Copy
View this email in your browser

I det här nyhetsbrevet:

  • Välkommen!
  • Främjar verkligen bibliotek demokrati?
  • Att leva som migrant med funktionsnedsättning i Sverige
  • Situationen i Palestina

Välkommen!

Välkommen till BiS nyhetsbrev för våra medlemmar och andra intresserade!

I brevet finns nyheter, information och tips om föreningens verksamhet som kan intressera dig som medlem eller dig som vill bevaka biblioteksutvecklingen ur ett vänsterperspektiv.

Ta ställning för ett progressivt biblioteksväsende!


Bli medlem i BiS! Som medlem får du tidskriften bis som kommer ut med 4 nummer om året.

Ett vanligt medlemskap kostar bara 250 kronor per år, eller 160 kronor för dig som är student/pensionär/person utan full inkomst. Du kan betala enkelt med Swish.
Bli medlem nu!

Främjar bibliotek verkligen demokrati?

Föreställningen att bibliotek, särskilt folkbibliotek, per automatik fyller en demokratisk funktion är stark inom biblioteksfältet. Men stämmer det verkligen?

Med boken Confronting the Democratic Discourse of Librarianship vill Sam Popowich utmana föreställningen att bibliotek självklart främjar demokrati. Lisa Engström recenserar för bis

Läsvärt

 

Vem är egentligen aktivist?

Ingrid Atlestam svarar på påståenden från konservativa och högersympatisörer, om att tjänstemän missbrukar sina roller för att sprida egen vänsterpolitiska och aktivistisk agenda istället för att verkställa sina uppdrag neutralt. Hon utgår från bibliotekariers perspektiv och menar att yrkesgruppen alltid har verkat i en politisk miljö eftersom man inte kan eller bör utföra demokratiskt arbete isolerat från resten av samhället och sin samtid.

Uppsala universitetsbibliotek stänger av autosuggest-funktionen

Lärosätesbibliotekens sökmaskiner, dyra investeringar som är rika på ”smarta” algoritmer, ordnar forskares, studenters och andra kunskapstörstandes träffar enligt komplexa beräkningar. Trots deras neutrala skepnad blir det ibland tydligt att de också innehåller – och befäster – fördomar, rasism och sexism. Efter en artikel i ett tidigare nummer av bis valde Uppsala universitetsbibliotek att stänga av autosuggest-funktionen i söksystemet Summon.

Bibliotek – finns dom?

Ordet bibliotek nämns inte i Sverker Sörlins bok Till bildningens försvar. Hur kommer detta sig?

Bibli­o­teks­sta­tisti­ken 2019: Stark e-bokst­rend och något fler skol­bib­li­o­tek

Den digitala utvecklingen är fortsatt stark på landets bibliotek, enligt Sveriges officiella biblioteksstatistik 2019. Användningen av e-medier ökar, samtidigt som de fysiska lånen har minskat över tid. Skolbiblioteken har blivit något fler jämfört med föregående år.

Ny rapport: Allt fler unga ägnar sig åt kultur – men läsningen rasar

Allt fler unga i Sverige ägnar sig åt kulturaktiviteter på fritiden. Samtidigt minskar andelen unga som läser. Mellan 2007 och 2018 har andelen unga som läser böcker varje vecka sjunkit från 60 till 30 procent, det visar en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Ny rapport: Färre lånar böcker på bibliotek

Antalet folkbibliotek har minskat i de nordiska länderna sedan 2015. Störst minskning syns i Sverige där antalet har minskat med 36 stycken bibliotek, enligt en ny rapport från Kulturanalys Norden. Samtidigt minskar boklånen med 16 procent i de nordiska länderna.

Att leva som migrant med funktionsnedsättning i Sverige

Onsdag 10e juni klockan 14 – 17 ordnar organisationen Disabled Refugees Welcomes en photovoice utställning. Utställningen kommer att sändas live för alla som vill uppleva den!

Vi vill att våra röster ska höras

– Att leva som migrant med funktionsnedsättning i Sverige.

Utställningen “Vi vill att våra röster ska höras!” syftar till att höja medvetenheten om livsvillkoren för migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige. Det är en samling fotografier tagna av migranter med normbrytande funktionalitet som exponerar fotografernas olika livsvillkor ur deras egna perspektiv, vinklar och med sina egna röster.

Evenemanget äger rum onsdag 10 juni 14-17

Utställningen äger rum i verktyget Zoom. För att delta måste du anmäla dig, följ länken nedan.

BiS årmötesprotokoll finns nu på hemsidan


BiS hade årsmöte 28 mars. Nu kan du hitta protokollet från mötet på vår hemsida.

Situationen i Palestina

BiS skrev nyligen om projektet Matloub som syftar till att hjälpa de palestinska biblioteken att få tag på rätt böcker på rätt språk. Vi som förening har genom åren stöttat andra initiativ för att stärka bibliotek och läsfrämjande aktiviteter i Palestina. Hur ser situationen ut i dagens Palestina? Vad händer på Västbanken och i Gaza? 
Söndag 31 maj anordnar organisationen Ship to Gaza ett webbinarium för att uppmärksamma att det är 10 år sedan den israeliska flottan anföll en civil fartygskonvoj långt ute på internationellt vatten i östra Medelhavet. Nio obeväpnade människorättsaktivister mördades. I konvojen deltog svenska Ship to Gaza med ett lastfartyg fyllt av mediciner, byggmaterial, skolböcker, generatorer avsedda för det palestinska civilsamhället.

Ombord på Mavi Marmara, det passagerarfartyg som angreps först och hårdast fanns Ship to Gazas dåvarande ordförande Mattias Gardell. I detta webbinarium berättar Gardell vad som hände och svarar på frågor. I den påföljande panelen får vi en uppdatering av nuläget

Deltagare:
Anna Wester, ordförande i Palestinagrupperna
Jeannette Escanilla, ordförande i Ship to Gaza
Mattias Gardell, tidigare ordförande i Ship to Gaza
Victoria Strand, läkare och Ship to Gazas styrgrupp 2010 och 2020.

Dag: söndag 31 maj 2020.
Tid: 14.00-15.30
Twitter
Facebook
Copyright © 2020 Föreningen BiS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp