk komen er dit schooljaar veel vragen over het hart op het centraal examen, onze leerlingen kunnen ze dan zeker goed beantwoorden.
(Vakgroep biologie)


Afsluiting topklas

Eind november 2016 startten 86 Topklasleerlingen op De Ring. De Topklas is bedoeld voor leerlingen uit groep 8 die waarschijnlijk een vwo-advies krijgen. Zij volgden zes woensdagmiddagen lessen op vwo-niveau. Veel van onze leerlingen hebben op woensdagmiddag ook gewoon les. De Topklasleerlingen ervaarden daardoor hoe het is om een leerling op De Ring te zijn.

Het rooster van de Topklasmiddagen was als volgt: de Topklasmentor ontving de leerlingen voor een korte mentorles. Vervolgens bracht deze de groep naar de eerste les. Het uur daarop volgden de leerlingen de tweede les van de middag. Tot slot rondde de mentor de middag af.
 
De vakken die door de atheneumtopklassen gevolgd werden, zijn: ICT, Media en Design, debatteren, Chinees en wiskunde. De tto-topklassers volgden de vakken Arts and Crafts en ICT.
 
Op woensdag 18 januari 2017 vond de officiële en feestelijke afsluiting van de Topklas plaats bij de mentor in het Topklaslokaal. Deze middag hebben de Topklasleerlingen onder andere een certificaat in ontvangst genomen van de mentor.
 
Topklasleerlingen, heel veel succes bij het maken van de schoolkeuze! 

(Kimberley Knöps)


Jan Dijkgraaf op bezoek

Woensdag 18 januari was Jan Dijkgraaf te gast bij de lessen maatschappijleer van de heer Rob van Beek. Dijkgraaf is lijsttrekker van Geen Peil, een politieke partij die achter het referendum met de Oekraïne zat. Deze politieke partij neemt geen standpunten in, maar laat de leden de keus bepalen. Dijkgraaf legde het uit met een voorbeeld: "als ik vind dat Feyenoord kampioen moet worden (omdat ik uit Rotterdam kom), maar de leden vinden dat Ajax kampioen moet worden, dan stem ik voor Ajax". Dijkgraaf ging met de leerlingen in discussie over het waarom van het Oekraïnereferendum, de grote kloof tussen politiek en burgers en het feit dat hij van mening is dat de politiek burgers laat barsten. (Hans Timmermans)


In de krant

Copyright © 2017 osg De Ring van Putten, All rights reserved.


Hoe wilt u deze e-mails ontvangen?
Mijn voorkeuren aanpassen of uitschrijven voor deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp