Copy
View this email in your browser

I det här nyhetsbrevet:

 • Välkommen!
 • Glesbygdsvardag, funktionsrätt och digitalisering i nya numret av bis!
 • Replik: Problemet är inte leverantörerna

Välkommen!

Välkommen till BiS nyhetsbrev för våra medlemmar och andra intresserade!

I nyhetsbrevet får du en förhandstitt på kommande nummer av tidskriften bis och kan även läsa Eleonor Pavlovs replik om Adlibris – "Problemet är inte leverantörerna".

Glesbygdsvardag, funktionsrätt och digitalisering i nya numret av bis!

Omslag: Karin Råghall
 

Missa inte nästa nummer av bis! I vanlig ordning bjuder vi på nyheter och fördjupade analyser om bibliotek, kultur och samhälle.

Ur innehållet:

 • ”Ord som tillgänglighet och likvärdighet får en särskild betydelse i våra trakter”
  Enligt den senaste nationella biblioteksstatistiken är Dorotea en av kommunerna med bäst bemanning. Karin Råghall skriver om glesbygdsvardagen bakom KB-statistiken.
 • Ljudboksdebatten saknar funktionsrättsperspektiv
  Läsning av tryckta böcker ses oreflekterat i debatten som mera värdefull än andra former av läsning. Eleonor Pavlov och Tobias Willstedt diskuterar hur och varför man läser med öronen.
 • “Ett bihang av kött till en algoritm av stål” 
  Smarta bibliotekssystem har börjat ta plats i vår vardag. Olof Risberg frågar sig om det innebär en automatisering av arbetet som förstärker bibliotekariens handlingsmöjligheter eller om det gör oss till algoritmernas bihang?
 • Vad är ett bibliotek?
  Pandemin har aktualiserat behovet av att definiera vad som menas med bibliotek. Lena Lundgren söker efter svar i bibliotekslagen och andra dokument.
 • Kan folkbibliotek i privat drift skapa biblioteksverksamhet för alla?
  Svensk biblioteksförening har på nytt valt att inte ta ställning i frågan om folkbibliotek i privat drift. Sofia Berg går igenom turerna kring rapporten Folkbibliotek på entreprenad, föreningens ställningstagande och tänker högt kring riskerna med folkbibliotek i privat drift.
 • Digital jämlikhet – en framtidsfråga
  Vad kan vi lära oss av den snabba digitalisering som skett under pandemin? Tobias Willstedt berättar om sitt arbete för att främja digital delaktighet och efterfrågar en politik för jämlikhet.
 • Dessutom – fler texter, krönikor och nyheter!
Bli medlem eller prenumerant redan idag för att få nästa nummer i brevlådan! En prenumeration kostar från 160 kronor för fyra nummer och du kan betala enkelt med swish.
Klicka här för att prenumerera

Omvärlden
 

"En rörelse utan historia har ingen framtid"

Arbetarrörelsens kulturarv slarvas bort, samtidigt som behovet av samtidskunskap växer. Det är dags för ett arbetarrörelsemuseum, skriver Lawen Redar, riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson (S) i Arbetet.

Fjärraccess till audiovisuellt material under hela 2022

Forskare kan fortsätta studera film, musik, radio och tv i Kungliga bibliotekets (KB) samlingar på distans. 

Svenska biblioteks arbete med HBTQ-certifiering får uppmärksamhet

IFLAS resurs "LGBTQ users" lyfter de svenska bibliotekens arbete med HBTQ-certifiering. I en längre artikel beskriver man de svenska förutsättningarna och intervjuar svenska bibliotekarier.

Boken på arbetsplatsen - Läsandet bär demokratin (ABF)

Skillnaderna i vem som läser och vem som inte gör det är starkt klass- och könsrelaterade. Att främja litteratur via arbetsplatserna är ett steg på vägen att utjämna de oacceptabla skillnaderna. Boken på arbetsplatsen är den årliga träffpunkten för dig som engagerar dig för läsfrämjande. Evenemanget äger rum mellan 22 och 24 november i Bommersvik och är arrangerat av ABF.

Bibliotekens koldioxidavtryck kartlagda

I en finsk undersökning som utfördes på hösten 2020 deltog 13 olika stora pilotbibliotek runt om i Finland.  Cirka två tredjedelar av bibliotekens utsläpp orsakas av uppvärmningen av lokalerna och av elkonsumtionen.

”Meddelandet till beslutsfattarna i kommunen såhär vid kommunalvalet är också tydligt: om man vill minska på miljöinverkningar inom kommunens tjänster och avser nå de nationella målen med koldioxidneutraliteten, måste man fästa blicken på förbrukningen och skicket av fastigheterna och tekniken som styrs av kommunen. De är i en betydande roll i eftersträvandet av koldioxidneutraliteten.” 

Replik: Problemet är inte leverantörerna

I förra nyhetsbrevet efterlyste Ingrid Atlestam ett BTJ 2.0 för att säkra bredden och djupet i bibliotekens bestånd. Men Atlestam missar målet menar Eleonor Pavlov. "Jag kan känna att det skulle vara svårt, om inte omöjligt, att skapa ett BTJ 2.0 idag."
Copyright © 2021 Föreningen BiS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp