Nachtegaalnieuws juli 2022
Nieuwsbrief nr. 2
De molen staat klaar voor een trouwreportage.
In deze nieuwsbrief de volgende punten:
  • Inleiding
  • Het jaar van de molenaar
  • Open Dag Beemster
  • Rabo Clubsupport
  • Onderhoud
  • De zomerzeilen zitten er weer op
  • Molen in de rouwstand
  • Help ons de molen te onderhouden!
Inleiding
Het tweede kwartaal van 2022 is een periode waarover heel veel te vermelden valt. We hebben in het “jaar van de molenaar” deel genomen aan het record “molen draaien” om het ambacht van molenaar onder de aandacht te brengen. De “Open Dag Beemster” was een succes. Er zijn veel rondleidingen gegeven, zowel tijdens als buiten openingstijden. En twee bruidsparen hebben hun fotoreportage bij ons laten maken. Ook ontvingen we een groep “influencers” samen met Beemster Beleving (molenschuur) die op uitnodiging van de Cono een kijkje kwamen nemen in de Beemster en daarover gaan publiceren.
In de winkel werd het wat rustiger naarmate de lente vorderde.
Uiteraard werd het onderhoud van de molen niet vergeten.
We zijn heel blij met twee nieuwe vrijwilligers. Sharon Engers en Moniek Kelner. Sharon is inmiddels begonnen met de molenaarsopleiding en Moniek helpt op woensdagmiddag in de winkel.
Op de Beursvloer van 19 mei 2022, georganiseerd door de Waterlandse Uitdaging, hadden we een match. De firma Technoberg, die bij ons in 2020 een camerasysteem heeft geïnstalleerd, wil deze keer software ontwikkelen om de omwentelingen van de molen te meten. Geweldig! Als tegenprestatie gaan wij voor het bedrijf o.a. pannenkoeken bakken. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Ook hebben wij in Purmerend een bijdrage geleverd aan de opbouw van de Beemster Molen tijdens Reuring in het kader van de verbindingsfeesten. Een kunstproject van internationale allure, waarbij de immens grote kartonnen molen helaas maar kort tegen de weergoden was opgewassen. 

In de winkel wordt regelmatig gevraagd of we ook havermout verkopen. Dit hebben we nu ook toegevoegd aan ons assortiment.
Foto's: Geert Heikens
Het jaar van de molenaar
In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over het 50e jubileumjaar van Het Gilde voor Vrijwillige Molenaars. Het werd een gezellige dag op zaterdag 9 april 2022 toen we meededen aan de recordpoging molendraaien. Zo’n 841 molens draaiden die dag gelijktijdig tussen 11.00-12.00 uur. De pers was aanwezig en ook landelijk heeft deze recordpoging veel publiciteit opgeleverd voor het ambacht van molenaar en de opleiding bij Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. We hebben deze dag samen met de Open Dag Beemster mensen kunnen informeren en enthousiast gemaakt voor het ambacht. 
Open Dag Beemster
Gelukkig konden we weer deelnemen aan de Open Dag op 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag) zonder coronabeperkingen. Het weer was uitermate geschikt voor een bezoek aan de molen, hoewel het stevig trappen was met tegenwind. Vooral veel ouders kwamen met hun kinderen een kijkje nemen in de molen. En daar troffen de kinderen onze “boerin” Sharon. Wie dat wilde mocht verkleed met Sharon op de foto. Ook las ze voor over de Molenmuis. De kleintjes kregen een molentje mee.
Bij Ko kon je zelf gebakken brood van eigen gemalen Beemstervolkorenmeel proeven en hij informeerde geïnteresseerde broodbakkers over dit proces.
Bert vertelde over de techniek van de molen en de molenaars zorgden voor de rondleidingen. Een zeer geslaagde dag met veel leuke ontmoetingen.
Raboclubsupport
Wij doen dit jaar ook weer mee met de Rabo Clubsupport!
Rekeninghouders bij de Rabobank Waterland en Omstreken kunnen van 5 september t/m 27 september hun stem uitbrengen. Elke stem telt mee. Als u een rekening heeft bij de Rabobank kunt u alvast gratis lid worden, zodat u in september uw stem kunt uitbrengen op korenmolen “De Nachtegaal”.
Ons doel: Aan de hand van presentatiemateriaal bij rondleidingen of presentaties buiten de molen de werking van de molen te laten zien.
Onderhoud
De molen heeft de hevige storm in januari goed doorstaan. Na een extra inspectie bleek er toch rietschade te zijn. 3 Juni kwam de rietdekker uiteindelijk om de schade te herstellen.
Ad heeft in de kap van de molen een zogenaamde teerplank gemaakt, die ooit is zoekgeraakt. Traditioneel werd deze plank naar buiten geschoven, zodat een schilder, gewapend met verf en kwast, kon plaatsnemen, terwijl de molenaar de kap steeds een stukje verder draaide. Niets iets voor mensen met hoogtevrees.
“De Hollandse Molen” heeft in Nederland een onderzoek gedaan naar het onderhoud van de roeden (de zwarte delen van de wieken waar het “hekwerk” aan vast zit) en een rapport uitgebracht met adviezen. Spontane roeden-breuken komen nogal eens voor ook bij jonge roeden. Onze roeden zijn inmiddels 51 jaar oud en worden regelmatig gecontroleerd. Op 22 juni heeft een extra inspectie plaatsgevonden. Ook gaan we een roededossier aanleggen.
De zomerzeilen zitten er weer op
Altijd weer een aardige klus, waarbij veiligheid voorop staat. Op een windstille woensdagmiddag in juni zijn onze donkerbruine winterzeilen vervangen door witte molenzeilen met dank aan de molenaars. Een mooi plaatje zo.
Molen in de rouwstand
Ter nagedachtenis aan Hilda Reijm-Helder, echtgenote van Arie Reijm onze penningmeester, stond de molen na haar overlijden op 21 april in de rouwstand. Hilda heeft heel veel betekend voor het Historisch Genootschap Beemster, waar wij een goede samenwerking mee hebben.
In deze Nieuwsbrief willen we daar nogmaals bij stilstaan en Arie en zijn gezin sterkte wensen.
Foto: Gerrit Gorter
Help ons de molen te onderhouden!
Kunt u ook zo genieten van de aanblik van de enige molen in het Beemsterland en van onze (h)eerlijke producten die verkocht worden vanuit de molenwinkel? Laat ons dat dan weten door ons financieel te steunen. Een molen restaureren kost veel geld, maar een molen onderhouden ook. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage in 2021. Bent u nog geen donateur dan kunt u zich aanmelden op onze website www.nachtegaalbeemster.nl of mailen naar info@nachtegaalbeemster.nl. Wilt u een bedrag overmaken dan kan dat op rekeningnummer NL 54 RABO 0126333823 t.n.v. Stichting tot behoud van De Nachtegaal (ook voor informatie over onze ANBI status kunt u contact met ons opnemen).
Mogen we in 2022 ook weer op u rekenen?
Warme groet namens het hele team van Korenmolen De Nachtegaal.
Facebook
Website
Copyright © 2022 Molen De Nachtegaal.


In het verleden heeft u dit e-mailadres aan ons doorgegeven. U kunt hier voorkeuren aanpassen of als u zich wilt uitschrijven van de nieuwsbrief. U kunt ookcontact met ons opnemen via onze website: www.nachtegaalbeemster.nl/contact

Email Marketing Powered by Mailchimp