Copy
View this email in your browser

I det här nyhetsbrevet:

  • Välkommen!
  • KB, visa handlingskraft! – Ytterligare kommentarer kring det svenska sambiblioteket
  • Svensk självbild står i vägen för uppgörelse med rasism
  • Stötta de palestinska biblioteken

Välkommen!

Välkommen till BiS nyhetsbrev för våra medlemmar och andra intresserade!

I maj månad nyhetsbrev så tipsar vi om Lena Lundgrens avslutning på en serie texter om det svenska sambiblioteket och dess problem. Lena uppmanar nu KB att visa handlingskraft angående sambiblioteket.

Biblioteksbladets BLM-nummer blev väldigt uppmärksammat för omslaget som bestod av en illustration på mordet av George Floyd. Efter att läsare reagerat på hur bilden avhumaniserade George Floyd valde BBL att byta ut den på den digitala utgåvan. Det finns mer att säga om numret så missa inte Karin Råghalls kommentarer i "Svensk självbild står i vägen för uppgörelse med rasism".

Slutligen så vill vi belysa situationen i Palestina och visa på möjligheterna att stötta det palestinska kulturlivet och biblioteken i landet.

Bli medlem i BiS!


Som medlem får du tidskriften bis som kommer ut med 4 nummer om året.

Ett vanligt medlemskap kostar bara 250 kronor per år, eller 160 kronor för dig som är student/pensionär/person utan full inkomst. Du kan betala enkelt med Swish.
Klicka här för att bli medlem!

KB, visa handlingskraft! – Ytterligare kommentarer kring det svenska sambiblioteket

Illustration: Tobias Johansson

I en serie texter har Lena Lundgren diskuterat begreppet ”det svenska sambiblioteket” och konstaterat att sambiblioteket håller på att krackelera utan att andra regelverk eller strukturer för bibliotekens samarbete har kommit i dess ställe. Här avslutas diskussionen tills vidare med ytterligare kommentarer och förhoppningar om att frågan förs vidare av ansvariga.

Vad har sagts om sambiblioteket?

Lena Lundgren har skrivit tre inlägg i diskussionen om sambiblioteket. Här är de två första:

Svensk självbild står i vägen för uppgörelse med rasism

Nyligen publicerade Biblioteksbladet ett nummer som lyfte flera frågeställningar som aktualiserats av Black Lives Matter-rörelsens genomslag.  Karin Råghall läste numret med stort intresse och vill nu fortsätta diskussionen.  Genom denna text vill författen bidra till ett fördjupat och fortsatt samtal om hur svenska bibliotek kan förhålla sig till rasism.  

Omvärlden
 

Svensk biblioteksförening tar inte ställning mot folkbibliotek i privat drift

Svensk biblioteksförening tog under 2020 fram rapporten Folkbibliotek på entreprenad, för att se om det fanns anledning att revidera föreningens neutrala ståndpunkt. Frågan behandlades i föreningens styrelse 10 maj 2021 och styrelsen beslutade att Svensk biblioteksförening även i fortsättningen inte tar ställning till vilken driftsform som är bäst för att bedriva folkbiblioteksverksamhet. 

Bibliotekens e-lån fortsätter att öka

Under pandemiåret 2020 fortsatte trenden mot allt fler digitala utlåningar på de svenska biblioteken. På folkbiblioteken ökade e-lånen med nästan en tredjedel och stod under året för var tionde bokutlåning, visar Sveriges biblioteksstatistik för 2020, sammanställd av Kungliga biblioteket.

Namninsamling till stöd för transpersoners rättigheter

En namninsamling som riktar sig till biblioteksfolk med syfte att uppmärksamma transpersoners utsatta position i ett hårdnande samhällsklimat och för en mer inkluderande biblioteksverksamhet.

Stötta de palestinska biblioteken

Häromdagen meddelades eldupphör efter 11 dagars bombanfall mot Gaza. Men den humanitära krisen är inte över.  Hundratals människor har dött, varav över 60 barn. Dessutom har tusentals skadats och många tvingats lämna sina hem. Viktig infrastruktur har skadats.

Ockupationen av Västbanken och Israels politik för Gazaremsan kommer fortsätta efter eldupphör och begränsar palestiniernas liv, från deras fysiska rörelser till tillgången till information. Palestinska bibliotek är underfinansierade och underbemannade. Du kan ekonomiskt stötta projektet Matloub för att se till att de palestinska biblioteken får nya böcker att förmedla. Nätverket Librarians and Archivists with Palestine, LAP, har ett långsiktigt engagemang i Palestina och dess bibliotek, arkiv och kultur. De är en av grupperna som står bakom Matloub. Du kan stötta LAP genom att bli medlem i nätverket eller genom att donera engångssummor.

Biblioteket – en digital mötesplats?

Har folkbiblioteken förutsättningar för att vara digitala mötesplatser? Tobias Nordberg vrider och vänder på frågan som har aktualiserats av coronapandemin.
Copyright © 2021 Föreningen BiS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp