Copy
View this email in your browser

I det här nyhetsbrevet:

  • Välkommen!
  • Vad är ett bibliotek?
  • Att inte ta ställning i frågan om folkbibliotek på entreprenad är att ta ställning

Välkommen!

Debatten om privata företag i offentlig sektor har aldrig varit borta men skiftar i intensitet. På sistone har många kritiska röster vänts mot problemen inom skolan där det är lätt att peka på privatiseringarnas negativa konsekvenser. Inom socialdemokratin har tonläget skärpts, och företrädare för partiet säger sig nu vilja ta strid mot marknadskrafterna.

Än så länge finns det inte så många privatiserade folkbibliotek, men det finns ett intresse hos välfärdsföretag och borgerliga partier att experimentera med marknadslösningar vilket vi kan se i vissa kommuner. Dessvärre har Svensk biblioteksförening valt att inte ta ställning mot sådana experiment. Sofia Berg tittar närmare på turerna kring den föreningens beslut, och argumenterar mot ställningstagandet.

Vad är ett bibliotek? Det är en fråga som osökt inställer sig efter det långa covidåret. Den ojämlika tillgången till bibliotekstjänster har hamnat i blixtbelysning under pandemin. Med anledning av det så har Lena Lundgren letat med ljus och lykta efter en definition på vad ett bibliotek egentligen är.

bis redaktion jobbar just nu intensivt med årets sista nummer. Det kommer innehålla fler texter om vad som egentligen är ett bibliotek, perspektiv på smarta bibliotekssystem samt en panel om det omtalade tillträdesförbudet till bibliotek och badhus. Bli gärna medlem eller prenumerant nu så att du inte missar detta viktiga nummer!

Bli medlem i BiS!


Som medlem får du tidskriften bis som kommer ut med 4 nummer om året.

Ett vanligt medlemskap kostar bara 250 kronor per år, eller 160 kronor för dig som är student/pensionär/person utan full inkomst. Du kan betala enkelt med Swish.
Klicka här för att bli medlem!

Vad är ett bibliotek?

Cleveland Public Library lånar ut böcker till italienska emigrantbarn ca 1907. Foto: KB (bilden är beskuren).
Biblioteken och deras huvudmän har hanterat restriktionerna under pandemin på olika sätt. Det har aktualiserat behovet av att definiera vad som menas med bibliotek i bibliotekslagen och andra texter som har betydelse för de beslut som fattas regionalt och lokalt.

Text: Lena Lundgren

Omvärlden
 

Farligt skifte i synen på studieförbunden (Dagens Arena)

I Göteborg har Moderaterna, Liberalerna och det lokala partiet Demokraterna (M, L och D) nu drivit igenom nya regler för det kommunala stödet till studieförbundens verksamhet. I praktiken riskerar de att inskränka eller helt förändra studieförbundens verksamhet. Om detta får spridning till fler kommuner är det mycket illavarslande och ett hårt slag för kultur och folkbildning, menar Johan Enfeldt i Dagens Arena.

Var tredje person läser aldrig böcker på fritiden (SCB)

En del läser varje vecka, andra läser aldrig. SCB:s statistik visar att såväl bokförsäljningen som vuxnas läsande stadigt går nedåt i Sverige.

Riksdagsmotion om folkbibliotekens efterlevnad av objektivitet

Hans Eklind (KD) vill att det utreds hur väl folkbiblioteken efterlever sina objektivitetskrav.

"Bibliotekarier tar beslut där vissa böcker väljs bort trots bibliotekslagens ord om fri åsiktsbildning. Ett exempel på hur denna andra paragraf i bibliotekslagen satts ur spel av enskilda bibliotekarier var när nationalekonomens Tino Sanandajis bok ”Massutmaningen” inte köptes in av ett bibliotek med motiveringen att den stred mot både de mänskliga rättigheterna och bibliotekslagen! På vilket sätt fakta och statistik om invandringen kan stå i strid med detta är fortfarande oklart."

Ny rapport – biblioteken som medborgarkontor? (Svensk biblioteksförening)

Svensk biblioteksförening har i rapporten Bibliotek som medborgarkontor undersökt i vilken utsträckning folkbibliotek fungerar som medborgarkontor och om de isåfall har ett uttalat uppdrag i frågan från huvudmannen.

Politik utan det politiska gör det svårt att göra rätt (Biblioteksbladet)

I en tid då politiken inte är konkret och tydlig utan bara sätter upp övergripande mål, blir det upp till tjänstepersoner att ta ut riktningen. Egna initiativ ses därför som tillgångar – men beskrivs ibland som hot mot demokratin. En motsägelsefull kritik som brister i kunskap och förståelse, skriver Nick Johnson Jones i Bibliotekbladet.

Att inte ta ställning i frågan om folkbibliotek på entreprenad är att ta ställning

Svensk biblioteksförening har på nytt valt att inte ta ställning i frågan om folkbibliotek i privat drift. Sofia Berg går igenom turerna kring rapporten Folkbibliotek på entreprenad, föreningens ställningstagande och tänker högt kring riskerna med folkbibliotek i privat drift.

Copyright © 2021 Föreningen BiS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp