Copy
View this email in your browser

I det här nyhetsbrevet:

  • Välkommen!
  • Biblioteksplanerna måste följa lagen!
  • Medverka i nästa nummer av bis
  • BiS anordnade samtal om bibliotekspolitik och valde en ny styrelse

Välkommen!

Låt inte bibliotekens skatter vittra sönder, skrev journalisten Erik Fichtelius nyligen angående den utredning om nationell biblioteksstrategi som han själv var med om att ta fram. Utredningens rapport, som fick namnet Demokratins skattkammare, har varit under beredning på kulturdepartementet sen 2019. Är Fichtelius uppmanande debattartikel ett tecken på att det ännu finns liv i frågan?

En frågeställning som mycket väl hade kunnat platsa i en sådan strategi är den om en tillsynsmyndighet för biblioteken. Lena Lundgren har grävt i turerna kring Sölvesborgs biblioteksplan och funnit att flera formuleringar även i den plan som till slut antogs strider mot bibliotekslagen. Att den typen av överträdelser kan ske utan påföljder aktualiserar behovet av kontrollsystem.

När BiS arrangerade ett bibliotekspolitiskt samtal med Lawen Redar från Socialdemokraterna och Torun Boucher från Vänsterpartiet fick de reflektera över situationen i Sölvesborg och lösningar på problematiken. De var dock inte positiva till tanken om en tillsynsmyndighet. Läs mer om varför och vad de tänkte om andra bibliotekspolitiska frågor i kommande nummer av bis.

Bli medlem i BiS!


Som medlem får du tidskriften bis som kommer ut med 4 nummer om året.

Ett vanligt medlemskap kostar bara 250 kronor per år, eller 160 kronor för dig som är student/pensionär/person utan full inkomst. Du kan betala enkelt med Swish.
Klicka här för att bli medlem!

Biblioteksplanerna måste följa lagen!

Sölvesborgs bibliotek. Foto: Sölvesborgs kommun
Den nya SD-ledda kommunledningens hantering av förslaget till biblioteksplan i Sölvesborg väckte mycket diskussion 2018–2019, men vilka ändringar gjordes egentligen i planen? Lena Lundgren har granskat den nya planen, jämfört med det ursprungliga förslaget och funnit flera formuleringar som strider mot bibliotekslagen.

Omvärlden
 

Böcker för alla (NYPYL)

Vi har tidigare skrivit i detta nyhetsbrev om den oroväckande utvecklingen i USA där vissa böcker bannlyses i bibliotek och skolor av konservativa krafter. New York Public Library har nu tagit initativ till att tillgängliggöra vissa av dessa böcker för alla.

Böckerna finns nu att ladda ned som e-böcker genom en gratis app som inte kräver någon inloggning eller verifiering.

PM Jönsson: Robotarna förstör Göteborgs bibliotek (Göteborgs-posten)

Göteborgs system där böcker flyter mellan biblioteken utan någon hemvist är ett demokratiskt problem. PM Jönsson, bibliotekarie i Angered och kulturskribent, skriver i Göteborgs-posten om hur han ser klyftorna i samhället öka när biblioteken blir en marknadsplats och böckerna förlorat sin mening.

Finska Nationalbiblioteket ska förbättra samiskt språk- och kulturmaterials tillgänglighet (Biblioteken.fi)

Nationalbiblioteket gläds över att ha beviljats stipendiet Suuret kulttuurihankkeet (Stora kulturprojekt) av Alfred Kordelins stiftelse. Med hjälp av stipendiet kan biblioteket börja erbjuda stöd för nordsamiska i de tre digitala tjänsterna Finna, Finto och Kotoistus som upprätthålls av Nationalbiblioteket och används av flera andra aktörer. Detta förbättrar det samiska informations- och kulturarvsmaterialets synlighet och tillgänglighet, och gör det också lättare att söka information på nordsamiska.  

Socialistisk bibliotekarie vald till ledare av American Library Association


I just cannot believe that a Marxist lesbian who believes that collective power is possible to build and can be wielded for a better world is the president-elect of @ALALibrary. I am so exited for what we will do together. Solidarity!
Emily Drabinski på Twitter efter att ha vunnit valet som president av ALA.

Bibliotek är mycket uppskattade institutioner i USA, men de har drabbats av åtstramningar de senaste åren. Socialisten Emily Drabinski vill ändra på det. Sen 13 april är det också officiellt att hon vunnit posten som president av American Library Association Läs en intervju med Drabinski i tidskriften Jacobin som utfördes inför valet.

Medverka i nästa nummer av bis

Vill du skriva om bibliotek, kultur och samhälle? Är du en hejare på att illustrera? Medverka i nästa nummer av bis! Skicka in ditt bidrag till redaktionen senast 13 maj. Vi tar emot både text och illustrationer. Mejla till tidskriftenbis@gmail.com.

bis 4/2021 finns nu att ladda ned från hemsidan!

 
Omslag Tobias Johansson

Du vet väl om att du är välkommen att läsa äldre nummer av Sveriges enda radikala bibliotekstidskrift helt gratis? Nu kan du ladda ner bis 4/2021 som skickades ut till prenumeranterna i september.

BiS anordnade samtal om bibliotekspolitik och valde en ny styrelse

I mars arrangerade BiS ett samtal med Lawen Redar och Torun Boucher från Socialdemokraterna respektive Vänsterpartiet om bibliotekspolitiska frågor inför riksdagsvalet. Frågor som diskuterades var bland annat utvecklingen i Sölvesborg, biblioteken i totalförsvaret och skolbiblioteksfrågan. Ett längre referat av samtalet kommer i nästa nummer av bis.

Samtalet hölls i anslutning till BiS årsmöte, där föreningen bland annat valde en ny styrelse.

Copyright © 2022 Föreningen BiS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp