Copy
Is de maandbrief niet goed leesbaar, bekijk hem dan »online.
Facebook
Twitter
RingTV

Maandbrief - oktober 2017

Geachte ouders en verzorgers,
  
De tijd gaat snel. De laatste keer dat ik u schreef, was het nog volop zomer en als ik nu naar buiten kijk is het volop herfst: het wordt langzamerhand wat kouder en de bomen verliezen steeds meer bladeren. Ook op school vordert de tijd gestaag. Als u dit leest, is het bijna herfstvakantie en zitten de eerste weken van het schooljaar 2017-2028 erop.

Ik hoop dat uw zoon of dochter een fijne eerst periode op school achter de rug heeft. Zeker voor onze nieuwe brugklassers was het een intensieve periode waar zij iedere dag weer nieuwe indrukken opdeden. Van de oudste van de basisschool tot de brugklassmurf op De Ring van Putten. Doordat onze brugklassers in een apart gedeelte van het gebouw zitten (ik zeg wel eens: een school in de school) ervaren zij toch nog de kleinschaligheid van hun basisschool. Ik hoop dan ook - en als ik tussen hen rondloop zie ik dat ook - dat zij zich snel thuis voelen op onze school.

Als u dit leest, zijn onze reizen naar Berlijn, Londen, Parijs, Praag en de Ardennen in volle gang. Altijd spannend of alles wel goed zal gaan. Dit jaar natuurlijk extra spannend, omdat de recente aanslagen in grote steden de ongerustheid onder ouders deed groeien. Als school begrijpen we die ongerustheid heel erg goed en ondanks het feit dat we de afgelopen weken intensief met de begeleiders van de reizen gesproken hebben over veiligheid en het uitsluiten van risico’s kunnen we niets garanderen. We hopen dat alles goed gaat en we weten dat onze docenten voor honderd procent in staan voor onze leerlingen. Wel zullen we vrijdagavond 13 oktober een zucht van verlichting slaken als alle leerlingen weer veilig op het nest zijn teruggekeerd.

Op onze school is pesten ten strengste verboden. Toch weten we – u hoeft maar de kranten van de afgelopen maanden te volgen – dat er op scholen gepest wordt. Misschien niet zo als vroeger, maar het pesten via internet kan soms erg makkelijk plaatsvinden. Ik ben dan ook erg blij dat de Oudervereniging van onze school heeft besloten een algemene ouderavond rond dit thema te organiseren (veilig internetten). Ik wil die avond – 7 november – van harte bij u aanbevelen. Elders in deze Maandbrief vindt u daarover meer informatie.

Ik wil nog iets bij u aanbevelen en dat is ons ouder bètanetwerk. Vorig jaar zijn we met dit netwerk begonnen om ouders die werkzaam zijn in allerlei exacte beroepen bij elkaar te brengen en hen te vragen een rol te spelen richting onze leerlingen: dat kan zijn dat de ouders profielwerkstukken mede begeleiden, excursies mogelijk maken bij de bedrijven waar zij werken en dat zij leerlingen helpen bij het kiezen van vakken en profielen. Wil je dierenarts worden, dan heb je die en die vakken nodig. Vorig jaar hebben we zo een avond voor onze leerlingen kunnen organiseren. Het geeft leerlingen een stukje extra informatie van mensen die in zo’n vak werkzaam zijn. Dat is toch heel anders dan het lezen van een brochure. Ook dit jaar hebben we al weer een eerste bijeenkomst met de ouders van het netwerk gehad. Elders in deze maandbrief leest u daar meer over en u kunt ook lezen wat u moet doen als u wil meewerken aan dit netwerk. 

Ik wens u voor nu een fijne herfstvakantie.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Hans Timmermans,
rector De Ring van Putten

Agenda & vakantieschema

Klik hier voor de agenda.

Vakantieschema 2017 - 2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie


Pinksteren
Zomervakantie
ma 16 oktober t/m vr 20 oktober 2017
ma 25 december 2017 t/m vr 5 januari 2018
ma 26 februari t/m vr 2 maart 2018
ma 2 april 2018
vr 27 april 2018 t/m vr 11 mei 2018
(inclusief Koningsdag op 27 april en
Hemelvaart op 10 mei)
ma 21 mei 2018
ma 16 juli  t/m vr 24 augustus 2018


Thema-avond Veilig Internet

De oudervereniging van De Ring van Putten nodigt u uit voor de Thema-avond Veilig Internet! Dinsdagavond 7 november 2017 van 19:30 uur tot 21:00 uur

ICT en jongeren, een perfecte combinatie: met mobieltjes en tablets, of computers zitten ze op GTA V, WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook. Enkele voorbeelden van populaire plekken op internet. Niet voor niets. Er is veel leuks te beleven. Maar er is ook een keerzijde waar ouders zich regelmatig zorgen over maken. Hoe voorkom je scheldpartijen en bedreigingen? Weten ze dat hun profiel altijd vindbaar is en alles wat ze er op zetten, nooit meer verdwijnt? Hoe gaan zij om met extreme beelden van seks en geweld? Weet u hoe zij de techniek gebruiken en met uw tablet en apps in de weer zijn? En, hoe gaat u hiermee om als ouder?

Ivo Wouters laat u kennis maken met de internetwereld van de jeugd en informeert u over de mogelijkheden: waarom kinderen doen wat ze doen. Veel beelden, onderzoeken en foto’s helpen u uw kind te begrijpen en begeleiden. De avond is interactief. U wisselt meningen en ervaringen uit.

Ivo Wouters spreekt namens www.ouderavond.nl, een onderdeel van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Hij ging na zijn carrière als leraar voor verschillende organisaties aan de slag als mediawijsheid-specialist voor primair en voortgezet onderwijs. Hij is bijna 10 jaar actief op het gebied van media en kinderen, als brug tussen onderwijs, ouders, en het kind. De Academie biedt deskundigheidsbevordering (waaronder de Mediacoach) voor professionals over mediaontwikkelingen. Twitter: @ivowouters en @ouderavond!

De school neemt het initiatief het ‘grijze’ internetgebied (tussen school en thuis) samen te verkennen. Uw aanwezigheid is van groot belang, om samen aan de slag te gaan en de digitale snelweg zo prettig mogelijk te maken voor uw kinderen. 

De school ontvangt u graag vanaf 19:00 uur (inloop) om na een kopje koffie van start te gaan. 

Omdat uw school dit ook een bijzonder interessante bijeenkomst vindt voor de kinderen, zijn ook zij bij deze bijeenkomst van harte welkom!

Graag willen wij weten op hoeveel ouders en leerlingen wij kunnen rekenen. Wij verzoeken u om dit, specifiek, door te geven via ov@deringvanputten.nl Dit kan tot uiterlijk vrijdag 3 november. Ivo Wouters zal zijn presentatie aanpassen aan het aantal leerlingen.

Met vriendelijke groet,
De Ouderverening


Onveilige verkeerssituatie rond De Ring

De komende maanden zal het wat vaker regenachtig en stormachtig weer zijn. Op zulk soort dagen merken we de laatste tijd dat veel ouders ervoor kiezen hun zoon of dochter met de auto te brengen en hun zoon of dochter zo dicht mogelijk bij de ingang van de school af te zetten; dat wil zeggen het parkeerterrein voor de school oprijden en daar keren om dan weer naar de uitgang te rijden. Dat leidt tot verkeersopstoppingen en gevaarlijke situaties ook voor de leerlingen die hun fiets in de fietsenstalling gaan zetten. Mag ik u daarom vragen – uit het oogpunt van veiligheid voor al onze leerlingen – om uw zoon of dochter af te zetten voor het hek van het schoolterrein. U kunt dan met uw auto draaien op het pleintje. Op deze manier bevorderen we de veiligheid van een ieder en zorgen we ervoor dat het verkeer vlot kan doorstromen.
Hans Timmermans


ICT met korting voor leerlingen 

Leerlingen van De Ring kunnen eenvoudig en met korting legale software, hardware, tijdschriften, boeken en accessoires bestellen. U hoeft alleen maar met het schoole-mailadres van uw kind een account aan te maken op Slim.nl en u kunt daarna heel eenvoudig, originele software bestellen. Deze kunt u via iDeal betalen en vaak direct downloaden. Ook ouders, docenten en medewerkers kunnen software voor thuisgebruik bij Slim.nl bestellen. Op de website van Slim.nl vindt u hierover meer informatie.
Overigens: Office 2016 kunt u gratis installeren via Office 365.


Vrijwilligers gevraagd voor de mediatheek

Wij willen ons team van vrijwilligers in de mediatheek graag uitbreiden. Daarom zoeken wij enthousiaste ouders met een flexibele instelling die het leuk vinden om in de dynamische omgeving van de mediatheek van De Ring met leerlingen te werken. Lees hier meer.


Bijeenkomst van het bètaoudernetwerk

Op 25 september jongstleden hebben wij een bijeenkomst gehouden voor het bèta-oudernetwerk.
Met een groep ouders hebben wij gesproken over de invulling van de voorlichtingsavonden en andere ideeën om ouders te betrekken bij de bètaprofilering/vakken van De Ring van Putten. 

We zijn blij dat er zich weer een aantal nieuwe ouders heeft aangemeld. De groep wordt groter, hierdoor kunnen we de leerlingen steeds breder voorlichten. 

Dit schooljaar organiseren we op 23 november een voorlichtingsavond voor alle (voor)examenleerlingen. Ouders van het bètaoudernetwerk presenteren hun beroep en de leerlingen kunnen samen met hun ouders langskomen om vragen te stellen en om informatie te winnen.

Op 22 maart organiseren we net zo’n avond, maar dan ligt de nadruk op het kiezen van de vakken voor het volgend schooljaar. Welke vakken heb je bijvoorbeeld nodig als je procesoperator of wijkverpleegkundige wilt worden?

De ouders die helpen, zijn allemaal werkzaam in de bèta-sector. Deze sector loopt erg uiteen: van gezondheidszorg tot laborant, van dierenarts tot ICT-specialist. Het gaat om beroepen waar je de  bèta-vakken (biologie, scheikunde, natuurkunde informatica en wiskunde) voor nodig hebt.
Naast deze avonden heben we gekeken of oduers ook kunnen helpen bij sectorwerkstukken en/of profielwerkstukken.
Het is belangrijk dat de leerlingen informatie krijgen over beroepen en opleidingen, daarom willen wij de  komende jaren dit netwerk verder uitbreiden.

Mocht u werkzaam zijn in de bèta-sector en ook willen helpen, laat het dan weten. Stuur voor meer informatie een e-mail naar Leontine Engelen.


Internationalisering dit schooljaar

De afgelopen jaren zijn er in school veel internationaliseringactiviteiten georganiseerd. Ook het komende schooljaar staan er weer activiteiten en uitwisselingen op het programma. We zijn bezig met de afronding van twee uitwisselingsprojecten. Dit zijn het 'sustainable development project' in klas 3 en het 'nearly zero energy buildings (NZEB)' project in de bovenbouw van het havo/vwo. Er staan voor deze projecten geen activiteiten meer op het programma.

We hebben subsidie gekregen om een doorstart te maken met het NZEB project in 4 havo, 4 vwo en 5 vwo bij het vak natuurkunde. Het thema is dit keer astronomie en het ontwikkelen van natuurwetenschappelijke vaardigheden. Voor dit project staan uitwisselingen met leerlingen in Denemarken, Roemenië en Ierland gepland. Helaas hebben we geen subsidie gekregen voor een nieuw project in klas 3.

Het fairtrade uitwisselingsproject in 2 mavo, 2 havo en 2 vwo met Zweden, het biologie-uitwisselingsproject met Duitsland en het Chinaproject in de bovenbouw van het havo/vwo waren vorig schooljaar een succes en lopen door in dit schooljaar. Veel van onze leerlingen krijgen dus ook dit schooljaar weer de kans om een partnerschool te bezoeken, mee te doen met de projectactiviteiten, vrienden te maken en in een gastgezin te verblijven. De leerlingen die in aanmerking komen voor deelname krijgen te zijner tijd bericht met daarin de voorwaarden voor deelname (aan de loting).

De werkgroep heeft naast de uitwisselingen ook de ambitie om andere activiteiten te organiseren dit schooljaar. Zoals een lesnacht voor het goede doel, deelname aan Write for Rights van Amnesty International en de projectweek voor de onderbouw van het tto. Uiteraard houden we u via deze maandbrief op de hoogte van deze activiteiten.
(werkgroep internationalisering)


100% Contemporary rondleiding en workshop voor 1 tto

Op 2 oktober nam 1b1 deel aan een 'open-minded' laagdrempelige activiteit in Rotterdam waarin de leerlingen uit de tto-brugklas heel goed meededen. Het onderwerp was Contemporary Art. Ze konden vragen beantwoorden in het Engels, en stelden vragen in het Engels over de exposities/kunststukken die ze zagen.

De vraag: "Who considers this Art?" leverde interessante beargumenteerde (Engelstalige!) antwoorden op.
De workshop was ook een succes. Een hele zaal voor jezelf om te gebruiken, een eindeloze rol papier, wat klapstoeltjes, rollen tape, geen eisen en geen verwachtingen. Ideaal dus.
Mevrouw Esther Zuijdgeest


Oud-leerlingen op tv bij BNNVARA

Oud-leerlingen Kevin en Marvin elke week in Vroege Vogels tv; over natuur Amsterdam
Copyright © 2017 osg De Ring van Putten, All rights reserved.


Hoe wilt u deze e-mails ontvangen?
Mijn voorkeuren aanpassen of uitschrijven voor deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp