Copy
View this email in your browser

I det här nyhetsbrevet:

  • Välkommen!
  • Krackelerar det svenska sambiblioteket?
  • Ladda ned och läs bis temanummer om när krisen kommer
  • Berättelser utanför normen i Min makt

Välkommen!

Välkommen till BiS nyhetsbrev för våra medlemmar och andra intresserade!

I oktober månads nyhetsbrev tipsar vi om två texter från det senaste numret av bis: i "Krackelerar det svenska sambiblioteket" frågar sig Lena Lundgren, mot en historisk bakgrund, om bibliotekens nätverk håller på att spricka och vems ansvaret är. Samtidigt tittar Eleonor Pavlov närmare på boken Min makt, en samling berättelser om att vara hbtq-person och funkis.

Missa inte heller att ladda ned bis 2/2020 När krisen kommer som nu finns tillgänglig på vår hemsida även för dig som inte är prenumerant.

Bli medlem i BiS!


Som medlem får du tidskriften bis som kommer ut med 4 nummer om året.

Ett vanligt medlemskap kostar bara 250 kronor per år, eller 160 kronor för dig som är student/pensionär/person utan full inkomst. Du kan betala enkelt med Swish.
Klicka här för att bli medlem!

Krackelerar det svenska sambiblioteket?

Illustration: Tobias Johansson
Biblioteksverksamheten i Sverige har i nästan 140 år byggt på nätverkstanken, ett tidigt konkret exempel på en idé som vi numera upplever som självklar inom alla möjliga områden. Men nätverket förändras och frågan är om det rentav håller på att spricka?

Vad tycker du om samarbetet mellan de svenska biblioteken?


Debatten om nätverket mellan de svenska biblioteken fortsätter! Se exempelvis hur Johanna Hansson från Svensk biblioteksförening kommenterar frågan.

Lena Lundgren avser nu följa upp sin artikel "Krackelerar det svenska sambiblioteket?" Frågor har skickats till ett antal berörda aktörer och svaren kommer att redovisas i bis 4/2020. Intresserade läsare av nyhetsbrevet får också gärna lämna inspel och synpunkter. Svara gärna på följande frågor:
  1. Är beskrivningen i "Krackelerar det svenska sambiblioteket?" i stort sett riktig?
  2. Hur ser ni på utvecklingen? Är den problematisk på kort och/eller lång sikt?
  3. Vilken är er roll och/eller ert ansvar i denna utveckling?
  4. Om utvecklingen innebär problem, vilka lösningar föreslår ni?
  5. Vem/vilka har ansvaret? Vem/vilka andra bör ev. ta ansvaret?
Svara till lena.a.lundgren@gmail.com senast 23 oktober!

Ladda ned och läs bis temanummer om när krisen kommer!

bis 2/2020 tog sin utgångspunkt i vårens pandemi och riktade in sig på hur coronan har förändrat arbetet på våra bibliotek. Nu finns numret tillgängligt även för dig som inte är prenumerant!
Omslag Stellan Klint

Läsvärt

Det finns en jämlikhetsaspekt i det digitala biblioteksanvändandet som vi inte får ignorera

Nyligen släpptes den danska undersökningen Inequality in learning opportunities during Covid-19: Evidence from library takeout.

I undersökningen använder man sig av data från danska folkbibliotek för att analysera ojämlikhet i familjer som lånar digitala barnböcker. Datan visar att de skillnader som fanns mellan olika socioekonomiska grupper före covid-19 ökade under pandemin.

Antirasistiskt arbete på biblioteken

Progressive Librarians Guild (PLG), som är en rörelse för progressiva bibliotekarier baserade i USA, har sammanställt ett dokument med olika resurser för biblioteksarbetare som vill arbeta antirasistiskt.

Larmet inifrån: Facebook ignorerar massiva påverkanskampanjer

En intern rapport skriven av en före detta it-expert på Facebook har läckt. Den beskriver hur företagsledningen låtit bli att radera miljontals falska konton som använts för att sprida misstro mot oberoende medier, eller för att gynna politiska partier.

Internationella biblioteket

Efter nedstängningen av Internationella bibliotekets (IB) lokaler i Annexet i Odenplan i fjol och utspridningen av böckerna över Stockholm har vanskötseln av det mångspråkiga bokbeståndet fortsatt menar gruppen "Rädda internationella biblioteket".

Facket kritiskt mot tillträdesförbud på bibliotek: ”Stora demokratiska problem”

Att det förekommer stök på biblioteken stämmer, men att införa tillträdesförbud är inget som fackförbundet Dik:s ordförande Anna Troberg ställer sig bakom.

Läsandets årsringar - ny rapport granskar läsundersökningar

I Förläggareföreningens rapport, Läsandets årsringar, har litteratursociologerna Johan Svedjedal och Anna Nordlund sammanställt och granskat statistik över svenskarnas läsvanor de senaste decennierna. 

Vem frågar svenskarna om digital hjälp?

Internetstiftelsen kartlägger årligen det digitala utanförskapet i en årlig rapport. Under sommaren släpptes en delrapport till ”Svenskarna och internet” som brukar publiceras i november.

”Biblioteken är inte något som är ”top of mind” för varken de studerande, arbetande eller pensionärerna. Faktum är att 0 procent anger biblioteken, som de facto erbjuder it-handledning.”

”Utarma inte folkbiblioteken, kommuner”

Vi befarar att oförutsedda utgifter och röda budgetsiffror efter pandemin kommer att täckas av minskade anslag till biblioteken. Biblioteken behöver tydliga uppdrag, långsiktig finansiering och en strategisk inriktning som möjliggör detta, såväl nationellt som lokalt, skriver Svensk biblioteksförenings ordförande Johanna Hansson i Dagens Samhälle.

Svensk biblioteksförening: Tillgänglighetsdirektivet kan leda till mer ojämlik tillgång till litteratur


Det är mycket positivt att e-böcker ska kunna läsas med talsyntes. Men bibliotekens höga kostnader för e-böcker kan leda till att utbudet av tillgänglig litteratur faktiskt minskar. Det skriver föreningen i en analys till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), angående det europeiska tillgänglighetsdirektivet.

Berättelser bortanför normen i Min makt

Berättelser behövs både för igenkänning och för inblick i andras verkligheter. Det menar Eleonor Pavlov, som reflekterar kring representation och normer i barn- och ungdomslitteraturen, med anledning av den nyutkomna boken Min makt, en samling berättelser om att vara hbtq-person och funkis.
 

Tipsa nyhetsbrevet!

Känner du till något som vi borde uppmärksamma? Vi tar gärna emot tips. Mejla foreningenbis@gmail.com.
Twitter
Facebook
Copyright © 2020 Föreningen BiS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp