Nachtegaalnieuws april 2023
Nieuwsbrief nr. 2
Collectie Rolf Wassens
In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
 • Inleiding
 • Historische markt
 • Brandweeroefening
 • De Nachtegaal is nu ook een instructiemolen
 • Onderhoud
 • Activiteiten
 • Help ons de molen te onderhouden
Historische Markt 
Inleiding
In het jaar 2022 stond de molenaar centraal. Het “Gilde van Molenaars” bestond 50 jaar en heeft in die tijd vele molenaars opgeleid tot vrijwillige molenaar. In 2023 bestaat “De Hollandsche Molen” honderd jaar. Op 15 mei 1923 werd in Amsterdam “De Hollandsche Molen” opgericht. De “Hollandsche Molen” zet zich in voor het behoud van windmolens en watermolens in Nederland.
Wij maken dankbaar gebruik van hun ondersteuning. Website: www molens.nl.
In de wintermaanden was het wat rustiger in de molen en werd er weer flink geklust.
Maar vanaf maart begonnen de aanvragen voor rondleidingen en rondleidingen tijdens de openingstijden weer toe te nemen.
"Domme kracht". Foto: Paul Buurmans
Historische Markt 
Samen met het HGB waren wij op 22 januari aanwezig op de Historische Markt georganiseerd door de Vereniging Historisch Purmerend. Een geslaagde middag. We vertelden graag over de molen, maar ook interessant om kennis te maken met andere historische organisaties. We kregen van Marlies Smit een schenking voor de molen aangeboden. De historische “domme kracht” hebben we inmiddels in ontvangst mogen nemen. Een handig stuk gereedschap, maar vooral passend in een molen na een kleine restauratie. Marlies nogmaals bedankt.
Slachtoffer in het gevlucht. Foto: Paul Buurmans
Brandweeroefening 
De (brand)veiligheid heeft onze voortdurende aandacht.
Daarom waren we blij met de brandoefening van de brandweer Beemster op maandagavond 22 januari. De “slachtoffers” in de molenhut, op de zolder en in het gevlucht (wieken) zijn gered.
De evaluatie en het overleg vooraf levert ons en de brandweer weer belangrijk leerpunten op. 
Enkele voorbeelden: 
 • Gekeken is of de brug voldoende draagkracht heeft voor de brandweerwagen.
 • Hoe gebruiken we de touwen om een slachtoffer uit de wieken te halen.
 • Als de sprinklerinstallatie wordt aangesloten op het slootwater, kan dat de installatie verstoppen.
Hiervoor gaan we een oplossing zoeken.
Foto: Hans Erkamp
De Nachtegaal is nu ook een instructiemolen 
Molenaar en bestuurslid Harrie Muhren is na het behalen van zijn molenaarsdiploma in 2021 inmiddels gekwalificeerd als stagemolenaar. Een van de voorwaarden was dat je een vastgesteld aantal uren zelfstandig gedraaid moet hebben. Hij is inmiddels bevoegd om les te geven aan ‘molenaars in opleiding’. Dit betekent dat onze molen nu ook gebruikt kan gaan worden als lesmolen, waar “molenaars in opleiding” hun praktische vaardigheden kunnen oefenen. Ook is hij betrokken bij het Molenaarsgilde en lid van de landelijke examencommissie.
(Schilder)werk in uitvoering. Inmiddels afgerond.
Onderhoud
Zoals elk jaar is het opnameformulier onderhoudswerkzaamheden 2023 opgesteld in overleg met de molenaars. Alle onderdelen werden nagelopen en gekeurd. De meeste werkzaamheden zijn inmiddels al verricht. Veelal wordt dit door onze technische begaafde molenaars zelf gedaan. En Ad doet de timmerklussen. De open kast in de winkel is gedeeltelijk dicht gemaakt, zodat we de producten droog kunnen opbergen in de winter. En Kees heeft de kast alweer bijna volledig in de kleuren van het interieur geschilderd.
Veiligheid staat voorop. De stekkerbakken zijn aangepast, zodat wij en de bezoekers niet struikelen over de snoeren. Eén grote klus staat ons nog te wachten. Het schilderen van de molen buitenom.
We hopen dat de schilders deze klus voor bouwvak kunnen afronden.
Open Dag Beemster 2022
Activiteiten
 • Dodenherdenking: Donderdag 4 mei dragen wij ons steentje bij aan de herdenking en staat de molen in rouwstand.
 • Bevrijdingsdag: Vrijdag 5 mei zetten we de molen in de vreugdestand.
 • Nationale Molendagen: Zaterdag 13 mei en zondag 14 mei. Deze dagen zijn dit jaar extra feestelijk door het 100 jarig jubileum van de “Hollandsche Molen”. Op veel molens zijn extra activiteiten. Leuk om een rondje langs verschillende molens te rijden of fietsen. Wij zijn alleen zaterdag open, omdat we ook meedoen aan De Open Dag Beemster. De molen draait en we geven rondleidingen.
 • Open dag Beemster: Donderdag 18 mei. Kom gezellig langs. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar in ieder geval willen de molenaars en vrijwilligers u graag het verhaal van de molen vertellen en mensen rondleiden. Ook voor de kinderen hebben we weer een speciaal programma. 
Pannenkoekdag afgelopen 17 maart 2023.
Voor heerlijke recepten www.pannenkoekdag.nl
Help ons de molen te onderhouden
Kunt u ook zo genieten van de aanblik van de enige molen in het Beemsterland en van onze (h)eerlijke producten die verkocht worden vanuit de molenwinkel? Laat ons dat dan weten door ons financieel te steunen. Een molen restaureren kost veel geld, maar een molen onderhouden ook. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage voor 2022. Bent u nog geen donateur dan kunt u zich aanmelden op onze website www.nachtegaalbeemster.nl of mailen naar info@nachtegaalbeemster.nl. Wilt u een bijdrage voor 2023 overmaken dan kan dat op rekeningnummer NL 54 RABO 0126333823 t.n.v. Stichting tot behoud van De Nachtegaal. 
Omdat onze stichting de culturele ANBI-status heeft kan zowel een eenmalige als een periodieke schenking aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting. Daarbij geldt ook dat het geschonken bedrag verhoogd mag worden met factor 1,25.
Mogen we in 2023 ook weer op u rekenen? 
Warme groet namens het hele team van Korenmolen De Nachtegaal.
Facebook
Website
Copyright © 2023 Molen De Nachtegaal.


In het verleden heeft u dit e-mailadres aan ons doorgegeven. U kunt hier voorkeuren aanpassen of als u zich wilt uitschrijven van de nieuwsbrief. U kunt ookcontact met ons opnemen via onze website: www.nachtegaalbeemster.nl/contact

Email Marketing Powered by Mailchimp