Copy
View this email in your browser

I det här nyhetsbrevet:

 • Välkommen!
 • Samarbete, censur och mångspråk i nya numret av bis!
 • Om lästid

Välkommen!

Välkommen till BiS nyhetsbrev för våra medlemmar och andra intresserade!

Om några dagar skickar vi nästa nummer av bis till tryck. Den här gången rör sig stora delar av numret på den nationella planen. Lena Lundgren har frågat olika aktörer (och er läsare av detta nyhetsbrev) om det svenska sambibliotekets vara eller inte vara, och redovisar svaren i sin text "Det svenska sambiblioteket krackelerar – ett helt nytt behövs!". Tobias Willstedt uppehåller sig kring det mångspråkiga biblioteksarbetets nationella strukturer i en historia som tar oss från det lokala biblioteket i Alby, Botkyrka, till den nya digitala tjänsten Världens bibliotek och striderna om IB. Ett antal representanter från BiS granskar också Svensk biblioteksförenings rapport "Folkbibliotek på entreprenad". Läs om detta och mycket mer i kommande nummer av tidskriften bis!

Vi vill även tipsa om Eleonor Pavlovs text om lästid på svenska folkbibliotek som vi delat på webben. Läs den om du inte redan gjort det!

Samarbete, censur och mångspråk i nya numret av bis!

Illustration: Stellan Klint

Sveriges mest oumbärliga tidskrift om bibliotek innehåller i vanlig ordning sprängstoff och fördjupade analyser om bibliotek, kultur och samhälle.

Ur innehållet:

 • “Vi kanske måste se med helt nya ögon på hur vi löser detta”
  I bis nummer 3/2020 ställde Lena Lundgren frågan om det svenska sambiblioteket är på väg att krackelera. Nu har hon fått svar från en rad aktörer.
 • Mångspråkig biblioteksverksamhet - en nationell angelägenhet
  Tobias Willstedt sorterar bland sina minnen och tar oss från biblioteksgolvet i Alby, till striderna runt Internationella biblioteket i Stockholm och avslutar det i Världens bibliotek där bibliotekarier förmedlar böcker i en ny digital era. Elisabet Risberg reflekterar över hans berättelse utifrån arbetet på mångspråkiga lånecentralen.
 • "Yttrandefrihetsbibliotek" som samlar förbjudna böcker öppnar i Malmö
  Sofia Berg har besökt ett nytt bibliotek där förbud, censur och yttrandefrihet står i centrum.
 • “Ett nytt digitalt samhälle har växt fram via informationssamhället, där det krävs ett tydligt och starkt försvar för demokrati och mänskliga rättigheter, mot totalitära tendenser”
  Ellenor Jepsen skriver om Donna Haraway, öppen tillgång och Cyborgbibliotekarien!
 • Mycket saknas i Svensk biblioteksförenings rapport om bibliotek på entreprenad!
  BiS har tittat närmare på en ny rapport från Svensk biblioteksförening som aktualiserar frågan om folkbibliotek på entreprenad.
 • Krönikor, nyheter och mycket mera!
Bli medlem eller prenumerant redan idag för att få nästa nummer i brevlådan! En prenumeration kostar från 160 kronor för fyra nummer och du kan betala enkelt med swish.
Klicka här för att prenumerera

Medverka i kommande nummer av bis!

bis 1/2021 kommer till din brevlåda 31 mars. Redaktionen välkomnar varmt bidrag i text och bild. Välkommen med ditt bidrag till tidskriftenbis@gmail.com senast 18 februari.

Om lästid

Varför är det så tabu med läsning av skönlitteratur när det handlar om arbetsmaterial för bibliotekarier. Hur är det egentligen med lästiden på svenska folkbibliotek?

Omvärlden
 

Håller Trelleborg på att avveckla sin skolbiblioteksverksamhet?

Sverige satsar på skolbiblioteksverksamhet med utbildade bibliotekarier, samtidigt väljer Trelleborg att följa ett förslag som innebär att avveckla all skolbiblioteksverksamhet i grundskolan.

Sveriges Författarförbund lämnar tio förslag på hur biblioteken kan rustas för det demokratiska uppdraget

Under 2020 har Sveriges Författarförbund arbetat med kampanjen ”Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget”. Slutrapporten, Rusta biblioteken, 10 förslag från Sveriges Författarförbund, visar resonemang, analyser och förslag som syftar till att återskapa kvalitativa och likvärdiga folkbibliotek.

Uppföljning av stärkta bibliotek


Högskolan i Borås har tilldelats ett uppdrag att följa upp och utvärdera bidraget Stärkta bibliotek. En satsning som Kulturrådet på regeringens uppdrag har genomfört 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige.

DIK arbetar mot diskriminering med jämlikhetsdata

Sverige har en av världens mest långtgående diskrimineringslagstiftningar, men har vid upprepade tillfällen kritiserats, bland annat av FN, för att det inte finns statistik som kan backa upp arbetet mot diskriminering vilket riskerar att göra lagstiftningen tandlös.

Inför antagandet av DIK:s Strategi mot diskriminering och för mångfald 2020 har förbundsstyrelsen beslutat att förbundet ska efterfråga så kallad jämlikhetsdata i enkätsammanhang.

Jämlikhetsdata är en metod som bygger på så kallad självidentifikation, det vill säga hur individerna själva identifierar sig utifrån olika diskrimineringsgrunder.

Copyright © 2020 Föreningen BiS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp