Copy
Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser


Rajupusu Leaderin hallitus 2021

Toimintaryhmän hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 9.2. Hallitus muodostuu kolmikantaperiaatteella: kolmannes hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, kolmannes yhteisöjä (yhdistyksiä ja yrityksiä) ja kolmannes maaseudun asukkaita. 

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi kaksivuotiseen pestiin valittiin Kirsi Jylhä-Lipsanen Juvalta ja varapuheenjohtajaksi valittiin Suvi Kokkola Rantasalmelta. Hallituksessa muita jäseniä ovat Joroisista Eveliina Kautto, Marja Huupponen ja Virva Leväinen, Juvalta Anne Suhonen ja Antti Kinnunen, Rantasalmelta Jari Rautiainen ja Eija Guttormsen sekä Sulkavalta Maarit Tiimonen, Kukka-Maaria Kärki ja Ari Möttönen. Jokaisella hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen rahoituslinjaukset vuodelle 2021

 • Myönnettävä enimmäistukimäärä sekä yritysten investointituissa että hanketuissa (yleishyödylliset kehittämishankkeet ja yleishyödylliset investoinnit) on 100 000 euroa. Hallituksella on oikeus käyttää harkinnanvaraa tuen määrästä päättäessään.
 • Hankkeille puollettava tukitaso voi vaihdella.
 • Yleishyödylliset kehittämishankkeet: tukitaso enintään 80 %.
 • Yleishyödylliset investointihankkeet: tukitaso enintään 60 %.
 • Tiedonvälityshanke: tukitaso enintään 80 %.
 • Perustamistuki: tukitaso enintään 75 %.
 • Vesiosuuskuntien käyttö- ja jätevesi-investointeja voidaan tukea tapauskohtaisesti silloin, kun investointi on osana jotakin muuta yleishyödyllistä hanketta.
 • Pilaantuneen maaperän puhdistamista ja kunnostamista ei tueta.
 • Laajakaistainvestointeja ei tueta.
 • Hirvi- ja nylkyliiteri-investointeja ei tueta.
 • Hankkeiden ennakkomaksuihin ei sisällytetä kuntarahaosuutta pääsääntöisesti lainkaan. Asiaa voidaan kuitenkin harkita tapauskohtaisesti.

 

Vuonna 2020 puollettiin tukea yhteensä noin 344 000 euroa.

Rajupusu Leader ry:n hallitus puolsi rahoitusta vuoden 2020 aikana 8 yleishyödylliseen hankkeeseen ja 11 yritykselle 12 eri hankkeeseen. Lisäksi Energiatehokkaat kylät -teemahankkeesta myönnettiin tukea 11 eri yhdistykselle teeman mukaisiin yleishyödyllisiin investointeihin. Yhteensä tukea puollettiin 344 097,01 euroa Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueelle. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Julkisen tuen lisäksi kaikissa hankkeissa on mukana hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä.

Siirtymäkauden rahoitus tulossa

Uusi rahoituskausi vuosille 2021-2027 on vielä valmistelussa, mutta samaan aikaan kun suunnitellaan uutta kautta, valmistellaan siirtymäkauden rahoitusta ja sen järjestelyjä. Siirtymäkausi alkaa keväällä 2021 ja tulee olemaan kestoltaan vuoden 2022 loppuun. Siirtymäkaudella käytössä ovat uuden kauden varat, mutta hankemuodot pysyvät nykyisenlaisina. Tavoitteena on, että kehittämistoiminta saadaan jatkumaan mahdollisimman sujuvasti kausien vaihtuessa.

Rajupusu Leaderille myönnettävä siirtymäkauden rahoituksen määrä ei vielä ole tiedossa, mutta tiedotamme asiasta heti kun saamme lisätietoa.

Leader järjestää tulevaisuuden työpajoja

Tulevan EU-maaseuturahoituskauden 2023-2027 valmistelu on alkanut. Piällysmies ry ja Rajupusu Leader ry tekevät yhteisen maaseudun kehittämissuunnitelman. Tulevaisuuden työpajoissa pohdimme yhdessä alueen vahuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia Leader-toiminnan näkökulmasta. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi työpajat toteutetaan etäyhteydellä Teamsin kautta.
 
Työpajat ja niiden aiheet ovat:

 • 24.2.2021 klo 16-18 (Nuoriso)
 • 17.3.2021 klo 13-15 (Ympäristön hyvinvointi)
 • 24.3.2021 klo 17-19 (Vapaa-aika ja viihtyvyys maaseudulla)
 • 31.3.2021 klo 13-15 (Elinkeinojen kehittäminen)

 Jos olet halukas osallistumaan työpajoihin, ota yhteyttä Kirsiin, kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi.

Vuoden 2020 NuorisoLeader -hanke valittu

Vuoden 2020 alussa aloitettiin NuorisoLeader -toiminta. NuorisoLeaderin tavoitteena on nuorten itse suunnittelema ja toteuttama toiminta ja saada sen myötä nuoret mukaan alueen kehittämiseen ja projekteihin. NuorisoLeaderin tarkoituksena on edistää seudun elinvoimaisuutta nuorten näkökulmista käsin erilaisten nuorten suunnittelemien ja toteuttamien projektien ja hankintojen avulla. Vuoden 2020 NuorisoLeader -hankkeeksi valittiin Kahvila Neliapila 4HY. Kyseessä on viiden nuoren naisen kesäksi 2020 perustama kahvila Rantasalmen keskustassa. Nuoret saivat hankkeeseensa Rajupusu Leader ry:n NuorisoLeader tukea hankintoihinsa. Kahvila jatkanee toimintaansa myös kesällä 2021.

Hallituksen seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 23.3.2021. Hakemusten jättöaika Hyrrään on 5.3.2021 mennessä. Kokouksissa käsiteltävät hankkeet haetaan Hyrrä -asiointipalvelun kautta.  Lisätietoja saat ottamalla meihin yhteyttä.
 

Copyright © 2021 Rajupusu Leader, All rights reserved.


Our mailing address is:
Rajupusu Leader
Juvantie 2
51900 Juva 
Finland