Copy
View this email in your browser

I det här nyhetsbrevet:

  • Välkommen!
  • Världen i biblioteket
  • "Yttrandefrihetsbibliotek" som samlar förbjudna böcker öppnar i Malmö
  • BiS beforskat

Välkommen!

Välkommen till BiS nyhetsbrev för våra medlemmar och andra intresserade!

I detta nummer ser vi tydligt hur bibliotekens verksamhet kan vara en arena för ideologisk kamp. Tobias Willstedt lyfter den mångspråkiga verksamheten  ur olika perspektiv och poängterar dess betydelse i "Världen i biblioteket". Samtidigt fortsätter Sverigedemokraterna driva frågan att folkbiblioteken inte ska tillhandahålla mångspråkig litteratur. I Vellinge får de eldunderstöd från Moderaterna.

Från högerhåll kommer även forskarna Johan Sundeen och Roger Blomgren som menar att de marxistiska aktivisterna från BiS har lagt en kvävande slöja av politisk korrekthet över det svenska biblioteksväsendet. Ingrid Atlestam, långvarig aktivist i BiS, har svarat på deras påståenden - i detta nyhetsbrev hittar du hennes kommentarer och länkar till forskarnas alster.

Yttrandefrihet används ofta som ett slagträ av konservativa debattörer - missa därför inte Sofia Bergs reportage fån Dawit Isaak-biblioteket som samlar material om just yttrandefrihet och censur!

Bli medlem i BiS!


Som medlem får du tidskriften bis som kommer ut med 4 nummer om året.

Ett vanligt medlemskap kostar bara 250 kronor per år, eller 160 kronor för dig som är student/pensionär/person utan full inkomst. Du kan betala enkelt med Swish.
Klicka här för att bli medlem!

Världen i biblioteket

Att erbjuda litteratur på andra språk än svenska är en viktig uppgift för folkbiblioteken. Tobias Willstedt berättar om arbetet med detta och tar oss från verkligheten i det lilla biblioteket i Alby, till striderna runt Internationella biblioteket i Stockholm och avslutar det i Världens bibliotek där bibliotekarier förmedlar böcker i en ny digital era.

Samtal på BiS årsmöte: Bibliotek, automatisering och artificiell intelligens


Den tekniska utvecklingen innebär nya möjligheter till automatisering och "smarta" verktyg i biblioteksvardagen. Vad innebär AI för bibliotek och biblioteksarbete, i form av möjligheter och risker? Vem har makten över de digitala redskapen, och hur knyter utvecklingen inom bibliotek an till övrig automatisering och användande av AI inom offentlig sektor? Utifrån färska exempel samtalar Martin Persson från BiS med Charlotte Högberg, BiS-medlem och doktorand vid Institutionen för teknik och samhälle, Lund Tekniska Högskola.

Samtalet kommer äga rum på BiS årsmöte lördag 27 mars. Mötet genomförs digitalt och är öppet för alla medlemmar.

”Yttrandefrihetsbibliotek” som samlar förbjudna böcker öppnar i Malmö

Förra året besökte Sofia Berg ett bibliotek där förbud, censur och yttrandefrihet står i centrum. Dawit Isaak-biblioteket lyckas trots ett litet utrymme att behandla det allvarliga ämnet på ett kreativt sätt. Missa inte hennes reportage!

Omvärlden
 

Bristen på skolbibliotek är ett underbetyg

Regeringens utredning föreslår lagkrav om bemannade skolbibliotek. Samtidigt lämnas utrymme för “särskilda skäl”. Risken blir att detta används som kryphål för att slippa.

SD vill stoppa böcker på flera språk

Sverigedemokraterna har yrkat att Växjö kommuns bibliotek endast ska ha böcker på svenska och nationella minoritetsspråken.

Kritikstorm när diskriminerade grupper ströks ur biblioteksplanen

Vem är välkommen på Vellinges bibliotek? Moderaternas beslut att backa SD-förslaget att stryka en formulering om diskriminerade grupper i biblioteksplanen blev upptakten till protester i sociala medier.

Principiellt och praktisk med anledning av IMMS

Systembibliotekarien radar upp ett antal principiella och praktiska frågor med anledningen av införandet av IMMS.

Bibliotek beordrades ta bort inlägg om hbtq

I ett inlägg på Facebook berättade biblioteket i Svalöv om sin hbtq-certifering. På order av den politiska ledningen togs inlägget bort.

BiS beforskat

2019 medverkade BiS i ett samtal om aktivism och bibliotek. På scen: Johan Sundeen och Roger Blomgren, Bibliotekshögskolan i Borås, Johanna Hansson, Svensk biblioteksförening, Lena Lundgren, BiS och Gunilla Kindstrand, moderator. Foto: Ann Östman.
Det stormar kring BiS! Idéhistorikern Johan Sundeen har tillsammans med Roger Blomgren skrivit en uppsats i Nordisk kulturpolitisk tidskrift med titeln Offentliga bibliotek som arena för aktivism, där de säger sig analysera tidskriften bis och beskriver hur denna marxistiska organisation gjort ett odemokratiskt övertagande av biblioteken under femtio år. Ingrid Atlestam kommenterar i BiS blogg:

Bibliotek och aktivism

Johan Sundeen och Roger Blomgren presenterar BiS som ett  vänsterspöke som driver igenom sin agenda på ett odemokratiskt sätt. Ingrid Atlestam försvarar föreningens engagemang och ifrågasätter forskarnas motiv. Vad har skrivits och sagts hittills?
Copyright © 2021 Föreningen BiS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp