Copy
View this email in your browser

I det här nyhetsbrevet:

  • Välkommen!
  • Tillträdesförbud på biblioteken? – en svår fråga
  • Vad är ett bibliotek? – en fortsättning
  • Välkommen till BiS årsmöte!
  • bis 3/2021 finns nu att ladda ned från hemsidan!

Välkommen!

Välkommen till BiS nyhetsbrev för våra medlemmar och andra intresserade!

I december kom besked från Kulturrådet om vilka tidskrifter som får produktionsstöd för 2022. bis brukar alltid söka bidraget, det är viktigt för oss eftersom vi som många små tidskrifter har en knapp ekonomi. Kulturrådets besked var dock negativt – de senaste åren har vi inte fått stödet. Men vi hänger inte läpp för det! Vi satsar nu för att göra oss oberoende av bidraget, läs längre ned i nyhetsbrevet om hur ni kan hjälpa till!

I senaste numret av bis kunde ni läsa olika perspektiv på det föreslagna tillträdesförbudet till folkbibliotek. Nu kan vi bjuda på en alldeles nyskriven text om ämnet. Nick Jones fördjupar sig i juridiken och tar hjälp av juristen Johan Hirschfeldt för att försöka reda ut komplexa frågeställningar. En viktig text om det kritiserade förslaget!

Missa inte heller Annelien van der Tangs reflektioner om vad ett bibliotek är, med ögonöppnande jämförelser mellan biblioteken och juridiken i Sverige och Nederländerna. 

Om du vill påverka föreningen BiS utveckling så är du välkommen på föreningens årsmöte som äger rum lördag 26 mars i Stockholm. I nyhetsbrevet hittar du mer information.

Stötta BiS

Föreningen BiS ger ut tidskriften bis, som har breddat och skärpt biblioteksdebatten i Sverige sedan 1969. Varje år ansöker vi om produktionsstöd från Kulturrådet. Ett nödvändigt bidrag för att vi ska kunna fortsätta ge ut tidskriften på sikt. De senaste åren har vi inte blivit tilldelade stödet. För att göra oss oberoende av produktionsstödet behöver vi 100 nya medlemmar/prenumeranter. Vilket vi tror är fullt möjligt! 
För dig som får det här nyhetsbrevet men inte är medlem/prenumerant idag: prenumera på bis, bli gärna medlem också! Vi har en särskild kategori, stödmedlemskap, för dem som vill stötta lite extra. För att bli medlem/prenumerant följer du länken under den här texten.
 

Saknas bis på ditt bibliotek/arbetsplats? Ordna en prenumeration eller be om att den köps in. bis säljs via de vanligaste förmedlarna.


Det finns också möjligheten att swisha ett bidrag till 070-545 28 27 (mottagare är föreningens kassör Christian Forsell). Ange "produktionsstöd" när du swishar.
Klicka här för att bli medlem/prenumerera

Tillträdesförbud på biblioteken? – en svår fråga

Frågan om tillträdesförbud har aktualiserats med anledning av bråk och stök på vissa bibliotek. Den har också kopplats ihop med problem i butiker och simhallar. I december aviserade justitieminister Morgan Johansson en proposition om en lag som kommer att ge möjlighet att införa tillträdesförbud på bibliotek från den 1 juli 2021. Men lagen väcker många frågor. Nick Jones har för BiS räkning fördjupat sig i juridiken och i samtal med juristen Johan Hirschfeldt försökt reda ut den komplicerade frågan.
Det är hög tid att starta en fördjupad diskussion! konstaterar Nick Jones. 
Artikeln finns att läsa på BiS webbplats och kommer också att publiceras i nästa nummer av bis (bis 1/2022).

Omvärlden

 

Texas public library closes as librarians search for 'objectionable' content (The Hill)

 
Att skolor och folkbibliotek tillgängliggör böcker om ras, kön och sexualitet ifrågasätts i Texas, USA. Läs om hur ett folkbibliotek går igenom sitt utbud för att rensa ut innehåll som bedöms som känsligt.

Book bans in schools are catching fire. Black authors say uproar isn’t about students (NBCNEWS)

Dussintals böcker  plockas bort från skolbiblioteken i USA under förevändning att de undervisar om kritisk rasteori. De flesta av böckerna är skrivna av och om svarta och andra rasifierade författare. Nu reagerar författarna och pekar på att kritiken mot deras böcker sällan kommer från eleverna själva.

Om "e-boksproblemet"

Strukturen för att låna ut e-böcker har diskuterats under flera år och många frågar efter en nationell lösning. Bloggen Systembibliotekarien ställer kritiska frågor i ett inlägg om ämnet.

Bibliotekscheferna ratar regeringens förslag om tillträdesförbud (SVT)

Missriktat och ineffektivt. Merparten av cheferna för landets största stadsbibliotek är missnöjda med regeringens lagförslag om tillträdesförbud för stökiga besökare. Det visar en enkät som Kulturnyheterna i SVT gjort.

Vad är ett bibliotek? – en fortsättning

Bibliotek i Utrecht i Nederländerna. Foto Annelien van der Tang.

I bis 3/2021 ställdes frågan vad ett bibliotek är mot bakgrund av bibliotekens olika agerande under pandemin. I Nederländerna definieras folkbiblioteken utifrån vad de ska göra. Deras uppgifter och organisation skiljer sig från de svenska bibliotekens. Annelien van der Tangs jämförelse bidrar med nya perspektiv till den svenska diskussionen.
Vill du bidra med texter/illustrationer till nästa nummer av bis !? Kontakta oss tidskriftenbis@gmail.com

Dealine för att bidra till nästa nummer är 18 februari. Mejla till tidskriftenbis@gmail.com

Välkommen till BiS årsmöte!

Föreningen Bibliotek i Samhälle håller årsmöte lördagen den 26 mars 2022 kl. 10 – 16.

Lokal: Svensk biblioteksförening, Oxtorgsgränd 2, 111 57 Stockholm 

T-bana Hötorget, uppgång Sergelgatan – Malmskillnadsgatan

Program

10 – 12 Årsmötesförhandlingar, öppna för BiS medlemmar

12 – 13 Lunch

13 – 14.30 Presentation och diskussion i något aktuellt ämne som meddelas senare.
Även icke medlemmar är välkomna!

14.30 – 16 Fortsatta årsmötesförhandlingar

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, foreningenbis@gmail.com

Anmäl deltagande till Christian Forsell, christian_forsell@telia.com 

Välkommen!

Dagordning för årsmötet

1     Mötet öppnas

2     Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

3     Fastställande av dagordning

4     Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021

5     Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse

6     Frågan för ansvarsfrihet för styrelsen och kassören

7     Tidskriften bis

8     Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS webbplats

9     Solidaritetsfonden

10   Verksamhetsplan för 2022

11   Fastställande av budget för 2022

12   Fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter för 2023

13   Ajournering. Presentation och diskussion om något aktuellt ämne

14   Årsmötesförhandlingarna återupptas

15   Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år

16   Val av ersättare på 1 år

17   Val av kassör på 1 år

18   Val av två revisorer på 1 år

19   Val av valberedning på 1 år

20   Övriga frågor

21   Mötet avslutas

Engagera dig i styrelsen!

Föreningen söker nya styrelseledamöter! Är du intresserad eller nyfiken på vad det innebär, kontakta valberedningen: Ida Holmlund idaholmlund@yahoo.se.

bis 3/2021 finns nu att ladda ned från hemsidan!

Foto: Karin Råghall

Du vet väl om att du är välkommen att läsa äldre nummer av Sveriges enda radikala bibliotekstidskrift helt gratis? Nu kan du ladda ner bis 3/2021 som skickades ut till prenumeranterna i september.

Copyright © 2022 Föreningen BiS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp