Copy
Bekijk de online versie in uw browser
Onderzoeksnieuwsbrief
Eerstelijnsgeneeskunde
#6
25 mei 2022
Header
Divider
Welkom bij de Nieuwsbrief van het OnderzoeksNetwerk Eerstelijnsgeneeskunde!

Voorwoord


De afgelopen maanden is er door ELG-onderzoekers en hun onderzoekpartners van andere instituten hard gewerkt en zijn er weer mooie onderzoekresultaten behaald en gepubliceerd. 

Deze uitgave bevat een overzicht van recente onderzoeksprojecten waarbij gebruik is gemaakt van de HIS-data uit deelnemende huisartsenpraktijken. We vertellen ook graag over onze promoties en geven een overzicht van de publicaties. Veel dank voor jouw bijdrage aan ons onderzoek - zonder die bijdrage waren deze projecten niet gerealiseerd!

Over ons onderzoek

Er is in onze regio steeds meer interesse in transmurale samenwerking tussen ziekenhuis en eerste lijn op het gebied van zorginnovatie en wetenschappelijk onderzoek. Onze afdeling is bij steeds meer projecten betrokken.  
Wij maken hierbij onder meer gebruik van onze partnernetwerken en de door ons verzamelde (morbiditeit) data vanuit de deelnemende huisartspraktijken, onder andere van het Academische Huisartsen Netwerk (AHN) en het Family Medicine Network (FaMe-Net).

Wil je meer weten over ons onderzoek, netwerken of heb je zelf ideeën over uit te voeren onderzoek of onderzoeksvragen, neem dan contact met ons op via rtc.healthdata@radboudumc.nl. Meer informatie over onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is online te vinden.
Divider
FaMe-Net statistische data website
Het Family Medicine Network (FaMe-Net), 's werelds langst lopende onderzoeksnetwerk van huisartspraktijken in Nederland, ontwikkelt momenteel een website waarmee visueel inzicht verschaft wordt in de epidemiologie van alle geregistreerde aandoeningen over een ruime studieperiode (2005-2021). Daarnaast worden op deze website diverse andere variabelen gepresenteerd, zoals reden van komst (RFE), interventies (verrichtingen), prescripties en verwijzingen. Ook hun samenhang met morbiditeit (diagnose) wordt gepresenteerd. 

De website is gebaseerd op gegevens uit het HIS van de FaMe-Net praktijken. De patiëntenpopulatie in FaMe-Net is representatief voor de algemene Nederlandse bevolking. 

De website is momenteel in opbouw, maar kan op verzoek al worden bezocht. Hiervoor kan online een aanvraag voor toegang ingediend worden. 

Onderzoekers: Kees van Boven, Gert-Jan Kreeft (Orfeus BV Amsterdam), Floris van de Laar, Hilde Luijks, Sibo Oskam (Orfeus BV Amsterdam), Michael Ricking en Henk Schers.

Voorbeeld: de incidentie van bovenste luchtweginfectie (R74) per 1000 patiëntjaren (voortschrijdend gemiddelde over drie jaren, afbeelding hieronder).
Divider
Onderzoek
Astma en COPD in de eerste lijn bij mensen met een verstandelijke beperking 
Astma komt vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking en er zijn verschillen in de zorg bij astma en COPD bij deze patiëntengroep in vergelijking met de algemene populatie. Lees meer over dit onderzoek.

Chronische vermoeidheid na COVID-19
Welke aanhoudende klachten komen voor na COVID-19 en wat zijn prognostische factoren voor chronische vermoeidheid? Lees meer over dit onderzoek.

Complexiteit van consulten in de huisartspraktijk in de afgelopen 20 jaar
Toepassing van een in Engeland ontwikkeld meetinstrument om de complexiteit van consulten te meten toont aan dat driekwart van de consulten in Nederlandse huisartspraktijken complex zijn. Lees meer over dit onderzoek.

Diagnostische nauwkeurigheid van huisartsen bij huidkanker 
Huisartsen kunnen veilige en effectieve dermatologische zorg leveren bij grote verscheidenheid aan huidproblemen en zijn vooral nauwkeurig in het uitsluiten van maligniteiten. Lees meer over dit onderzoek.
ELECTRONIC-studie
Bij ruim zes procent van de patiënten met klachten van zuurbranden is met behulp van een ademtest in de huisartsenpraktijk en een neusendoscopie in het Radboudumc een Barrett-slokdarm opgespoord. Lees meer over dit onderzoek.

ETUDE symptoms 
Het ontwikkelen en valideren van een Prediction Rule voor een ongunstig beloop bij patiënten die de huisarts bezoeken met een symptoomdiagnose. Lees meer over dit onderzoek.

Medische consumptie na misbruik
Zowel mannen als vrouwen met een voorgeschiedenis van misbruik nemen vaker contact op met de huisarts, met name voor psychische en sociale problemen. Lees meer over dit onderzoek.

Ontwikkelen van psychische klachten na een COVID-19 infectie
COVID-19-patiënten in de eerste lijn ontwikkelen vaker psychische problemen en hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van aspecifieke symptomen. Lees meer over dit onderzoek.

Precision Dosing van levothyroxine 
Om het instelproces bij patiënten met levothyroxine te verkorten heeft Amsterdam Data Collective in samenwerking met het Academische Huisartsen Netwerk (AHN) en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc een voorspelmodel voor de uiteindelijk benodigde dosis ontwikkeld. Lees meer over dit onderzoek.

PREDICT 
De ontwikkeling van een diagnostische predictie tool voor de huisarts: een voorspelling van de eind diagnose op basis van reason for encounter, patiëntkenmerken, contextfactoren en medische voorgeschiedenis. Lees meer over dit onderzoek.

Psychiatrische aandoeningen en de ernst van een COVID-19-infectie
Een psychiatrische voorgeschiedenis verhoogt de kans op een symptomatische COVID-19-infectie maar heeft geen significant effect op de ernst daarvan. Lees meer over dit onderzoek.

Psychiatrisch consult in de huisartspraktijk
Ervaringen met specialistische psychiatrische consultatie in de eerste lijn. Lees meer over dit onderzoek.
Recidiverende bacteriële vaginose in de huisartspraktijk
Bacteriële vaginosis is significant vaker recidiverend bij patiënten die recent een antibioticakuur hebben ontvangen en/of een voorgeschiedenis van SOA, HPV en/of genitale candida hebben. Lees meer over dit onderzoek.

Voorspellers voor statine-geassocieerde spierklachten in de huisartspraktijk
Leeftijd, benzodiazepinegebruik, incidenteel statinegebruik en het gebruik van interagerende geneesmiddelen verhogen de kans op statine-geassocieerde spierklachten. Antidiabetica (niet insuline) verminderen deze kans. Lees meer over dit onderzoek.

Zinnige huisartsenzorg ten tijde van de COVID-19 pandemie
Inzicht in de impact van COVID-19 op het voorkomen van niet-gepaste zorg in de huisartspraktijk. Lees meer over dit onderzoek.
Divider
Promoties
Een actueel overzicht van de geplande promoties van onze promovendi zijn in onze online agenda te vinden.
Divider
Publicaties

Therapeutic inertia in the management of hypertension in primary care. Ali DH, Kiliç B, Hart HE, Bots ML, Biermans MCJ, Spiering W, Rutten FH, Hollander M. Link naar publicatie

Sex differences in the trajectories to diagnosis of patients presenting with common somatic symptoms in primary care: an observational cohort study. Ballering AV, Muijres D, Uijen AA, Rosmalen JGM, Olde Hartman TC. Link naar publicatie

CVRM en belaste familieanamnese. Dijkstra, I., Uijen, A., van Boven, K. et al. Link naar publicatie

Help-seeking behaviour in primary care of men and women with a history of abuse: A Dutch cohort study. Lomans AM, Uijen AA, Akkermans RP, Lagro-Janssen TALM, Teunissen DAM. Link naar publicatie

The impact of an intensive care unit admission on the health status of relatives of intensive care survivors: A prospective cohort study in primary care. Naaktgeboren R, Zegers M, Peters M, Akkermans R, Peters H, van den Boogaard M, van de Laar FA. Link naar publicatie

Symptoms in family practice: New findings using electronic medical record data. Stewart M, Freeman T, Hartman T.C., Lucassen P, van Boven K, Leger D, Cejic S. Link naar publicatie

Healthcare utilisation of patients with cholecystolithiasis in primary care: a multipractice comparative analysis. Thunnissen FM, Drager LD, Braak B, Drenth JPH, van Laarhoven CJHM, Schers HJ, de Reuver PR. Link naar publicatie

Diagnostic Accuracy of Skin Cancer by Family Physicians. Trejić S, Peters HJG, Lubeek SFK, van de Laar FA. Link naar publicatie

Changes in the Diagnosis of Stroke and Cardiovascular Conditions in Primary Care During the First 2 COVID-19 Waves in the Netherlands. Velek P, Splinter MJ, Ikram MK, Ikram MA, Leening MJG, van der Lei J, Olde Hartman T, Peters LL, Tange H, Rutten FH, van Weert H, Wolters FJ, Bindels PJE, Licher S, de Schepper EIT.Velek P, et al. Link naar publicatie

Perceived working mechanisms of psychosomatic therapy in patients with persistent somatic symptoms in primary care: a qualitative study. Wortman MSH, Olde Hartman TC, van der Wouden JC, Dankers S, Visser B, Assendelft WJJ, van der Horst HE.Wortman MSH, et al. Link naar publicatie

Divider
Bedankt!

Dank aan alle huisartsenpraktijken die deze onderzoeken mede mogelijk hebben gemaakt!
MEER WETEN?
Wil je meer weten over de onderzoeken in deze nieuwsbrief?

Heb je zelf onderzoeksvragen of ondersteuning nodig bij het analyseren van de gegevens?

Neem contact met ons op via e-mail rtc.healthdata@radboudumc.nl
Divider
© Radboudumc Eerstelijnsgeneeskunde Geert Grooteplein 21 Nijmegen, CT 6525 EZ Netherlands
Unsubscribe from this list.
Radboudumc wapen


Email Marketing Powered by Mailchimp