Copy
Se nyhetsbrevet i din webbläsare

Svensk Sjöfart i GP Debatt om vikten av ökade anslag till sjöfartsutbildningarna

Chalmers, Sjöfartshögskolan, Transportföretagen och Svensk Sjöfart skriver i en debattartikel i GP att anslagen är långt ifrån tillräckliga för de samhällsviktiga sjöfartsutbildningar som man bedriver utifrån styrande internationella konventioner. Branschen och sjöbefälsutbildare menar att regeringen måste ta höjd för ökade anslag till dessa utbildningar i höstbudgeten. 

> Läs mer.

Svenska rederier blir inte hjälpta av regeringens omställningsstöd

För att lindra konsekvenserna från covid-19 har regeringen föreslagit ett omställningsstöd; ett stöd som i sin föreslagna utformning inte kan ges till flera svenska rederier, något som bland annat riksdagsledamoten Boriana Åberg tidigare påpekat i en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson. Då både den svenska sjöfartssektorn blivit kraftigt påverkade av coronakrisen hoppas man nu att regeringen lyssnar på aktörernas synpunkter och ändrar i förslaget.

> Läs mer.

”Omställningsstödets utformning skapar konkurrenssnedvridning”

Riksdagsledamoten Boriana Åberg (M) har ställt en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson (S) om regeringens omställningsstöd som i dagsläget inte kan tas emot av flera rederier på grund av dess utformning och därmed skapar en konkurrenssnedvridning.

> Läs mer.

Specialsjöfarten efterfrågar regeländringar och dialog med regeringen


Transportstyrelsen har publicerat en ny rapport som analyserar åtgärder som krävs för att stärka specialsjöfarten. Svensk Sjöfart välkomnar rapporten och att myndigheten ser vikten av specialsjöfarten. Några av de viktigaste åtgärderna för att stärka specialsjöfarten är näringspolitiska och Svensk Sjöfart menar att regeringen har ett särskilt ansvar för att förbättra villkoren.

> Läs mer.

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens beslut om fortsatta regellättnader för sjöfarten

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man beslutar om att förlänga giltighetstiden för handlingar och ändrade tillsynsperioder inom sjöfartsområdet. Regeringens beslut innebär att handlingar vars giltighetstid löper ut under innevarande år förlängs med nio månader.

> Läs mer.

Det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet är beslutat

– Regeringen har beslutat om ett utökat sjöfartsstöd för att stödja svensk sjöfart under pandemin. Vi behöver en stark sjöfart under svensk flagg även efter krisen. Det utökade stödet innebär att ersättning kommer ges för fartyg som tagits ur trafik på grund av coronavirusets spridning, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

> Läs mer.

Missa inte Blå Tillväxts sjöfartspolitiska webinar "Hur skapar vi en hållbar återstart inom sjöfarten?"!


Datum och tid: Måndagen den 31 augusti kl. 13.00-14.15

Plats: Digitalt möte via länk som skickas till samtliga anmälda ca 1 vecka före webinaret.

Välkommen att lyssna på riksdagspartiers sjöfartspolitiska talespersoner som är inbjudna av Blå Tillväxt för att diskutera konkreta åtgärder för att skapa förutsättningar för en hållbar återstart för den svenska sjöfarten.

I samtalet deltar bland annat, Johan Büser (s) ledamot i riksdagens trafikutskott, Emma Berginger (mp) ledamot i riksdagens trafikutskott, Jessica Thunander (v) ledamot i riksdagens trafikutskott, Helena Gellerman (L) ledamot i riksdagens trafikutskott, Jimmy Ståhl (SD) ledamot i riksdagens trafikutskott, Rikard Engström, vd Föreningen Svensk Sjöfart, Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk och Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen. 

Läs mer och anmäl dig här.

Ny rapport om sjöfartens internationella konkurrenssituation

Trafikanalys har publicerat en ny rapport om sjöfartens internationella konkurrenssituation som bland annat visar på rederiernas svåra situation på grund av coronapandemin.

– En intressant slutsats i Trafikanalys rapport är att det inte råder brist på goda förslag för hur saker och ting ska bli bättre, såsom regelförändring och inflaggningsportal. Dock ser vi att det finns ett implementeringsunderskott på grund av för få resurser hos myndigheter och inom Regeringskansliet, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

> Läs mer.

Birka Cruises lägger ned på grund av covid-19

– Birkas nedläggning är något vi verkligen beklagar. Framförallt tänker vi på personalen som drabbas av nedläggningen. Covid-19 har påverkat hela sjöfartsbranschen mycket negativt. För att inte fler rederier ska tvingas gå samma väg hoppas vi att beslutsfattare tar beslut som gör det möjligt för den svenska sjöfarten att fortsätta bedriva verksamhet. Det handlar bland annat om farleds- och lotsavgifter, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

> Läs mer.

EU:s miljökommitté röstat för att inkludera sjöfarten i EU ETS

EU:s Miljökommitté röstade den 7 juli för att inkludera fartyg över 5000 GT i EU ETS; EU:s utsläppshandelsrättssystem. Kommittén efterlyser bland annat en ”Ocean Fund” för perioden 2023 till 2030 som ska möjliggöra att sjöfarten uppnår miljö- och klimatmål.

> Läs mer.

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen. Föreningens uppdrag är att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Den svenska sjöfarten är en del av det europeiska sjöfartsklustret som kontrollerar drygt 40 procent av världshandelsflottan. Mer än 90 procent av Sveriges handel går via sjöfarten.

KOMMANDE EVENEMANG

Aug31

Välkommen till Blå tillväxts sjöfartspolitiska webinar – Hur skapar vi en hållbar återstart?

Datum och tid: Måndagen den 31 augusti kl. 13.00-14.15 Plats: Digitalt möte via länk som skickas till samtliga anmälda ca 1 vecka före webinaret. Välkommen att lyssna på riksdagspartiers sjöfartspolitiska talespersoner som är inbjudna av Blå Tillväxt för att diskutera konkreta åtgärder för att skapa förutsättningar för en hållbar återstart för den svenska sjöfarten. I […]

LÄS MER

Sep24

Världssjöfartens dag

Datum: 24 september IMO har utsett ”Sustainable Shipping for a Sustainable Planet” till temat för årets Världssjöfartens dag. Huvudarrangör för firandet av Världssjöfartens dag i Sverige är Maritimt Forum.

LÄS MER

Oct13

Fairway Forward seminar and think tank – best practice and think tank for green, safe and smart shipping

Date and time: 13 October 10.00-14.30 Place: Gothenburg Registration: The day is free of charge, but we need your registration no later than 1 October. There is a limited number of seats available, be sure to register! Welcome to a day focusing on how to move forward and reach the sustainable development goals! Fairway Forward, a collaboration between the […]

LÄS MER

Nov19

Svensk Sjöfarts höstmötesdag 2020

Mer information kommer inom kort.

LÄS MER

Copyright © 2020 Svensk Sjöfart, All rights reserved.


Vill du ändra inställningar för detta mailutskick?
Du kan  uppdatera inställningar här eller avanmäla dig från nyhetsbrevet.

Email Marketing Powered by Mailchimp

Email Marketing Powered by Mailchimp