Copy
View this email in your browser

I det här nyhetsbrevet:

 • Välkommen!
 • Missa inte bis #3 2019: Rasism och dekolonisering
 • Öppen tillgång
 • Bidra till kommande nummer av bis - jubileumsnummer!

Välkommen!

Välkommen till BiS nyhetsbrev för våra medlemmar och andra intresserade!

I brevet finns nyheter, information och tips om föreningens verksamhet som kan intressera dig som medlem eller dig som vill bevaka biblioteksutvecklingen ur ett vänsterperspektiv.

Missa inte bis #3 2019: Rasism och dekolonisering

Foto: Karin Råghall

Nästa nummer av bis innehåller i vanlig ordning spännande material om bibliotek, kultur och samhälle. Denna gång ägnar vi särskild uppmärksamhet åt rasism och dekolonisering.

Ur innehållet:

 • "Det handlar om otroligt mycket mer än litteratur på samiska språk"
  Enligt flera rapporter är folkbibliotekens arbete med urfolket samerna otillräckligt. Nu ska Lycksele bibliotek ta tag i frågan.
 • "This is a project with no end"
  Hur kan biblioteken bidra till att dekolonisera universitetsutbildningarna? Karin Råghall har ställt några frågor till en engelsk grupp bibliotekarier som försöker göra just detta.
 • Svenskarnas bibliotek
  Idag är Sverigedemokraterna det dominerande partiet i ett antal kommuner. bis har granskat ett antal program, motioner, uttalanden och beslut som partiet ligger bakom för att undersöka hur Sverigedemokraterna vill påverka biblioteken.
 • "Det bidde en tumme"
  Det slutgiltiga utkastet till Nationell biblioteksstrategi har gått på remiss. Vad är bra, vad är mindre bra och vad saknas?
 • MIK omstrukturerar medvetandet
  Tobias Nordberg reflekterar över MIK, medvetande och litteraciteter.
 • Recensioner
  Recensioner av Struktur men hur? och Masked by trust: bias in library discovery.
 • Fler texter, krönikor och nyheter!

Bli medlem eller prenumerant redan idag för att få nästa nummer i brevlådan! En prenumeration kostar 160 kronor för fyra nummer och du kan betala enkelt med swish.

Lästips

 

Det digitala biblioteket

Bibliotekens digitala närvaro används alltför sällan till faktisk biblioteksverksamhet. Våra webbplatser och våra konton i sociala medier är mer än bara reklampelare. Vi måste våga vara bibliotek även på nätet menar Tobias Nordberg.

Det är dags för ett steg till!


Det är dags att ta nästa steg vad gäller barnkonventionen. Det skriver Lena Lundgren i sin recension av skriften Löpa linan ut: bibliotekschefens strategiska modell för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Öppen tillgång

Illustrationer Öppen tillgång av Stellan Klint

I slutet av mars i år lämnade Kungliga biblioteket över fem utredningar kring läget för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Sedan 2017 har KB arbetat fram utredningarna i samarbete med representanter från forskningsfinansiärer, lärosäten genom Sveriges universitet- och högskoleförbund och forskarsamhället. De fem utredningarna resulterade i sexton rekommendationer till nationella lösningar på särskilda utmaningar. Syftet med utredningarna och rekommendationerna är att ”stödja forskarsamhället i arbetet mot den nationella målbilden för öppet tillgängliga forskningspublikationer”. Charlotte Högberg och Sofia Berg reflekterar i varsin text över tre av utredningarna där de båda ser att trots välgjorda utredningar för öppen tillgång behöver fortfarande strategierna omsättas i praktisk handling.

Mer om Öppen tillgång

Hur öppen vetenskap blev big business. Intervju med Collijn-pristagaren Magnus Annemark

Hur gick det till när open access blev ett mainstreamkoncept? Läs Charlotte Högbergs intervju med Collijn-pristagaren Magnus Annemark från bis 2018:04!

Bidra till kommande nummer av bis - jubileumsnummer!

bis #4 kommer vara ett jubileumsnummer som uppmärksammar att föreningen BiS fyller 50 år.

Numret utkommer den 18 december. Vi tar gärna emot material till numret. Skicka ditt bidrag till tidskriftenbis@gmail.com senast den 8 november.
 
Copyright © 2019 Föreningen BiS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp