Copy
View this email in your browser

I det här nyhetsbrevet:

  • Välkommen!
  • Vad är nästa steg för biblioteken och biblioteksaktivismen?
  • Barnbiblioteken måste få ta plats!
  • Boktips
  • I huvet på en gammal bis-redaktör
  • Vad händer i föreningen?

Välkommen!

Välkommen till BiS nyhetsbrev för våra medlemmar och andra intresserade!

I brevet finns nyheter, information och tips om föreningens verksamhet som kan intressera dig som medlem eller dig som vill bevaka biblioteksutvecklingen ur ett vänsterperspektiv.

Vad är nästa steg för biblioteken och biblioteksaktivismen?

Foto: Tobias Willstedt

BiS anordnar salong i Lund 28 mars.

Bibliotekens verksamhet är reellt hotad. Ett stort antal kommuner skär ner på folkbibliotekens verksamhet och förslagen om privatisering blir fler. Samtidigt ser vi hur högerpolitiska krafter avsätter tjänstepersoner, sätter bibliotekslagen på undantag och vill censurera bibliotekens programverksamhet.

Vad innebär det att vara aktivist för biblioteken idag och i framtiden? Och vad behöver vi göra för att förverkliga ett demokratiskt bibliotek för alla?

Deltagare är Balsam KaramJacob Andersson och Cecilia Billsdotter Jonsson. Moderator: Tobias Willstedt.

Introduktion av Ingrid Atlestam: “Aktivist, javisst!”

Fritt inträde, ingen föranmälan behövs.

Tid: lördag 28 mars klockan 13.00-14.30

Lokal: Hemgården, Kiliansgatan 11, Lund

Läsvärt

 

Hur länge kan biblioteken trolla med knäna?

Biblioteken drar ned på sina medieinköp – vilket lär ge lägre utlåning. Risken är att det leder till en ond cirkel, med ytterligare sparkrav som en följd av dåliga siffror. Elisabet Andersson skriver om bibliotekens prekära situation i Svenska Dagbladet.

Ny undersökning om bibliotek, internet och demokrati

76% av svenskarna tycker att det bästa med internet är tillgången till mycket information, men bara 19% vet vad https i en webbadress betyder. Läs en undersökning om svenska folkets digitala kunskaper som Novus har gjort på uppdrag av Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket.

Bokbål vid bibliotek på förintelsens minnesdag

Böcker om judendomen, nazismen och hbtq-frågor brändes utanför Linköpings stadsbibliotek under natten till 27 januari.

Gemensamt e-bibliotek för Finland planeras i ett omfattande projekt

Undervisnings- och kulturministeriet i Finland har beviljat 250 000 euro för att starta ett utredningsprojekt för ett nationellt e-bibliotek. Syftet med projektet är att förbättra både den regionala tillgängligheten till e-böcker och jämställdheten mellan medborgarna i hela landet.

Barnbiblioteken måste få ta plats!

Hur kan barnbiblioteken stärkas? Forskare, utvecklingsledare och bibliotekschefer svarar. Barnbiblioteken måste få sin rättmätiga andel av satsningarna när kulturministern lägger fram sitt förslag till en nationell biblioteksstrategi för riksdagen.
”All erfarenhet visar att om inte barn och unga får specialdestinerade satsningar, så kommer de inte att få del av de allmänna insatserna, eller bara i mycket begränsad omfattning.”

Boktips

Begreppet fascism är komplext och används ofta för att misstänkliggöra och neutralisera politiska motståndare. Verbal förlag gav 2017 ut boken Vad är egentligen fascism? som är ett samarbete mellan tecknaren Kalle Johansson och forskaren Lena Berggren.
Tillbaka till Reims av Didier Eribon borrar djupt i frågor om klass, fransk historia och social utsatthet.

I huvet på en gammal bis-redaktör

Lennart Wettmark gick med i BiS i början av 70-talet, och har jobbat under många år med tidskriften bis, både i redaktionsgrupper och som ”ensamredaktör”. Vi bad Lennart tänka tillbaka på de många åren i tidskriftens tjänst.
”Jag är imponerad av tidningen! Och hoppfull om bis framtid. Många välskrivna artiklar och recensioner. Bredd. Källhänvisningar efter artiklar. På min tid var nog bis mera vildvuxen – på gott och ont.”

Bli medlem i BiS!

Föreningen BiS vill på socialistisk grund verka för ett demokratiskt samhälle och ett biblioteksväsen till för alla. Som medlem får du tidskriften bis som kommer ut med 4 nummer om året.

Ett vanligt medlemskap kostar bara 250 kronor per år, eller 160 kronor för dig som är student/pensionär/person utan full inkomst. Du kan betala enkelt med Swish.

Inbjudan till BiS årsmöte 2020

Föreningen Bibliotek i Samhälle håller årsmöte i Lund
lördag 28 mars klockan 10-16.

Lokal: Hemgården, Kiliansgatan 11, Lund

10–12 och 14.30–16:
Årsmötesförhandlingar.

12–13:
Lunch.

13–14.30:
Salong! Vad är nästa steg för biblioteken och biblioteksaktivismen?

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Anmäl deltagande Christian Forsell, christian_forsell@telia.com. Skriv om du vill äta lunch på årsmötet och om du vill följa med och äta middag efteråt.

Välkommen!

Engagera dig i styrelsen!

Föreningen söker nya styrelseledamöter! Är du intresserad eller nyfiken på vad det innebär, kontakta valberedningen: Tobias Johansson, tobbepysslare@gmail.com, eller Tove Völgyi, tove.volgyi@hotmail.com.

Copyright © 2020 Föreningen BiS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp