Copy
nr.
5
Bekijk deze nieuwsbrief in je browser

 

Samen voor elkaar
Nieuwsbrief Vitale Wijken en Dorpen

 

donderdag

20 oktober 2016

Dit is de nieuwsbrief van Vitale Wijken en Dorpen. Een nieuwsbrief met informatie over allerlei projecten en ontwikkelingen die de wijken en dorpen van Roosendaal vitaler maken. Door op onderstaande linken te klikken, kom je direct op het artikel. 
Artikelen in deze nieuwsbrief:
Parel van Burgerhout
Samen aan de slag in het Godwaldtpark
Roosendaal Ontmoet Roosendaal Congres
Boost Jongerenwerk actief in Burgerhout
Workshop op maat
Even voorstellen
Dorpshuis De Spil opent haar deuren
Financiering Seniorenpastoraat Zuid is rond
Buurtpreventie is "Booming"
Zelf aan de slag met vitaliteitsacties
"Parel van Burgerhout" 
Het heeft veel tijd en overleg gekost, maar het nieuwe kerkplein “Parel van Burgerhout” gaat er komen. Eind oktober starten de werkzaamheden zodat met de Kerstmarkt en Kerstmis er alles mooi uit zal zien.
 
Het parochiebestuur van de St. Josephkerk heeft al jaren de wens geuit om het kerkplein voor de monumentale St. Josephkerk aantrekkelijker in te richten. Hierdoor komt de kerk als parel beter naar voren. De belangrijkste uitgangspunten voor dit project zijn een betere toegankelijkheid voor mindervaliden, een verfraaiing en verbetering van het kerkplein en het verbeteren van de (verkeers)veiligheid.
 
De wens is opgepakt en uitgewerkt in een vitaliteitsactie. In samenwerking met Vereniging Buurtplatform Burgerhout, Nu!, Architect Sturm, het bestuur van Sint Norbertusparochie en de gemeente is er een ontwerpplan gemaakt. In april 2016 is dit plan, na enkele aanpassingen, goedgekeurd door de welstandscommissie.
 
De realisatie van deze actie is een samenspel tussen verschillende partijen. De gemeente heeft een partij klinkers uit de Fatimawijk ter beschikking gesteld, de herinrichting wordt voor een deel uitgevoerd als leerproject door leerlingen van het Da Vinci College en een deel van de kosten wordt betaald uit de opbrengsten  van de Rommelmarkten en Boeken- en Platenmarkten 2016 die door de Parochiekern Emmaüs worden georganiseerd. Het restbedrag is door de gemeente gefinancierd. 
 

Door: Gebouwencommissie Parochiekern Emmaüs (St. Josephkerk).
Samen aan de slag in het Godwaldtpark 

Al 40 jaar wonen wij op de C-dijken. Een prachtige wijk met heel veel groen en geen doorgaand verkeer. Onze woning grenst aan het Godwaldtpark. Een mooi park, maar plaatsen vragen extra aandacht. Zoals de brug die vanaf de Chromietdijk toegang geeft tot het park. Deze heeft zijn beste tijd gehad en ook de beplanting kan ook een opfrisbeurt gebruiken. 

Meer dan een jaar geleden ontstonden er plannen om de entree van het park wat grootser te maken en de toegang voor rolstoelers te vergemakkelijken. Tegelijkertijd zou de brug vervangen worden evenals de plantsoenen rond de toegang vanaf de Chromietdijk.

In november van het vorige jaar zijn wij samen met andere bewoners van de C- dijken uitgenodigd om over de plannen te komen praten. Er is ons gevraagd waar de nieuwe entree moest komen en welke planten eventueel zouden moeten wijken. Hierbij is ook rekening gehouden met de ouderdom en gezondheidstoestand van de bestaande beplanting. Kanttekeningen en suggesties waren deze avond zeer welkom. Het is fijn om zo betrokken te worden.

Begin oktober zijn de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe brug gestart. Samen met medewerkers van de gemeente zijn wij als bewoners van de C-dijken ondertussen weer een paar keer bij elkaar gekomen om te kijken welke nieuwe beplanting waar kan komen. Belangrijk daarbij is de veiligheid voor de bezoekers van het park.


Door: Een betrokken bewoner van de C-dijken

Roosendaal Ontmoet Roosendaal Congres 
Op dinsdagavond 15 november vindt het Roosendaal Ontmoet Roosendaal Congres (ROR) plaats. Het moment waarop vrijwilligers bedankt worden voor hun inzet in de wijken en dorpen van Roosendaal om de vitaliteit en leefbaarheid te verbeteren. Dit jaar organiseren we het ROR in het Da Vinci College aan de Bovendonk 1 in Roosendaal.
De ontmoeting staat deze avond centraal. We starten de avond om 17 uur met een hapje en een drankje waarna het officiële programma begint om 18.30 uur. We voeren samen het gesprek over hoe we elkaar op verschillende thema’s ontmoeten. We sluiten de avond om 21 uur af met een borrel.

Dit jaar is een groep inwoners en vrijwilligers nauw betrokken bij de organisatie van het ROR. De gespreksrondes worden door hen vormgegeven en uitgewerkt. Over de volgende thema’s vinden gespreksrondes plaats. Je kunt voor twee van deze rondes je voorkeur aangeven.
 
Meedoen
Bij dit thema is tijdens de dialoogsessies in 2015 vooral prioriteit gegeven aan de onderdelen “Werk en Armoede”. We voeren het gesprek over het creëren van werkgelegenheid en het voorkomen, herkennen en oplossen van armoede. Het verbeteren van de toegankelijkheid en bekendheid van voorzieningen en het behouden en vergroten van het aantal vrijwilligers met betrekking tot dit thema, komen ook aan bod.
 
Gezond
Het thema “eenzaamheid” staat hoog op de agenda van iedere wijk en ieder dorp. Welke instanties en organisaties houden zich bezig met dit thema en hoe verloopt de samenwerking? Hoe breng je eenzame mensen in beeld en hoe haal je hen uit het isolement. In deze ronde voer je het gesprek hierover en deel je ervaringen met betrekking tot lopende initiatieven.
 
Wonen
Binnen dit thema voeren we het gesprek over de kwaliteit van het openbaar gebied en woningbouw. Het blijkt dat inwoners graag hun steentje willen bijdragen aan het onderhoud van grijs en groen. Hoe ze dat doen en wat daar voor nodig is? Daar hebben we het over. Ook aan wonen en woningbouw wordt belang gehecht. De genoemde prioriteiten verschillen daarbij per wijk of dorp. In het gesprek zoomen we o.a. in op de vraag hoe men langer thuis kan blijven wonen en wat voor aanpassingen daarvoor nodig zijn.
 
Veilig
In deze gespreksronde gaan we in op de burgerinitiatieven “Buurtpreventie en Alert!”. De buurtpreventieteams worden als een succesvolle aanwinst in de wijken en dorpen gezien. Hoe ervaren we de veiligheid en hoe kunnen we het veiligheidsgevoel vergroten en hoe krijgen we deze dekkend voor de hele gemeente? Dit zijn vragen die onder andere aan bod komen.
 
Voorzieningen
Bij dit thema voeren we het gesprek over het behouden van voorzieningen. Het gaat dan vooral over het behoud van de functie. Dit speelt vooral in de dorpen, maar ook in de verschillende wijken van de stad verdwijnen voorzieningen. Het behoud en functie van buurt- en dorpshuizen als ontmoetingsplaats is een belangrijk aandachtspunt.


Wil je deelnemen aan het ROR 2016 meld je dan voor 30 oktober aan bij Loes Hendriks. Dit kan door een mail te sturen naar l.hendriks@roosendaal.nl. Geef aan van welke organisatie je bent en aan welke twee gespreksrondes je deel wilt nemen. Ook als je een hapje mee wilt eten, willen we dat graag weten.

Boost Jongerenwerk actief in Burgerhout

Boost jongerenwerk werkt sinds juli van dit jaar vanuit het pand ACCESS aan de Sint Josephstraat 14a. Maar de jongerenwerkers zijn ook te vinden in de wijk. Ze leggen contacten met jongeren op hun vindplek, zoals bijvoorbeeld het Dr. Poelsplein.

Vanuit de locatie ACCESS biedt Boost activiteiten aan voor jongeren uit heel Roosendaal, maar Burgerhout in het bijzonder. Boost heeft behoeftenonderzoek gedaan bij de jongeren en heeft 6 dagen per week een aanbod voor deze jongeren. Ook is Boost online actief om 24/7 contacten te onderhouden met de jongeren en zo op elk moment bereikbaar te zijn voor hun vragen. Boost richt zich vooral op de talenten en werkt samen met jeugdprofessionals van de gemeente als jongeren hulp nodig hebben.


Door: Bas Huibregtse - Jongerenwerker Boost
Workshop op maat?

De Vitaliteitskaart biedt veel informatie en achtergronden. Dit kan heel handig zijn voor de beleids- en planvorming in jouw organisatie. Maar hoe pak je het aan? En welke informatie pik je eruit? Allemaal zaken die we in een workshop op maat kunnen bespreken. Interesse? Neem contact op met Marga Bogers of Marij Quirijnen op +140165.

Even voorstellen


Mijn naam is Annemieke van Meer. Ik werk sinds 1 oktober 2010 bij de gemeente Roosendaal. Ik ben beleidsadviseur op het gebied van zorg en welzijn. Met mijn collega’s van team Maatschappij werken we, samen met onze maatschappelijke partners, aan een sterk sociaal Roosendaal waarin iedereen zoveel mogelijk op eigen kracht kan meedoen en niemand aan de zijlijn staat.
Wanneer er ideeën zijn voor het opstarten van een nieuw maatschappelijk initiatief dan ga ik hierover graag in gesprek. Ik help initiatiefnemers bij het vinden van de weg met betrekking van diverse regelingen en ondersteuningsmogelijkheden. Daarbij kan ik de verbinding leggen tussen verschillende initiatieven die elkaar kunnen versterken. Dus heb je een goed idee waardoor we Roosendaal socialer maken of wil je een activiteit opstarten die de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van (kwetsbare)inwoners bevordert, neem dan contact met mij op. Je kunt mij bereiken via a.van.meer@roosendaal.nl of 14 0165.

Dorpshuis De Spil opent haar deuren

Na maanden van verbouwen is op 2 augustus Dorpshuis De Spil in Wouwse Plantage opnieuw in gebruik genomen. Al eerder heb je in deze nieuwsbrief kunnen zien hoe bewoners dit initiatief hebben opgepakt. Wouwse Plantage beschikt nu over een multifunctionele zorgruimte. Ook de foyer, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, is uitgebreid.

Financiering Seniorenpastoraat Zuid is rond

De financiering van het Seniorenpastoraat Zuid is definitief rond. Naast de gemeente heeft ook o.a. het Kansfonds toegezegd te willen bijdragen aan het project dat zich richt op het laten participeren van ouderen waarmee eenzaamheid onder ouderen kan worden voorkomen. Op dit moment wordt er een projectleider geworven die het project gaat trekken. Nog voor het eind van het jaar gaat het Seniorenpastoraat Zuid van start.
Buurtpreventie is "Booming"
Buurtpreventie Roosendaal is nog steeds booming. De afgelopen periode zijn er weer twee nieuwe teams bijgekomen. Met 40 teams op de teller en 700 buurtpreventisten is goede communicatie belangrijk. Daarom is de website www.buurtpreventieroosendaal.nl vernieuwd en volledig up to date.

Christian Traets, lid van het buurtpreventieteam A-dijken, heeft hiervoor gezorgd. “Binnen de teams gebeurt veel. Zaken die leuk zijn om te melden, krijgen op de vernieuwde site een plek”. Samen met een andere vrijwilliger beheert Christian de site en samen zorgen zij voor ondersteuning aan de teams. ”Vanuit de teams zijn er ook ideeën naar voren gekomen om de prestaties van de verschillende teams aan te geven op een kaart. Ook de mogelijkheid voor nieuwe leden om op een straat te klikken en zo een aanmeldformulier te krijgen, is een idee dat verder uitgewerkt wordt. Zo blijven we bezig ,” aldus Christian.

Op 21 oktober gaat de nieuwe site online. Neem snel een kijkje op
www.buurtpreventieroosendaal.nl  


Door: Astrid de Gooijer – Adviseur team Veiligheid, Toezicht en Handhaving, gemeente Roosendaal 
Zelf aan de slag met vitaliteitsacties

Wil je zelf een actie starten die de vitaliteit van jouw wijk of dorp verbetert, stuur dan een mail naar info@roosendaal.nl. Een medewerker van de gemeente neemt dan contact met je op. Je kunt ook bellen naar 140165. Het klantcontactcentrum verbindt u door met de juiste medewerker. Belangrijk is dat de acties bijdragen aan de vitaliteit van een wijk of dorp. Maar zeker zo belangrijk is dat we het samen doen.

Samen maken we de wijken en dorpen vitaler. Ben je met een project in je buurt bezig? Maak er een foto of filmpje van, schrijf er wat over en stuur het naar samenvoorelkaar@roosendaal.nl. We plaatsen het graag! We doen het samen voor elkaar.

Stadserf 1 Roosendaal

Telefoon: 140165
Vragen? Stuur een mail naar samenvoorelkaar@roosendaal.nl.
Word vriend op Facebook
Volg ons op Twitter
 


Ik wil deze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen
Vertel een vriend over deze nieuwsbrief 

Verander je inschrijvingsgegevens
Schrijf je uit voor deze nieuwsbrief


Email Marketing Powered by Mailchimp