Copy
View this email in your browser

Møt oss i Arendal! 

Neste uke samles store deler av det politiske Norge i Arendal for en uke med diskusjoner, paneler, debatter og foredrag. For de av oss med en interesse for Afghanistan er det flere spennende arrangementer man kan ta turen innom.

MANDAG 15.08, 14:00 - 15:00
Les mer på Arendalsukas hjemmesider: her
Les mer og følg streaming på Facebook: her
 
Norge har utpekt seg som en pragmatisk og fremoverlent aktør i det diplomatiske landskapet når det kommer til Afghanistan. Der mange andre lands regjeringer har lukket både lommebøker og dører, har Norge valgt en vei ledet av dialog og ivaretakelse av sivilbefolkningens behov i den krisen landet nå står i. Mange har fått med seg Norges rolle i Afghanistan.

I løpet av dette arrangementet ønsker å frem hvordan Norge har jobbet med Afghanistan på diplomatisk nivå i New York, Doha og Oslo og få frem hvordan en dialog-tilnærmingen har artet seg nasjonalt og på provins og distriktsnivå i landet. Vi vil fokusere på hvilke dilemmaer og utfordringer vi står overfor i dialog med en aktør som Taliban i et land der befolkningen befinner seg i en stadig mer kritisk situasjon humanitært og i forhold til grunnleggende menneskerettigheter.
TIRSDAG 16.08, 09:30 - 11:15
Les mer på Arendalsukas hjemmesider: her
Les mer på Facebook: her

Den dramatiske maktovertakelsen av Taliban i august i fjor skapte en farlig situasjon for mennesker aktive i det sivile samfunn, men også for journalister, dommere, advokater og ansatte som hadde jobbet i statlige eller uavhengige institusjoner, for politiske aktive, og særlig for kvinner. Mange av disse ble evakuert eller flyktet fra Afghanistan, og noen av dem havnet i Norge. 

Flere opplevde å bli deaktivert etter at de kom til Norge. Overgangen var stor fra livet som politisk aktiv og menneskerettighetsarbeid, til å bo i en liten kommune med begrensede muligheter til å reise og delta både sammen med norske organisasjoner og institusjoner, men også som en del av et større internasjonalt nettverk.

Vi inviterer til samtale om hvordan afghanske menneskerettighetsforsvarere og politiske flyktninger kan fortsette sitt engasjement fra Norge.
TIRSDAG 16.08, 17:00 - 18:15
Les mer på Arendalsukas hjemmesider: her
Les mer på Facebook: her

I Afghanistan blir kvinner mer og mer usynlige i det offentlige rom. Kjønnssegregering er satt i system og kvinner blir bedt om å holde seg hjemme. Talibans kvinnepolitikk er nå nesten like ekstrem som på 90-tallet. Jenter får ikke gå på videregående eller ungdomsskole og er utestengt fra de fleste jobber i offentlig sektor. Taliban påbyr kvinner å dekke til ansiktene sine, forbyr dem å reise eller å ta taxi uten mannlig følge og uttaler at de ikke bør forlate hjemmet med mindre det er helt nødvendig.

Rommet for ytringsfrihet innstrenkes stadig og sivilsamfunnet er gjenstand for streng kontroll. Samtidig står landet overfor en humanitær krise delvis som følge av vestlige sanksjoner og bistandsfrys til statsapparatet, og behovet for kvinners arbeidskraft er stort.

Hvordan kan vi fortsette med å støtte afghanske kvinner i sin kamp for elementære menneskerettigheter? Finnes det strategier som kan presse fram eller oppmuntre til endring hos Taliban uten å øke befolkningens lidelser? Og hva er den mest konstruktive rollen for internasjonale aktører og for afghanere i eksil?
Del denne e-posten på Facebook Del denne e-posten på Facebook
Del denne e-posten på Twitter Del denne e-posten på Twitter
Videresend denne e-posten til en venn! Videresend denne e-posten til en venn!
Copyright © 2022 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp