Copy
View this email in your browser

I det här nyhetsbrevet:

  • Välkommen!
  • Skolbibliotek i fokus
  • Adlibris och biblioteken
  • Lönsamheten framför allt annat!
  • Läs bis 1/2021

Välkommen!

Välkommen till BiS nyhetsbrev för våra medlemmar och andra intresserade!

I detta nummer kan du läsa ett antal texter som belyser olika problem och möjligheter för skolbiblioteken. Vidare så kan du läsa om oroväckande trender i barn- och ungdomslitteraturen och en kommentar om dramat kring folkbibliotekens upphandlade leverantör Adlibris signerad Ingrid Atlestam.

Trevlig läsning!

Bli medlem i BiS!


Som medlem får du tidskriften bis som kommer ut med 4 nummer om året.

Ett vanligt medlemskap kostar bara 250 kronor per år, eller 160 kronor för dig som är student/pensionär/person utan full inkomst. Du kan betala enkelt med Swish.
Klicka här för att bli medlem!

Skolbibliotek i fokus

bis senaste nummer hade skolbibliotek som tema. Illustration Tobias Johansson

Splittrad tillvaro på skolbibliotek

En ensam bibliotekarie med 80 procents anställningsgrad. Ansvar för biblioteksverksamheten på fyra skolor, varav två med obefintliga eller undermåliga lokaler. Tydlig tjänstebeskrivning saknas, liksom lokal skolbiblioteksplan. Så såg förutsättningarna ut för Christina Degerström när hon tillträdde sin tjänst. 

Öppet brev till politikerna i Nordmaling och biblioteken i allmänhet

Tommy Bildström beskriver problemen med integrerade folk- och skolbibliotek.

Vem vill vara Nancy Pearl? Ingen, men för våra elevers skull är vi det!

En konsekvens av distansundervisningen blev att eleverna inte längre hade tillgång till det fysiska biblioteksrummet. Den rumsliga betydelsen blev extra tydlig, särskilt för de elever som behövde en lugn och trygg plats som mest.

"Vi brukar tänka att vi vill vara alla skolbibliotekariers bästa vän"

Trots att  skolbibliotekspodden Flödet drivs med knappa medel har den gästats av före detta utbildningsministern Gustav Fridolin och når ut till en växande skara lyssnare. Bibliotekarierna bakom Flödet berättar för bis om hur de använder podden som redskap för att utforska olika frågor kring skolbibliotekens verksamhet.

Adlibris och biblioteken

Adlibris är nu huvudleverantör av böcker till de flesta biblioteken i landet. För några veckor sedan meddelade de att de kräver att alla förlag och egenutgivare måste ha en extern distribution för att kunna sälja via Adlibris. Detta ledde till protester från bibliotekens sida. Man sa att det blir såväl dyrare som mer arbetskrävande om inte Adlibris kan leverera som nu. Biblioteken hotade med att inte upphandla Adlibris i fortsättningen. Varpå Adlibris gjorde någon slags pudel. Och nu då?

Ingrid Atlestam kommenterar händelseförloppet i BiS-bloggen och uppmanar biblioteken att återta makten över inköpen. 

BiS träffar Flamman

Vänstertidningen Flamman träffade nyligen representanter från BiS styrelse för ett samtal om nedskärningar, privatisering, politisk styrning och nationalistisk exkludering. Läs reportaget om BiS:

Lönsamheten framför allt annat!

Bokprovningens logotyp

Annelien van der Tang har tagit del av Svenska barnboksinstitutets årliga bokprovning och reflekterar över några specifika trender. Utgivningen av barn- och ungdomsböcker fortsätter att minska medan vuxenutgivningen ökar. Andelen översatta böcker har aldrig varit så låg i svensk barnbokshistoria som idag. I strävan efter att hålla kostnader nere och försäljningssiffror uppe påverkas mångfalden i svensk barnboksutgivning.

Omvärlden
 

Hög tid för ett bibliotek i norra Biskopsgården

Göteborgs Stad kraftsamlar för minskad segregation men tyvärr har mycket gått åt fel håll under senare år. Utvecklingen i norra Biskopsgården står i bjärt kontrast mot allt vad staden säger sig vilja stå för och satsa på, skriver Ingrid Atlestam och Randi Myhre i Göteborgsposten.

Den enda vägen att gå (Talet podcast)

Milia Rahman Olsson är bibliotekarie bosatt i Östersund. Hon brinner för sitt yrke och att skapa nyfikenhet för läsning bland stora som små. Det här är hennes berättelse om vägen till att bli bibliotekarie och att karva ut sin egen plats i en vit institution.

Läs bis 1/2021

Du vet väl om att du är välkommen att läsa äldre nummer av Sveriges enda radikala bibliotekstidskrift helt gratis? Nu kan du ladda ner bis 1/2021 som skickades ut till prenumeranterna i mars
Copyright © 2021 Föreningen BiS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp