Copy
nr.
2
Bekijk deze nieuwsbrief in je browser

 

Samen voor elkaar
Nieuwsbrief Vitale Wijken en Dorpen

 

maandag

9 mei 2016

Dit is de nieuwsbrief van Vitale Wijken en Dorpen. Een nieuwsbrief met informatie over allerlei projecten en ontwikkelingen die de wijken en dorpen van Roosendaal vitaler maken.

Kidsbeweegroute Kalsdonk


Kinderen die met hun vriendjes, broertjes, zusjes en ouders hinkelend en huppelend door de wijk bewegen en daar plezier aan hebben. Dat is het doel van een Kidsbeweegroute. Een route, die de kinderen in de wijk Kalsdonk verleidt meer te bewegen. Als de voorbereidingen voorspoedig verlopen wordt deze vitaliteitsactie opgenomen in de volgende reeks vitaliteitsacties die aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De gemeente Roosendaal promoot een gezonde leefstijl van haar inwoners. Dit is ook de reden dat Roosendaal een JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht) is geworden. De focus ligt op de wijk Kalsdonk. Om die gezonde leefstijl te stimuleren wil de gemeente ook de buitenruimte aantrekkelijker maken om in te bewegen en sporten.

Samen met de Brede School Zwanehof, de wijksportvereniging Kalsdonk, Sportservice Noord-Brabant, het bewonersplatform, de gemeente en het bedrijf Kompan, die JOGG-gemeenten vrijblijvend adviseert bij het creëren van sport- en spellocaties, worden momenteel de mogelijkheden voor een kidsbeweegroute in de wijk Kalsdonk/Luitenpark onderzocht.

Jeu de boulen in Heerle


De 4 jeu-de-boulesbanen op sportpark Harella in Heerle zijn het resultaat van een samenwerking tussen de plaatselijke afdeling van de KBO, de Stichting Beheer Harella en de Leefbaarheidsgroep Heerle. De werkgroep heeft het afgelopen jaar hard gewerkt. Op 14 mei is de feestelijke opening.
 
Nog maar een jaar geleden is het initiatief geboren. De jeu-de-boulesbanen komen tot stand door de inzet van veel vrijwilligers, sponsorbijdragen van firma Bartels, Abels Buitenmeubelen en een bijdrage van het Coöperatiefonds van de Rabobank. De gemeente heeft een laatste stuk van de aanlegkosten voor haar rekening genomen.
 
Positieve bijdrage aan de leefbaarheid
De banen zijn een aanwinst voor het dorp. Het biedt de mogelijkheid voor veel mensen om buiten sportief bezig te zijn. Zo bieden ze een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in het dorp Heerle met een verbindende functie. Want naast het sportief samenzijn is er ook ruimte voor ontmoeting. Lees verder.
Honden Speel Plaats Kalsdonk

Al voor de officiële opening op 22 mei aanstaande is de Honden Speel Plaats De Vrolijke Viervoeters in de wijk Kalsdonk een succes. Bij de entree van de speelplaats prijkt een bordje met enkele huisregels, die ervoor zorgen dat alle honden en hun baasjes de speelplaats met plezier kunnen gebruiken. Het is net een speeltuin, met een aantal ”toestellen”, waarmee honden zich kunnen uitleven. Bijkomend voordeel is  dat hun baasjes ondertussen een praatje met elkaar maken. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
 
Het initiatief om de hondenspeelplaats te realiseren, kwam van de buurtbewoners zelf. Met een beetje hulp van de gemeente, maatschappelijke partners en commerciële partijen, maar vooral dankzij hun eigen inzet, was de speelplaats in no-time gerealiseerd. Op de eerste dag stonden zeker veertig honden met hun baasjes voor de poort te trappelen. Ook in de wijken Tolberg, Kroeven en Westrand zijn inmiddels speelplaatsen geopend en het ziet er naar uit dat het dorp Wouw de volgende is.
Opening Kwiekroute Westrand

Op 15 april is in Westrand de KWIEK-beweegroute geopend. Tijdens de route van 2 keer 1,2 kilometer kun je verschillende kwieke oefeningen uitvoeren, zoals knieheffen, balanceren en slalommen.

Iedereen kan op elk moment gebruik maken van deze bewegwijzerde wandel- en beweegtocht door de wijk. De route is ook toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn. Voel je jezelf ook kwiek? Je kunt starten met de route vanaf het Huis van de Westrand (
Sint Lucasplein 3) en vanaf St. Elisabeth Roosendaal (Wouwseweg 21).

STA-teams: Samen Tegen Armoede
 
In de wijken Kalsdonk en Burgerhout zijn STA-teams actief.  Een STA-team helpt voorkomen mensen buiten de boot vallen door kwetsbaarheid op tijd te signaleren. Een groep deskundige vrijwilligers  biedt wekelijks hulp en ondersteuning aan kwetsbare burgers met een grote focus op armoede, zorg en eenzaamheid.
 
Vitaliteitskaarten
De vitaliteitskaarten laten zien dat meerdere wijken en dorpen in Roosendaal minder goed scoren op het thema armoede.  Ook eenzaamheid is een issue; het is tijdens de dialoogssessie ‘Vitale wijken en dorpen’ zelfs aangewezen als prioriteit, wat inhoudt dat er meer dan gemiddelde aandacht voor is. Wijzijn, dat de STA-teams begeleidt en stuurt, heeft de opdracht om het aantal STA-teams uit te breiden.

 
Eigen kracht vergroten
Het STA-team is drie jaar geleden ontstaan als steunpunt voor mensen in armoede of financiële problemen. De aanleiding vormde een bewonersinitiatief waarbij een kerstmaaltijd werd georganiseerd voor medebewoners die moesten rondkomen met een smalle beurs. Inmiddels zijn er twee STA-teams met zo’n 25 vrijwilligers en is er een sociaal wijknetwerk ontstaan waarin de volgende maatschappelijke partners samen werken: Wijzijn Roosendaal, de wijkzuster, de WMO, het CJG, de GGZ, SDW, MEE, vluchtelingenwerk en de woonconsulent van AlleeWonen. De beide STA-teams bereiken 150 bewoners per jaar en leggen zo’n 400 huisbezoeken af.

 
Wordt vrijwilliger en maak het verschil!
De enthousiaste vrijwilligers die nu al in de STA-teams zitten, bieden buurtbewoners wekelijks met veel plezier en ieder op hun eigen unieke wijze buurtbewoners een luisterend oor en helpen ze verder. Het is een geweldige manier om de eigen kracht van burgers te versterken.
Om in meer wijken en dorpen STA-teams te realiseren hebben we jouw hulp nodig. Bij voldoende vrijwilligers kunnen ook in de wijken Langdonk en Westrand STA-teams aan de slag. Gezien de vitaliteitskaart hebben deze wijken prioriteit.

Is je interesse gewekt en ben je 3 tot 6 uur per week beschikbaar, neem dan contact op met coördinator Edwin Spitters van Wijzijn Roosendaal,
06-14 00 19 60, of edwin.spitters@wijzijntraversegroep.nl.  

Even voorstellen


Mijn naam is Juul Willemsen. Sinds een paar weken ben ik wijkchef voor de wijken Kortendijk en Langdonk. Samen met mijn collega-wijkchefs en de buitenploegen werk ik aan het onderhoud van de openbare ruimte.
 

Bewoners kunnen mij aanspreken over de openbare ruimte. Hierbij kun je denken aan beplanting en bestrating. Maar ook als bewoners of organisaties zelf een initiatief willen starten wat te maken heeft met grijs of groen kunnen zij bij mij of één van de andere wijkchefs terecht. Ik help bewoners met het vinden van de weg binnen de gemeente of werk samen met hen het idee uit.  
Heb je een idee om jouw leefomgeving op te fleuren of aan te pakken? Ik ga graag met je in gesprek! Je kunt mij bereiken via
j.willemsen@roosendaal.nl of 0165-579813
.

Speelpark St. Joseph blijft verbinden

Op 30 april is het nieuwe Speelpark St. Joseph aan het Beatrixplein in Roosendaal heropend. Het speelpark is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen het bestuur van de speeltuin en de gemeente.
  
Het speelpark is de eerste vitaliteitsactie die is opgeleverd. Tijdens de dialoogsessie met gemeente en inwoners van de wijk Burgerhout is aandacht voor dit thema gevraagd vanuit de invalshoeken ‘meedoen’ en ‘voorzieningen’. Het contact met bewoners en bestuur is gebleven. De plek is altijd bijzonder geweest. Als speelplek en als ontmoetingsplek. Die functies blijven behouden en daarmee ook de verbindende functie ervan voor de buurt.

Groeneiland op Dijkcentrum

De aanleg van een groeneiland op het Dijkcentrum is gestart. Een Kortendijk-bewoner heeft samen met het bewonersplatfom een plan gemaakt om het plein groener en aantrekkelijker te maken.
 
In februari dit jaar zijn de plannen gepresenteerd en enthousiast ontvangen. Door een groeneiland op het plein te maken ontstaat er een aantrekkelijke entree van het winkelcentrum aan de kant van de Flintdijk. De eigenaar van het winkelcentrum draagt ook een steentje bij.

PERS


In de pers verschijnen geregeld artikelen over acties die de vitaliteit in de wijken en dorpen verbeteren. Hier een greep uit wat er recent in de pers verschenen is. 
 
BN de Stem 18-04-2016 HSP Kroeven
Roosendaalse Bode 22-04-2016 Opknapbeurt begraafplaats Bredaseweg
Roosendaalse Bode 24-03-2016 Nieuwe kunstgrasmat voor Cruijff Court
BN de Stem 15-04-2016 Kwiekroute in Roosendaal
BN de Stem 01-05-2016 Van speeltuin tot speelpark in Roosendaal
Aan de slag met vitaliteitsacties

Wil je zelf een actie starten die de vitaliteit van jouw wijk of dorp verbetert, stuur dan een mail naar samenvoorelkaar@roosendaal.nl. Een medewerker van de gemeente neemt dan contact met je op. Belangrijk is dat de acties bijdragen aan de vitaliteit van een wijk of dorp. Maar zeker zo belangrijk is dat we het samen doen.

Samen maken we de wijken en dorpen vitaler. Ben je met een project in je buurt bezig? Maak er een foto of filmpje van, schrijf er wat over en stuur het naar samenvoorelkaar@roosendaal.nl. We plaatsen het graag!
We doen het samen voor elkaar.

Stadserf 1 Roosendaal

Telefoon: 140165
Vragen? Zelf een artikel schrijven? samenvoorelkaar@roosendaal.nl 
Word vriend op Facebook
Volg ons op Twitter
 


Ik wil deze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen
Vertel een vriend over deze nieuwsbrief 

Verander je inschrijvingsgegevens
Schrijf je uit voor deze nieuwsbrief


Email Marketing Powered by MailChimp