Copy
Is de maandbrief niet goed leesbaar, bekijk hem dan »online.
Facebook
Twitter
RingTV

Maandbrief - april 2017

Geachte ouders en verzorgers,
  
Misschien kent u de beginregels wel van een van de bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur, het gedicht Mei van Herman Gorter:
Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje, langs de watergracht –
 
In dit gedicht van Herman Gorter wordt de nieuwe lente aangekondigd als een nieuw lied. Ook bij ons is de lente schitterend van start gegaan: heel mooi weer en heel veel zonneschijn. Als ik ’s ochtends van Den Haag naar Spijkenisse rijd, zie ik aan de linkerkant van de A4 de zon als een gouden schijf langzaam boven de horizon uitklimmen. Ik realiseer me dat het weer een mooie dag wordt; te mooi denk ik soms, want ik denk dan ook aan een president in Amerika die met een pennenstreek alle klimaatverdragen als onzin overboord zet. Zou het dan toch niet mooier zijn als de lente iets meer Nederlands (zoals vroeger) zou zijn: kouder, minder zon? Eigenlijk is het toch vreemd dat we eind maart al temperaturen hebben van 20 graden of meer? Zo merken we bijna onopgemerkt de gevolgen van de klimaatverandering.
 
Genoeg overdenkingen. Want ook op onze school is het voorjaar al weer goed op streek. De derde toetsweek is al weer voorbij, de spreekavonden zijn voor deze week weer gepland en langzamerhand komen de meivakantie, de examens (!!) en het eind van het schooljaar alweer in zicht.
 
En net als het voorjaar sprankelt van het nieuwe leven en het nieuwe groen, gonst het ook in de school van de activiteiten. In deze maandbrief vindt u weer de high-lights van de afgelopen maand.
 
Uiteraard hebben er de afgelopen weken weer de nodige uitwisselingsprojecten plaatsgevonden. Leerlingen uit diverse landen hebben onze school bezocht en geparticipeerd in verschillende projecten. Ook zijn leerlingen van onze school weer op bezoek geweest in andere landen. Zo laten we onze leerlingen zien dat de wereld groter is dan Spijkenisse of Nederland. En wat te denken van de evenementen waaraan onze tto-leerlingen – samen met leerlingen uit andere landen -  hebben deelgenomen: er werd “deelgenomen”  aan twee conferenties in Amersfoort en Zoetermeer waar op tto-scholen een vergadering van de Verenigde Naties werd gesimuleerd. Dat klinkt wat kinderachtig (we spelen de VN na), maar dit is voor de leerlingen uit diverse landen heel echt: in mantelpakjes en nette herenpakken participeren zij in vergaderingen van verschillende  commissies en wordt van hen verlangd dat zij op het scherpst van de snede met ander leerlingen – uiteraard in het Engels – in debat gaan en hun standpunten beargumenteren.
 
Leuk was het om te zien dat veel ouders naar het muziekproject van klas 1 gekomen zijn. Voor enthousiaste ouders brachten de diverse klassen hun nummers ten gehore. Ook is het interessant om in deze Maandbrief een interessant artikel te lezen over het bèta oudernetwerk dat we dit schooljaar begonnen zijn. In dit netwerk participeren ouders met een technisch beroep of beroepen die daarmee verwant zijn. We hopen dat dit netwerk een rol gaat spelen bij de keuzes die leerlingen in mavo 3, havo 3 of vwo 3 moeten gaan maken met het oog op hun toekomst. Op maandag 3 april heeft de school voor het eerst dit netwerk daadwerkelijk in actie gezien: leerlingen konden met eigen ogen zien wat al die technische beroepen nu echt inhielden en wat voor vakken en/of profielen je nodig hebt om zo’n beroep te kunnen uitoefenen.
 
Kortom, ook de afgelopen weken was er weer heel veel te doen op De Ring. Een ding wil ik nu nog meegeven: u weet dat onze school behoort tot de Onderwijsgroep Galilei. Voor de vijf scholen die tot deze Onderwijsgroep behoren hadden collega’s van De Ring een pupquiz georganiseerd. U kent het misschien wel: een quiz over diverse onderwerpen die je als groep moet beantwoorden. Zo kregen we bijvoorbeeld lastige vragen over kunst, strips en Sesamstraat….Het deed ons natuurlijk erg veel deugd dat een team van De Ring de uiteindelijke winnaar was van deze leuke quiz. Was ontzettend leuk en fraai georganiseerd.
 
Ik wens u veel leesplezier en prettige paasdagen en voor straks een fijne meivakantie.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Hans Timmermans
rector De Ring van Putten

Agenda & vakantieschema

Klik hier voor de agenda. Er is een vernieuwde weergave op onze website beschikbaar. Op de homepagina is nu een weekoverzicht te zien.

Vakantieschema 2016 - 2017
Tweede Paasdag
Meivakantie

Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
ma 17 april 2017
ma 24 april 2017 t/m vr 5 mei 2017
(inclusief Koningsdag do 27 april)
do 25 mei t/m vr 26 mei 2017
ma 5 juni 2017
ma 10 juli 2017 t/m vr 18 augustus 2017
Vakantieschema 2017 - 2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie


Pinksteren
Zomervakantie
ma 16 oktober t/m vr 20 oktober 2017
ma 25 december 2017 t/m vr 5 januari 2018
ma 26 februari t/m vr 2 maart 2018
ma 2 april 2018
vr 27 april t/m vr 11 mei 2018
(inclusief Koningsdag op 27 april en
Hemelvaart op 10 mei)
ma 21 mei 2018
ma 16 juli  t/m vr 24 augustus 2018

Boekenpakket inleveren nieuwe stijl

Sinds dit jaar heeft de school veel van de werkzaamheden die te maken hebben met de boekenpakketten uitbesteed aan de firma Van Dijk.
Dit betekent onder andere dat ouders het boekenpakket via internet bestellen en dat dit pakket thuis wordt afgeleverd. Ook het inleveren van de boeken gaat nu anders.

In tegenstelling tot eerdere jaren leveren álle leerlingen hun boekenpakket op dezelfde dag in: vrijdag 30 juni 2017. Medewerkers van Van Dijk komen die dag naar de school en nemen de pakketten in. Noteer deze dag vast in uw agenda. Het bestellen van de leermiddelen voor volgend jaar gebeurt op dezelfde manier als dit jaar: via de site van Van Dijk.
Zowel voor het inleveren op 30 juni als het bestellen van het nieuwe pakket geldt: u ontvangt hierover nog nadere informatie.


Uitnodiging Ouderavond over alcohol en blowen
9 mei 2017

Veel jongeren krijgen in hun omgeving te maken met alcohol en blowen. Op deze avond krijgt u inzicht in de leefwereld van jongeren en de invloed van groepsdruk.
 
Naast informatie over de gevaren van alcohol en blowen willen veel ouders vooral weten: hoe pak ik dat nu thuis aan met mijn kind? Hoe stel ik grenzen en voorkom ik conflicten? Deze voorstelling geeft inzicht en adviezen wat je als ouder kunt doen.
 
De avond wordt verzorgd door DNL (De Nieuwe Lichting). DNL is gespecialiseerd in gesprekken tussen ouders en pubers. De acteurs spelen herkenbare situaties waarin het gesprek met je kind centraal staat. Ze laten valkuilen zien die leiden tot misverstanden of zelfs conflicten. Tussentijds vragen ze om feedback: “wat zouden jullie doen?”. Vervolgens spelen de acteurs de aangedragen oplossingen terug in de scène. Daarnaast gaan we met de ouders in gesprek. Waar loop je nog meer tegen aan? En bespreken de mogelijke oplossingen in dit soort situaties.
 
Een programma waarin u inzicht krijgt in uw rol als ouder, met veel vaart en humor waarin u kunt meedenken, meepraten en meelachen!
 
Reacties van ouders:
“Het ging echt over de praktijk en is daardoor herkenbaar.”
“Leerzaam, leuk dat het interactief is!”
“De interactie vond ik zeer positief. Hieruit blijkt dat de meeste ouders voor dezelfde dilemma’s staan.”
 
Datum: 9 mei 2017
Tijd: 19.30 uur
Inloop: 19.00 uur
Plaats: De Ring van Putten
 
De Nieuwe Lichting
DNL speelt wekelijks voor jongeren, ouders en docenten door heel Nederland. Ze weten wat er leeft onder jongeren, maar weten ook hoe het is om ouder te zijn. Kijk voor meer info: www.dnltheatercollectief.nl

Aanmelden

Komt allen naar deze interessante, leerzame avond:
Graag hier aanmelden.

Oudervereniging De Ring van Putten


Bèta informatieavond

De eerste bèta-informatieavond van maandag 3 april was een groot succes.
In totaal hebben ruim 20 ouders hun beroep gepresenteerd. Er was van alles meegenomen om de leerlingen te laten zien wat hun werk inhoudt. Allemaal om de leerlingen enthousiast te maken om de juiste vakken te kiezen voor een bètarichting. Er waren bijvoorbeeld procesoperators, laboranten, een technicus en een piping engineer. Maar ook een fytopatholoog, een dierenarts en een wijkverpleegkundige.
Iedereen heeft de leerlingen verteld wat hun beroep inhoudt en wat je ervoor nodig hebt.

De leerlingen en ouders die gekomen zijn, waren zeer tevreden. Ze hebben veel geleerd en gezien over de mogelijkheden die er zijn als je een bètarichting kiest. Deze avond helpt zeker bij het kiezen van een vakkentpakket. Al met al een groot succes.

Volgend schooljaar gaan we hier een vervolg aan geven. Als u ook een beroep heeft met een bèta-achtergrond en u wilt helpen, dan kunt u een e-mail sturen naar Leontine Engelen.


Theaterworkshop voor 3 mavo

Op vrijdag 31 maart maakten leerlingen van 3 mavo, voor het vak CKV, de hele dag een theaterworkshop onder leiding van theatergroep Roet mee. De leerlingen waren ingedeeld bij acteren, video, techniek, grime en decor.

Dat er veel talent op De Ring zit, kwam zeker bij de acteerklassen duidelijk naar voren. Lees meer.


Verslag uitwisseling China

Maandag 6 maart stonden de heer Werleman, mevrouw Van Houwelingen en de heer De Ruiter in alle vroegte te wachten op 15 Chinese leerlingen die, samen met hun drie docenten, kwamen genieten van alles wat onze Hollandse cultuur te bieden heeft.

Dit was al weer de derde groep leerlingen die we mochten ontvangen. Wij gaan begin november zelf ook weer naar China. 

Lees hier het volledige verslag.


Uitwisseling Hürth 2 tto

De uitwisseling met Hürth is inmiddels traditie. Leerlingen uit Duitsland komen onze kant op en wij bezoeken hen daar. Ook dit jaar ging tto 2 naar het rustige plaatsje Hürth nabij Keulen, om in gastgezinnen twee nachten te verblijven en een programma in het Engels te volgen.

Lees hier het volledige verslag.


Verslag project sustainable development

In de week van 7 t/m 14 maart ontving De Ring van Putten vele gasten voor de werkgroep Sustainable development ; de gasten kwamen uit Noorwegen, Portugal, Italië en Spanje.

Op 7 maart gingen de buitenlandse leerlingen naar hun gastgezinnen waar ze even konden bijkomen van de reis en waar ze ’s avonds konden kennismaken met de zogenaamde “Hollandse kost”.

Lees hier het complete verslag.


Muziekproject voor de brugklas

In het kader van het jaarlijkse brugklasproject, traden vrijdag 24 en 31 maart alle brugklassen op in de kleine aula. Iedere klas had in de voorafgaande weken in de muzieklessen een nummer ingestudeerd, dat nu voor ouders, opa's en oma's, broertjes en zusjes, en natuurlijk voor de leerlingen van de andere klassen uit het cluster, ten gehore gebracht werd. Aangemoedigd door het enthousiaste publiek werd een hoog niveau bereikt, zowel bij de zangers als bij de instrumentalisten. Klas 1a4 had zelfs, bij het nummer Marry you, een geweldige dans gemaakt. Yannick uit 1a5 durfde het bovendien aan om helemaal in zijn eentje The Pirates of the Caribbean op de piano uit te voeren en ook dat nummer ging vlekkeloos! (Ton Hordijk, docent muziek)


Gastles media & design

De leerlingen van media en design hebben een gastles van de heer Van Osnabruggen, een van onze natuurkundedocenten, gevolgd. De leerlingen zijn bezig met het ontwerpen van een drijfhuis naar aanleiding van de toekomstige waterproblematiek waar Nederland tegenaan gaat lopen. De leerlingen zijn druk bezig met het onderzoek waarna ze uiteindelijk ook een maquette van hun ideale drijfhuis gaan maken. De heer Van Osnabruggen heeft het een en ander verteld over de dichtheid van verschillende materialen in een vloeistof. Deze kennis kan deze designers in de dop helpen om goede beslissingen te nemen in hun ontwerpproces. We danken uiteraard de heer Van Osnabrugge voor zijn leuke en leerzame gastles!
(Charles Julien, docent media & design)


Famun, Muna, Mini-Mun

Two weeks before Spring Break six students of 46-1, 46-2 and 46-3 went to Het Farel College in Amersfoort to participate in FAMUN 2017. In this educational simulation of the UN students learn about diplomacy, international relations, and the UN resolutions through the participation in various debates. Every student is assigned a country or a capital city and from the perspective of their respective country or city, the student has to tackle the concerns of today’s world, e.g. tackling government corruption worldwide, ending the South China Sea Islands disputes or preventing terrorist attacks during large-scale celebrations Read more.


Les over de Tweede Wereldoorlog

Op vrijdag 10 maart was de heer Timmermans (92 jaar) te gast in de geschiedenisles van 4 vwo en de masterclass geschiedenis van 4 havo. Onderwerpen van deze lessen was de Tweede Wereldoorlog. De heer Timmermans, die 16 jaar oud was, toen in mei 1940 de oorlog begon kon onze leerlingen vanuit zijn eigen ervaringen vertellen wat hij had meegemaakt toen hij net zo oud was als onze leerlingen nu.

De heer Timmermans vertelde over het bombardement op Rotterdam dat hij met eigen ogen gezien had, de arbeidsinsatz in Duitsland, het feit dat hij gevlucht was uit Duitsland en daarna ondergedoken had gezeten op diverse adressen in Schiedam. Hij sloot af met de verhalen uit de hongerwinter. Meeste indruk op onze leerlingen maakte wel zijn opmerkingen dat 5 jaar oorlog zijn jeugd die toch een tijd van onbezorgdheid had moeten zijn een tijd van ellende werd waarin je eigenlijk alleen maar voor jezelf moest zorgen.

Copyright © 2017 osg De Ring van Putten, All rights reserved.


Hoe wilt u deze e-mails ontvangen?
Mijn voorkeuren aanpassen of uitschrijven voor deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp