Copy

aPRILL, 2021

TÖÖANDJAD: VALGE RAAMATU SISU JA JUHISED ÜHISKONNALE VAJAVAD SELGEMAT KOMMUNIKATSIOONI


 

Tööandjad esitasid riigisekretär Taimar Peterkopile 16. aprillil      tööandjate tagasiside dokumendile Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes.                                             
Tööandjate hinnangul võib lähtealuste taoline ühiskondlik lepe aidata kaasa viiruseleviku kontrollimisele ja seetõttu on valitsuse algatus vajalik.
 
Praegusel hetkel peaks valitsuse peamine fookus olema kiirel ja professionaalsel vaktsineerimise korraldusel. Juhul kui riskirühmad ei jõua vaktsineerimisele, tuleks automaatselt anda vaktsineerimise võimalus eesliinitöötajatele  ja inimestele, kellel pole võimalik teha kaugtööd. Eesti ei saa endale lubada olukorda, kus vaktsineerimise tempo langeb kellegi soovimatuse või suutmatuse tõttu.


 

Loe edasi

TÖÖANDJAD HINDAVAD VALITSUSE TÖÖD ESIMESES KVARTALIS PIGEM HEAKSEttevõtjate hinnang valitsuse tegevusele oli 2021. aasta esimeses kvartalis toetavam kui eelnenud perioodidel, näitab Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbiviidud küsitlus. Samas ei ole tööandjad rahul vaktsineerimise korraldusega, mille tõttu lükkub ühiskonna avamine aina edasi.

Loe edasi

ETTEVÕTJATE KOMMENTAARID VALITSUSE TÖÖLE

Ettevõtjate hinnang valitsuse tegevusele oli 2021. aasta esimeses kvartalis toetavam kui eelnenud perioodidel, näitab Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbiviidud küsitlus. Uuringu tulemusi kommenteerisid ka mitmed tuntud ettevõtjad.

„Eesti kapitalil töötava põlevkiviõli tootjatena on meil raske leida kiidusõnu valitsusele, kes on avalikkuses öelnud, et meid ja meie poolt toodetavat eksporditulu ei ole Eestile vaja", sõnas VKG juhatuse esimees Ahti Asmann.

„Oleme segadusest ümber vaktsineerimise ja vaktsiinide jaotuse üle hämmeldunud ja endiselt positiivse otsuse ootel. Tootmistööl käimine on nende inimeste  ja nende perekondade jaoks suur risk, aga Eesti elanikke ju ilma toiduta jätta ei saa ning toidutööstused peaksid olema elutähtsate teenuste osutajate nimekirjas,“ toonitas Toiduliidu juht Sirje Potisepp.

„Tööandjatena ei saa me endiselt rahul olla vaktsineerimisega. Kuigi mõistame, et vaktsiine on veel vähe, seda enam vajame selget infot, mis tingimustel saavad ettevõtted töökohtadel kaitsepookimisi alustada, kuidas toimub eesliini töötajate nimekirjade koostamine. Me ei saa nõustuda, et tööandajate poolt ettevõtte ja ühiskonna võtmeisikuteks peetavad inimesed saavad vaktsineeritud nö üldistel alustel,“ sõnas Eesti Tööandjate Keskliidu tervishoiu töörühma juht Kadri Mägi-Lehtsi.

Loe edasi


PRESIDENT JA TÖÖANDJAD ASUTASID UUENDUSMAHUKATE ETTEVÕTJATE KLUBI

25. märtsil toimunud Eesti Tööandjate Keskliidu aastakonverentsil „Tuulelohe lend – kes on võitjad muutuvas maailmas?“ allkirjastasid Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo kokkulepe uuendusmahukate ettevõtete klubi asutamiseks. Tööandjate algatus koondab ettevõtteid, kes investeerivad vähemalt 2% oma käibest teadus-arendustegevusse. 
Loe edasi

ÜLEVAADE KEVADISTEST TOETUSMEETMETEST TÖÖANDJALE

Valitsuse kommunikatsioonibüroo on kokku pannud ülevaatliku materjali 2021. aasta kevadistest toetusmeetmetest, millega riik toetab tööandjaid COVID-19 kriisi mõjude leevendamisel.

Loe edasi

RIIGIKOGU KIITIS LISAEELARVE HEAKS

14. märtsil riigikogus heaks kiidetud 2021. aasta lisaeelarvega eraldatakse vahendid selleks, et leevendada koroonaviirusest ja sellega seotud piirangutest tulenevat kahju ja mõju Eesti elanikele, ettevõtetele, ühiskonnale ning tervishoiusüsteemile.
Loe edasi

HEA TAHTE KOKKULEPPEGA TEHAKSE ETTEPANEK PILOTEERIDA JAEKAUBANDUS-
SEKTORIS PAINDLIKUMAID TÖÖLEPINGUID

Sotsiaalministeeriumis sõlmiti 7. aprillil  hea tahte kokkuleppe sotsiaalpartneritega, et piloteerida jaekaubandussektoris muutuvtunni lepingute kasutamist.  Muutuvtunnilepingute sõlmimise tulemusel peaks vähenema võlaõiguslike lepingute sõlmimine sektoris, mida on seni kasutatud töötajate tööaja paindlikkuse suurendamiseks.
Loe edasi

TÖÖTASU HÜVITISE TAOTLUSTE VASTUVÕTMINE ALGAS 1. APRILLIL

Töötasu hüvitise taotlus tuleb esitada töötukassa iseteenindusportaalis e-töötukassa, taotluste  vastuvõtmine algas 1. aprillil.  Taotluse esitab tööandja või volitatud isik. Hüvitis kantakse töötaja pangakontole.
Loe edasi

TÖÖTUKASSA NÕUKOGU ESIMEHEKS VALITI TÖÖANDJATE KESKLIIDU TEGEVJUHT ARTO AASEesti Töötukassa nõukogu 7. aprilli koosolekul valiti nõukogu uueks esimeheks Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas. Nõukogu esimees valitakse rotatsiooni korras üheks aastaks.

Loe edasi

kommentaar

KAI REALO: KUI SA EI PAINDU, SIIS SIND MURTAKSE

“Aastaid tagasi võis tööturul seda öelda töötajate vaatenurgast. Autoritaarne juhtimisstiil oli tollal tavaline, tööohutusega tegelemine alles  lapsekingades ning tormilise majanduskasvu aastatel tuli paljudes sektorites tööd rabada ka ohtrate ületundide abil. Usun, et keskealised veel mäletavad seda aega, kus kontorist tööpäeva lõpul lahkumine oli selgelt taunitav. Üldine tava nägi ette, et kõik jätkavad tööd ka siis, kui lepingujärgsed tunnid on läbi,” kirjutab Kaupmeeste Liidu juhatuse liige ja Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo Äripäeva arvamusloos.

Loe edasi

RUTH OLTJER: MEIL ON VAJA INNOVATSIOONIPRESIDENTI

Innovatsiooni ergutamiseks peaks meil olema innovatsioonipresident või -minister nagu Iisraelis, lausus Chemi Pharmi asutaja Ruth Oltjer tööandjate aastakonverentsil “Tuulelohe lend 2021: kes on VÕITJAD muutuvas maailmas”. Toome teieni 25. märtsi Postimehes ilmunud loo, kus saavad sõna erinevatel elualadel tegutsevad ettevõtjad ja riigiametnikud.

Loe edasi

IVO SUURSOO: 1% + 2% ON MAJANDUSE EDUKUSE MAKROTASANDI IMEVALEMTeen üleskutse – 2% käibest uuenduslike toodete ja teenuste arendustegevusse, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu aseesimees ja Eesti Infotehnoloogia ja Columbus Baltikumi tegevjuht Ivo Suursoo Äripäeva arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis, mis avaldati esmakordselt veebis 26.03.2021.
Loe edasi

TULEVIKU TERVISHOID ON VÄÄRTUSPÕHINE JA INIMKESKNERavimite rahastamise üle otsustamist on võimalik muuta vähem bürokraatlikuks ja enam haigete vajadusi arvestavaks, kirjutab Roche Eesti tegevjuht ja Eesti Tööandjate Keskliidu tervishoiu töörühma juht Kadri Mägi-Lehtsi arvamusloos, mis esmakordselt avaldati ajalehes Postimees, 24. märtsil. 

Loe edasi

RAHVUSVAHELISED UUDISED

KUIDAS KASUTAB EESTI EUROOPA LIIDU PIKAAJALISE EELARVE VAHENDEID?22.- 26. märtsini toimusid rahandusministeeriumis kaasamisüritused Euroopa Liidu pikaajalise eelarve vahendite kasutamise teemal. Euroopa Liidu uuel eelarveperioodil (aastatel 2021-2027) saab ELi struktuuritoetustest ning taaste- ja vastupidavusrahastust (RRF) kokku 4,65 miljardit eurot. 
Loe edasi

JAH SOTSIAALSELE EUROOPALE, EI SOTSIAALSELE LIIDULE

Tööandjate Keskliit allkirjastas koos Saksamaa (BDA), Taani (DA), Soome (EK), Poola (Lewiatan), Rootsi (SN) ja Tšehhi (SPCR) ettevõtlusorganisatsioonidega avalduse Euroopa Komisjonile, milles avaldati muret plaani kohta rakendada Euroopa sotsiaalõiguste samba õiguslikult mittesiduvad põhimõtted, mis viivad meid pigem sotsiaalse liidu, kui sotsiaalse Euroopa poole.
Loe edasi

TÖÖANDJAD ANDSID SISENDI EUROOPA PALGALÄBIPAISTVUSE DIREKTIIVI EESTI SEISUKOHTADE KUJUNDAMISEKS

Tööandjate Keskliit koondas Eesti tööandjate tagasiside Euroopa palgaläbipaistvuse direktiivi Eesti seisukohtade kujundamiseks. Direktiivi eesmärk on küll positiivne, kuid pakutud regulatsioon ei ole tööandjate hinnangul selleks sobiv. Ettepanek sisaldab paljusid aspekte, mis on tööandjatele keerulised ja koormavad, muutes tõenäoliselt ka personalijuhtimise keerukamaks ja kulukamaks.  Samuti soodustab see kohtuvaidlusi ja asetab tõendamiskoormise tööandjatele (diskrimineerimist ei ole toimunud). Tööandjate Keskliit ei poolda ka direktiivi ettepaneku õiguskaitsel ja sanktsioonidel põhinevat lähenemisviisi. 
 

partnerite UUDISED

KREDEXI UUED TOETUSTINGIMUSED

29.03.2021 hakkasid kehtima uuendatud erakorraliste teenuste tingimused. Erakorraliste teenuste tingimustega on võimalik tutvuda SA KredEx veebilehel.
Loe edasi

KÄIMAS ON  4-OSALINE VIRTUAALSEMINARIDE SARI "ETTEVÕTTE PRAKTILINE DIGITEEKOND"

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ning Tööandjate Keskliit korraldavad koostöös 4-osalise virtuaalsete seminaride sarja „Ettevõtte praktiline digiteekond“.
Ootame seminaridele ettevõtete juhte, kes soovivad viia tootmise või teenuste osutamise digitehnoloogiate abil järgmisele tasemele! Järgmine virtuaalne koostööseminar „Plaanidest rakendamiseni – praktilised näited digitaliseerimise plaanide elluviimisest ettevõtetes“ toimub
6. mail. 
Viimased kaks koolitust toimuvad 21.mail ja 8.juunil.  Loe lähemalt eesolevate seminaride kohta või registreeru juba täna 6. mail toimuvale seminarile!

Loe edasi

KUTSUME ÜLES PAI ALGATUSEGA ÕDESID JA HOOLDUSTÖÖTAJAID TOETAMA


“PAI on kodanikualgatus – reaalne, silmale nähtav ja käega katsutav tänuavaldus õdedele ja hooldustöötatajatele, kes hoolitsevad meie tervise eest ja võitlevad pandeemias meie elude eest, tehes oma tööd peamiselt nähtamatult,” ütlevad algatuse tegijad oma veebilehel.

Loe edasi

Koroonaviirus ja tööelu: tööandjale kasulik info
 

AVALDA ARVAMUST


ETTEVÕTJA: MILLISEID MUUDATUSI OOTAD 2021. KOV VALIMISTELT?

17. oktoobril 2021 toimuvad Eestis kohalike omavalitsuste valimised. Eesti Tööandjate Keskliit on siiani peamiselt kaasa rääkinud kohaliku ettevõtluskeskkonna küsimustes ja soovitanud süsteemsete stiimulite rakendamist kohalike omavalitsuste rahastusmudelites ettevõtluskeskkonna arendamiseks.

Täna on aktuaalsed ka koolivõrgu, tervise jm avalike teenustega seotud teemad, mistõttu peame asjakohasemaks laiemat ideekorjet enne töörühmade kohtumisi ja veebiseminare. Kõiki kohaliku elu küsimusi ei otsusta kohalikud omavalitsused, kuid valimised annavad siiski soodsa keskkonna ka riikliku tasandi probleemide tõstatamiseks.

ANNA TAGASISIDET RIIGIHANGETE SEADUSE EELNÕULE

Tööandjate Keskliidule laekus Rahandusministeeriumi eelnõu riigihangete seaduse (RHS) muutmiseks. Ettepanekud ja kommentaarid eelnõule on teretulnud 23. aprillini raul@employers.ee või telefonitsi +372 5647 5111.

Loe edasi

hea teada

TÖÖANDJATE MEESKONNAGA LIITUB KRISTEL OITMAA

19. aprillist alustab Eesti Tööandjate Keskliidu arendusnõunikuna tööd Kristel Oitmaa.

Kristel tegeleb Tööandjate Keskliidus Eesti ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase võimekuse ja teadlikkuse tõstmisega. Samuti on Kristeli töö eesmärgiks suurendada ettevõtlussektori teadus- ja arendustegevuste kulutuste kasvu 2 protsendini SKP-st.

Varasemalt on Kristel omandanud mitmekülgset töökogemust nii Euroopa Komisjonis, Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, Kultuuriministeeriumis kui Eesti Välisinvesteeringute Keskuses. Kristeliga saab ühendust: kristel@employers.ee, tel +372 5228877

KONKURSS "PARIM PRAKTIKAKOHT" LÄBI AEGADE

Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik Anneli Entson, andis intervjuu ajalehele Äripäev, kus rääkis  Eesti Tööandjate Keskliidu  konkursist “Parim praktikakoht”, kuhu sel aastal oodatakse kandidaate 18. aprilliks. Lisaks oli juttu varasemate aastate konkurssidest ning tööturul toimuvast laiemalt. Kandidaate saab esitada SIIN

Loe edasi

kasulik

VALGUSFOORI TUGIPAKETT TOETAMAKS TÖÖTAJATE VAIMSET TERVIST

Sotsiaalkindlustusamet on valmis saanud tööandjatele mõeldud valgusfoori tugipaketi, mis aitab toetada töötajate vaimset tervist. Koostatud materjal tugineb teoreetilistele teadmistele, headele praktikatele ja senistele kogemustele ning koondab olulist infot enesehoiu ja psühhosotsiaalse toe kohta.  See on hea tööriist, mis aitab koroonapandeemiast tingitud vaimse tervise pingega töökollektiivis edukalt toime tulla. 

Loe edasi

KUIDAS VALIDA JA KASUTADA SARS-COV 2 ANTIKEHADE TESTI?Terviseamet on pannud kokku juhise, kuidas valida ja kasutada SARS-CoV 2 antigeeni määramiseks mõeldud kiirtestide kasutamine kollektiivides. Juhendi sihtgrupp on mittemeditsiinitöötajatest testijad.

Loe edasi

AVANES KRISTJAN JAAGU VÄLISÕPINGUTE STIPENDIUMI TAOTLUSVOOR


1. aprillist avanes Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumi taotlusvoor, millega toetatakse Eesti kõrgkoolide magistrantide ja doktorantide ühe kuu kuni ühe aasta pikkuseid vahetusõpinguid tunnustatud väliskõrgkoolides ja ‑teadusasutustes. Haridus- ja Noorteamet ootab taotlusi hiljemalt 1. maiks 2021.

Loe edasi

TÖÖ- JA KARJÄÄRIMESS PAKUB UUSI VÕIMALUSITöötukassa on maakondades toimunud töömesside kaudu kokku viinud tööandjaid ja tööotsijaid. Seoses kriisiga on messide korraldus muutunud ning esmakordselt toimus eelmisel sügisel Töö- ja Karjäärimess ainult virtuaalselt, kaasates osalejaid üle Eesti. Sel kevadel pakub töötukassa tööandjatele võimalust osaleda nii üle-eestilisel Töö- ja karjäärimessil, mis toimub 27.-30.aprill, kui noortele suunatud Suveks tööle messil, mis toimub 4.-5.mai.
Loe edasi

TOIDUAINETÖÖSTUSE AASTAKONVERENTS "TAGASI NORMAALSUSESSE" TULEB TAAS

Eesti Toiduainetööstuse Aastakonverents “Tagasi normaalsusesse” tuleb taas, seekord juba 15 korda! Toiduainetööstuse aastakonverents on oodatud ja hinnatud üritus sisuliselt kogu tarneahelale. Hinnatud on konverentsi just sisukate kavade osas ning peetud informatiivseks ning innustavaks ürituseks, kus lahatakse toiduahelat puudutavaid aktuaalseid teemasid.
Loe edasi

KOOLITUS „DIGIARENGUD LIIDRITE VAATES“

Sotsiaaldialoogi partnerina jagame Ametiühingute Keskliidu kutset kahepäevasele intensiivkoolitusele Digiarengud liidrite vaates, mis toimub Zoomi kaudu 27-28. aprillil.

Loe edasi

TAGASIVAADE: TUULELOHE LEND 2021

PRESIDENT KERSTI KALJULAIDI KÕNE KONVERENTSIL „TUULELOHE LEND 2021“EV President Kersti Kaljulaidi kõne tööandjate aastakonverentsil “Tuulelohe lend – kes on VÕITJAD muutuvas maailmas 25. märtsil 2021.a Tallinnas, Kultuurikatlas. Kallid Eesti ettevõtjad! Mõeldes Eesti majanduse arengust, selle minevikust, olevikust ja tulevikust, mõtlen ma ikka Põhjamaadest. Soomest, Rootsist, Taanist. Miks?
Loe edasi

KAI REALO TUULELOHE KONVERENTSIL: PÖÖRAME, AGA KUHU?

Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaise Kai Realo kõne konverentsil „Tuulelohe lend – kes on võitjad muutuvas maalimas?“, 25. märtsil 2021.Tere hommikust kõigile siin ja sealpool ekraani! Mul on väga hea meel, et vaatamata keerulisele perioodile olete te võtnud aja, et koos tänaste konverentsi esinejatega mõelda ja arutada selle üle, kuhu see pidevalt tormiliselt muutuv olukord välja viib ning kuidas sellest kõigest nii-öelda võitjana välja tulla.

Loe edasi

GALERII: TUULELOHE LEND 2021
25. märtsil 2021 toimus Tallinnas, Kultuurikatlas Eesti Tööandjate Keskliidu esimene virtuaalne konverents “Tuulelohe lend: kes on VÕITJAD muutuvas maailmas?” Kohal olid vaid esinejad ning publik jälgis pea terve päeva toimunud üritust veebist. Fotode autor on Egert Kamenik.

Loe edasi

 

Facebook
Website

Eesti Tööandjate Keskliit

employers@employers.ee
www.employers.ee
Facebook: Employers.Confederation
+372 699 9301
Kiriku 6, 10130, Tallinn, Eesti
Vaata seda kirja brauseris
Eemalda minu e-posti aadress nimekirjast.