Copy
View this email in your browser

I det här nyhetsbrevet:

  • Välkommen!
  • Orden som gör oss till människor – vittnesmålen och berättelserna från Andrummet
  • Queerlit uppmanar till kollektivt detektivarbete
  • Recensioner

Välkommen!

Den 31 maj är BiS medarrangör till seminariet The library – a bright spot? Biblioteket – en ljuspunkt? under skuggkonferensen "Folkets forum för miljö och global rättvisa" före den internationella miljökonferensen Stockholm +50 den 2-3 juni. Under seminariet ställs frågan vilken roll biblioteken kan spela i den globala utvecklingen.

Varför är det så aktuellt med en sådan konferens? Larmrapporter om klimatet kommer med jämna mellanrum.  I Europa är det krig igen och häromdagen lämnade Sverige och Finland in ansökningar om medlemskap i Nato. Oavsett hur det blir med de ansökningarna kommer vi se mer upprustning och mer osäkerhet framöver. Samtidigt ser vi hur ojämlikheten ökar i Sverige och på andra ställen. Vad gör vi, vad gör BiS och vad gör biblioteken? Kanske kommer vi längre i de frågeställningarna  den 31 maj.

I detta nyhetsbrev kan du läsa mer om The library – a bright spot? Biblioteket – en ljuspunkt? men missa inte heller Orden som gör oss till människor – vittnesmålen och berättelserna från Andrummet av Elisabet Rundqvist om flyktingars berättelser samt en intervju med Sebastian Lönnlöv från Queerlit.

Bli medlem i BiS!


Som medlem får du tidskriften bis som kommer ut med 4 nummer om året.

Ett vanligt medlemskap kostar bara 250 kronor per år, eller 160 kronor för dig som är student/pensionär/person utan full inkomst. Du kan betala enkelt med Swish.
Klicka här för att bli medlem!

The library – a bright spot? Biblioteket – en ljuspunkt?

 
Denna idéverkstad vill visa att biblioteket kan vara en ljuspunkt mitt i 
en ohållbar utveckling.

Tid: tisdag 31 maj kl 17.00-18.45 (UTC+2)
Plats: ABF-huset Erlander-rummet, Sveavägen 41, Stockholm. Evenemanget 
streamas via Zoom och inspelas.

Talare via Zoom, på engelska: Emily Drabinski (nyvald ordförande i 
amerikanska biblioteksföreningen ALA 2023-2024, New York), Anriette 
Esterhuysen (expert på förvaltningen av internet, Johannesburg), Kathleen 
de la Peña McCook (professor i biblioteksvetenskap, univ. i Florida).

Talare i ABF-huset, på svenska: Lars Ilshammar (bitr. 
nationalbibliotekarie, KB), Elisabet Rundqvist (bibibliotekarie och 
handläggare, KB), Nick Jones (chef för bibliotek och konst, Huddinge)

Idéverkstaden "Biblioteket en ljuspunkt" arrangeras av 
BiblioteketTarSaka.com, BiS och Världsbiblioteket. Den ingår i Folkets 
Forum för miljö och global rättvisa (stockholmplus50.se/).

Ett detaljerat program med kontaktuppgifter och där det även kommer uppgifter om anmälan m.m. finner du här:
https://bibliotekettarsaka.com/the-library-a-bright-spot-biblioteket-en-ljuspunkt/

Orden som gör oss till människor – vittnesmålen och berättelserna från Andrummet

Lucia 12 december 2016. Foto: Elisabet Rundqvist

Sedan den tillfälliga begränsningen i utlänningslagen trädde i kraft har situationen för många flyktingar som befinner sig i Sverige blivit mycket svår. Elisabet Rundqvist beskriver bibliotekens roll och förmedlar ett urval av de berättelser som vuxit fram om eller av flyktingarna.

Studiecirkel i Umeå

BiS ordnar en studiecirkel i Umeå om Jutta Haider och Olof Sundins nya bok Paradoxes of Media and Information Literacy: The Crisis of Information.

Välkommen att delta!

Queerlit uppmanar till kollektivt detektivarbete

Illustration: Elvira Tidemo
Att söka litteratur med hbtqi-tematik har länge varit förenat med svårigheter. Det försöker projektet Queerlit ändra på. Men de behöver hjälp för att gå i mål.

Läs bis intervju med Sebastian Lönnlöv från Queerlit.

Omvärlden

Sett och hört om bibliotek, kultur och samhälle.


Regeringen presenterar ny nationell biblioteksstrategi (Kulturdepartementet)

I denna strategi belyser regeringen de utmaningar som biblioteksväsendet står inför i dag och de utvecklingsbehov som finns. I strategin redovisas sedan tre fokusområden som bedöms vara av central betydelse för biblioteksverksamhetens kvalitet och utveckling.

Biblioteksdöden (Lärarstiftelsen)

 I Lärarstiftelsens nya rapport Biblioteksdöden presenteras helt nya fakta om hur tillgången till folk- och skolbibliotek faktiskt ser ut för Sveriges barn och unga.

435 bibliotek har lagts ner – på 22 år (Vi)

Sedan 1998 har 435 bibliotek lagts ner i Sverige. I snitt har 1 800 böcker kastats, makulerats eller sålts – varje dag i två decennier. Det visar Vi:s granskning av biblioteksdöden.

DSA – en reglering av de digitala plattformarna

Olagligheter som hot och bedrägerier sprids på internet. Data och annonser används och riktas utan att vi alltid vet hur. Inom EU har man tagit fram ett förslag på en ny lag, Digital Services Act (DSA), som ska reglera de digitala plattformarna.

Recensioner

Omslag Biografer och bibliotek i förening.
Lars Gillegård (2021). Biografer och bibliotek i förening: Tankar och idéer kring
mötesplatser, upplevelser och makt. Våra Gårdar. Foto: Våra Gårdar.

Mötesplatsen i centrum

Under coronans år 2021 släpptes boken Biografer och bibliotek i förening, skriven av Lars Gillegård. Författaren undersöker bibliotekens funktion som mötesplats och föreslår ett starkare samarbete mellan bibliotek och biografer.
Omslag Klaras och Lottas skolbibliotek
Klara Önnerfält och Lotta Davidson-Bask (2021). Klara och Lottas skolbibliotek. Idéer och förslag från Flödet. BTJ Förlag. Foto: Andrea Berge

En fiffig kompis i pappersformat

I podcasten Flödet och andra poddar är kärnan det fördjupade samtalet. Vad skulle spilla över från detta i bokform? Andrea Berge har läst och recenserat Klaras och Lottas skolbibliotek. Idéer och förslag från Flödet.

BiS årsmöte

Den 26 mars höll BiS årsmöte. Nu finns protokoll och annan dokumentation från mötet på vår hemsida
Copyright © 2022 Föreningen BiS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp