Copy
View this email in your browser

Gwirfoddolwyr eu hangen i helpu i brofi prosiect anturus newydd!!

Volunteers needed to test an exciting new project!!

 

Annwyl ffrindiau,

Rydym yn chwilio am 20 o bobl rhwng 7 oed a 70+ i ddod i'n helpu i brofi perfformiad anturus newydd cyn iddo agor. Bydd y gwirfoddolwyr yn cael cyfarfod a'r artistiaid, cael rhagolwg o'r sioe a mwy....

Amser a lleoliad:

Pryd: Sadwrn 22ain o Orffenaf
Amser: 3hy-4.30hy
Lle: Intec, Ffordd y Parc, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG

Am fwy o wybodaeth, gweler isod, a gwyliwch y treilar yma: https://www.lightladdemberton.com/

Cysylltwch a Siri Wigdel i archebu lle, drwy ffonio (07855839575), neu e-bostio: siriwigdel@yahoo.com
 

Dear friends,

We are looking for 20 people, from 7 years old to 70+, to come and help us test an exciting new performance prior to its launch. Volunteers will get to meet the artists involved, have a sneak preview of the show, and more...

Date and location as follows:

When: Saturday 22 July
Time: 3pm-4.30pm 
Where: Intec, Ffordd y Parc, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG

For further information, please see the promotional material attached below, and watch the trailer here: https://www.lightladdemberton.com/

To book a place, please contact: Siri Wigdel, either by phone (07855839575), or email at siriwigdel@yahoo.com

Disgo Distaw Owain Glyndŵr
gan Light Ladd & Emberton
 
Un chwedl. Dau dîm. Clustffonau. Nawr dawnsiwch.
 
Mae Owain Glyndŵr, Tywysog a rebel chwedlonol Cymru, wedi diflannu! Dewch i ddarganfod ei dynged ar y llawr dawnsio.

Dawnsiwch eich ffordd drwy wrthryfel Owain i gymysgedd o gerddoriaeth clwb clasurol ac alawon gwreiddiol, yng nghestyll ei wrthwynebwyr!

Profiad unigryw Cymreig, gyda thwmpath ffyrnig, gemau strategol, cystadleuaeth dawns, gwarchaeau a brad. Addas ar gyfer pob oedran.

Dewch i ymgolli eich hun yn ein hanes Cymreig gyda thro, yng nghestyll Safleoedd Treftadaeth y Byd.
Owain Glyndŵr Silent Disco
by Light Ladd & Emberton
 
One legend. Two teams. Headphones. Now dance.
 
Owain Glyndŵr, the legendary rebel Prince of Wales, has disappeared without a trace. Discover his destiny on the dancefloor.

Dance the rebellion to a DJ mixing club classics and original tunes, inside his rivals’ castles.

Experience the highs and lows of the uprising, with fierce twmpath, strategy games, dance-offs, sieges, betrayals, and defections. Suitable for all ages.

Come and immerse yourself in Welsh history but with a twist, in World Heritage Site Castles.
Copyright © 2017 Siri Wigdel, All rights reserved.

Mailing address:
Siri Wigdel
Bryn Haul
Pant
Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6NB
United Kingdom


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp