Copy
View this email in your browser

I det här nyhetsbrevet:

  • Välkommen!
  • Från Linero till Lunds stadsbibliotek
  • E-bokens framtid, då och nu
  • “En radikal tidning som inte alltid skriver om det förväntade och snälla”

Välkommen!

Välkommen till BiS nyhetsbrev för våra medlemmar och andra intresserade!

Efter sommaren genomförde vi en enkätundersökning bland våra läsare. Nu har resultatet kommit och i slutet av detta nyhetsbrev kan ni läsa en kort sammanfattning av svaren!

Vi tipsar vi också om två texter från det senaste numret av bis: i "Från Linero till Lunds stadsbibliotek" uppmanar Tobias Willstedt oss att inte ta folkbibliotekets demokratiska värde för givet. Martin Persson skriver om "E-bokens framtid, då och nu" med inspiration hämtad från en DN-artikel från milennieskiftet.

När vi blickar ut i omvärlden ser vi att Svensk biblioteksförening nu har publicerat sin rapport om "Folkbibliotek på entreprenad". Läs mer om den i kommande nummer av bis

Bli medlem i BiS!


Som medlem får du tidskriften bis som kommer ut med 4 nummer om året.

Ett vanligt medlemskap kostar bara 250 kronor per år, eller 160 kronor för dig som är student/pensionär/person utan full inkomst. Du kan betala enkelt med Swish.
Klicka här för att bli medlem!

Från Linero till Lunds stadsbibliotek

Linero centrum. Foto: Tobias Willstedt
Folkbiblioteket kan vara både frigörande och en del av en förtryckande struktur. Tobias Willstedt uppmanar oss att inte ta dess demokratiska värde för givet.

Omvärlden

Sverigedemokraterna skär ner på folkbildningen

En stor arena för kulturen i Sverige är folkbildningen och nu larmar ABF om att SD på nationell nivå vill skära ned stödet till studieförbund och folkhögskolor med över en miljard kronor.

Forskningsrapport om internetanvändning på folkbibliotek

Rapporten Skyddsvärden i vågskålen: Internet på folkbibliotek – ideologi, juridik och praktik gör en kartläggning av hur internet regleras på svenska folkbibliotek.

Läsningen av serieböcker ökar: ”Fler kvinnliga tecknare bidrar”

Läsningen har sjunkit den senaste tiden, det konstaterade Förläggareföreningen så sent som i september. Trots det är serieromanen fortsatt populär, och läsandet av genren ökar.

Unikt modebibliotek öppnar i Oslo – tusentals donerade objekt

International Library of Fashion Research beskrivs som världens första publika renodlade internationella modebibliotek. Nästa år slås portarna upp i Oslo – men redan nu är man igång på nätet.

Krea­ti­va folk­­bib­li­o­tek under pande­min

Coronapandemin påverkar hela samhället på ett genomgripande sätt. Trots det har folkbiblioteken i Sverige, med hjälp av kreativa lösningar, kunnat ge sina användare god service.

Sedan slutet av mars 2020 har KB dokumenterat hur folkbiblioteken möter coronavirusets spridning. Genom att samla in information från webbplatser och sociala mediekanaler har man skapat en översiktlig bild av situationen.

Folkbibliotek på entreprenad 

Vid Svensk biblioteksföreningd årsmöte 2019 togs beslutet att göra en grundlig undersökning av folkbibliotek med alternativa driftsformer. Nu har rapporten kommit. 

E-bokens framtid, då och nu

Ursprungligt foto av Rama & Musée Bolo via Wikimedia Commons (CC BY‐SA).

Vad tänkte man om e-boken år 2000, och vad tänker man nu? Hur har utvecklingen kring digitala böcker sett ut och vilken framtid går vi till mötes när det gäller lästeknologier? Martin Persson diskuterar några aspekter av e-boksutvecklingen med avstamp i en DN-artikel från millennieskiftet.

Tipsa nyhetsbrevet!

Känner du till något som vi borde uppmärksamma? Vi tar gärna emot tips. Mejla foreningenbis@gmail.com.

“En radikal tidning som inte alltid skriver om det förväntade och snälla”

Efter sommaren genomförde vi en enkätundersökning bland våra läsare. Nu har resultatet kommit. Tack alla ni som bidrog till bis utveckling genom att svara på enkäten, er hjälp är väldigt betydelsefull för oss!

Ni som prenumererar på tidskriften bis verkar uppskatta det socialistiska perspektivet och de fördjupade analyserna, som sätter biblioteket i ett samhällsperspektiv. Det ni önskar er av tidskriften framöver verkar vara mer av samma – mer debatt, mer oväntade vinklar, mer besvärliga frågor och mer spets. Fler vill också läsa mer texter om situationen ute på våra arbetsplats och fackliga frågor. Även bibliotekens prioriterade grupper engagerar många läsare.

Vad gäller nyhetsbrevet så verkar de flesta som svarat på enkäten vara nöjda med det som det är – det ska komma ungefär en gång i månaden, och kvalitén spänner från “helt ok” till “mycket hög kvalitét”.

Nu tar vi med oss era synpunkter när vi fortsätter utveckla bis och vår bevakning av biblioteksområdet!

BiS undersöker samarbetet mellan de svenska biblioteken

Fjärrlånefrågan diskuteras bland annat som en följd av de restriktioner som stadsbiblioteken i Stockholm och Malmö har infört. I bis 3/2020 skrev Lena Lundgren en artikel med rubriken "Krackelerar det svenska sambiblioteket?". Lena arbetar nu på en uppföljning av artikeln. Läs om vad viktiga aktörer tycker i bis nr 4/2020!
Twitter
Facebook
Copyright © 2020 Föreningen BiS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp