Copy
View this email in your browser

I det här nyhetsbrevet:

 • Välkommen!
 • Aktivist javisst!
 • Ladda ned och läs bis 2019:03 med tema rasism och dekolonisering
 • Vad är nästa steg för biblioteken och biblioteksaktivismen?
 • Vad händer i föreningen?

Välkommen!

Välkommen till BiS nyhetsbrev för våra medlemmar och andra intresserade!

I brevet finns nyheter, information och tips om föreningens verksamhet som kan intressera dig som medlem eller dig som vill bevaka biblioteksutvecklingen ur ett vänsterperspektiv.

Vår Kulturrådsvånda kan bli lösningen på din julklappsvånda


Vi fick nyligen ett tråkigt besked. Tyvärr får inte bis produktionsstöd från Kulturrådet vilket skulle ha skapat möjligheter för oss att fortsätta utveckla tidskriften.

Under 2019 har vi undersökt teman som arbetsrätt, nedskärningarna inom Stockholm stadsbibliotek, öppen tillgång, rasism och dekolonisering. Vi vet att vi har mycket att bidra med och vill fortsätta ge er temanummer om olika angelägna ämnen, och ha möjlighet att ibland utöka tidskriften som vi gjorde med vårt jubileumsnummer. Vill du hjälpa oss att göra det ändå? Skänk bort en prenumeration i julklapp till någon du tror skulle gilla den!

En prenumeration på bis kostar 160 kronor för 4 nummer. Du kan betala enkelt med Swish.

Aktivist javisst!

Foto: Ann Östman
”Är det inte just dessa forskare som är aktivister, högeraktivister?”
”Bibliotekarien – tjänsteman eller aktivist” var rubriken för ett seminarium som anordnades av BHS vid årets bokmässa. Så här presenteras det i programmet: ”Bibliotekarier har i den offentliga debatten uppfattats som aktivister när inköpsförslag nekats för att litteraturen sagts bryta mot förvaltningens värdegrund. JO har riktat kritik mot detta då biblioteken ska bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Roger Blomgren, professor och Johan Sundén, docent, Bibliotekshögskolan, samtalar med Lena Lundgren, BiS och Johanna Hansson, ordförande i Svensk Biblioteksförening, om aktivismens roll i svensk biblioteks- politik. Moderator Gunilla Kindstrand, journalist.”

Ingrid Atlestam var på plats och reflekterar över debatten och aktivismens roll på svenska bibliotek och bland svenska bibliotekarier.

Lästips

 

Är bibliotekarier aktivister?

Läs Balsam Karams 10 punkter om huruvida bibliotekarier är aktivister när vi nekar inköp av böcker.

Ladda ned och läs bis 2019:03 med tema rasism och dekolonisering!

bis 2019:03 hade tema rasism och dekolonisering. Nu finns numret att läsa digitalt!

Dekolonisering


"Min vision är att dekolonisera biblioteken"

Enligt flera rapporter är folkbibliotekens arbete med urfolket samerna otillräckligt. Nu ska Lycksele bibliotek försöka göra något åt saken.

Hur kan biblioteken bidra till att dekolonisera universitetsutbildningarna?

bis har ställt några frågor till en engelsk grupp bibliotekarier som försöker göra just detta.

Vad är nästa steg för biblioteken och biblioteksaktivismen?

BiS bjuder in till salong

Debattörer från höger angriper biblioteksanställda för att vara partiska i utövandet av sin profession och agera som aktivister och inte tjänstepersoner. Samtidigt ser vi hur bibliotekens verksamhet är reellt hotad av högerpolitiska krafter som inte drar sig från att avsätta tjänstemän, sätta bibliotekslagen på undantag och försöka censurera programverksamhet.

Vad innebär det att vara aktivist idag? Och vad behöver vi göra för att förverkliga ett demokratiskt bibliotek för alla?

Tid: lördag 28 mars klockan 13.00-14.30
Lokal: Hemgården, Kiliansgatan 11, Lund

Alla är välkomna!

Bidra till nästa nummer av bis!


Nästa nummer av bis har tema Aktivism! och utkommer den 2 april 2020. Redaktionen välkomnar varmt bidrag i text och bild, både på temat och utanför. Senast den 17 februari 2020 behöver vi ditt bidrag, som mejlas till tidskriftenbis@gmail.com. Vi hörs!

Vad händer i föreningen?

Inbjudan till BiS årsmöte 2020

Föreningen Bibliotek i Samhälle håller årsmöte i Lund
lördag 28 mars klockan 10-16.

Lokal: Hemgården, Kiliansgatan 11, Lund

10–12 och 14.30–16:
årsmötesförhandlingar.

12–13:
lunch.

13–14.30:
Salong! Vad är nästa steg för biblioteken och biblioteksaktivismen?

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Anmäl deltagande Christian Forsell, christian_forsell@telia.com. Skriv om du vill äta lunch på med årsmötet och om du vill följa med och äta middag efteråt.

Välkommen!

Dagordning för årsmötet

 • Mötet öppnas

 • Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

 • Fastställande av dagordning

 • Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019

 • Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse

 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören

 • Tidskriften bis

 • Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS webbplats

 • Solidaritetsfonden

 • Verksamhetsplan för 2020

 • Fastställande av budget för 2020

 • Fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter för

  2021

 • Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år

 • Val av ersättare på 1 år

 • Val av kassör på 1 år

 • Val av två revisorer på 1 år

 • Val av valberedning på 1 år

 • Övriga frågor

 • Mötet avslutas
 

Engagera dig i styrelsen!

Föreningen söker nya styrelseledamöter! Är du intresserad eller nyfiken på vad det innebär, kontakta valberedningen: Tobias Johansson, tobbepysslare@gmail.com, eller Tove Völgyi, tove.volgyi@hotmail.com.

Copyright © 2019 Föreningen BiS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp