Copy
Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser


Rajupusu Leaderin hallitus 2020

Toimintaryhmän hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 4.2. Hallitus muodostuu kolmikantaperiaatteella: kolmannes hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, kolmannes yhteisöjä (yhdistyksiä ja yrityksiä) ja kolmannes maaseudun asukkaita. Kaksivuotista puheenjohtajapestiään jatkavat puheenjohtaja Kimmo Ihalainen Joroisista ja varapuheenjohtaja Kirsi Jylhä-Lipsanen Juvalta. Hallituksessa jatkavat vanhoina jäseninä Joroisista Eveliina Kautto, Juvalta Anne Suhonen ja Ritva Hänninen, Rantasalmelta Jari Rautiainen ja Sulkavalta Maarit Tiimonen. Uusina jäseninä hallituksessa ovat Marja Huupponen Joroisista, Suvi Kokkola ja Eija Guttormsen Rantasalmelta sekä Kukka-Maaria Kärki ja Ari Möttönen Sulkavalta.
 

Hallituksen rahoituslinjaukset vuodelle 2020

o Myönnettävä enimmäistukimäärä sekä yritysten investointituissa että hanketuissa (yleishyödylliset kehittämishankkeet ja yleishyödylliset investoinnit) on 40 000 euroa
o Hankkeille puollettava tukitaso voi vaihdella
o Yleishyödylliset kehittämishankkeet: tukitaso enintään 70 %
o Yleishyödylliset investointihankkeet: tukitaso enintään 50 %
o Tiedonvälityshanke: tukitaso enintään 80 %
o Laajakaistainvestoinnit: tukitaso enintään 70 %
o Perustamistuki: tukitaso enintään 75 %
 
o Vesiosuuskuntien käyttö- ja jätevesi-investointeja voidaan tukea tapauskohtaisesti silloin, kun investointi on osana jotakin muuta yleishyödyllistä hanketta.
o Pilaantuneen maaperän puhdistamista ja kunnostamista ei tueta.
o Hankkeiden ennakkomaksuihin ei sisällytetä kuntarahaosuutta pääsääntöisesti lainkaan. Asiaa voidaan kuitenkin harkita tapauskohtaisesti.
 

Vuonna 2019 puollettiin tukea yhteensä noin 424 500 euroa.

Rajupusu Leader ry:n hallitus puolsi rahoitusta vuoden 2019 aikana 10 yleishyödylliseen hankkeeseen ja 9 yritykselle. Yhteensä tukea puollettiin noin 424 500 euroa Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueelle. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Julkisen tuen lisäksi kaikissa hankkeissa on mukana hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä. Hankerekisteriin pääset tästä linkistä.

Vuonna 2020 on hankkeille ja yritystuille myönnettävissä noin 450 000 € rahoitusta. Hankehaku on jatkuvaa.
 

NuorisoLeader -toiminta aloitettu

Vuoden 2020 alussa on aloitettu NuorisoLeader -toiminta. NuorisoLeaderin tavoitteena on nuorten itse suunnittelema ja toteuttama toiminta ja saada sen myötä nuoret mukaan alueen kehittämiseen ja projekteihin. NuorisoLeaderin tarkoituksena on edistää seudun elinvoimaisuutta nuorten näkökulmista käsin erilaisten nuorten suunnittelemien ja toteuttamien projektien ja hankintojen avulla. Hakijana ja toteuttajana NuorisoLeaderissa on joko nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme 13-29 vuotiasta henkilöä, nuorten tai lasten kanssa toimiva yhdistys tai nuori yrittäjä. Hankkeen hyödyn tulee kohdistua Joroisten, Juvan, Rantasalmen tai Sulkavan alueelle. Päätökset rahoitettavista tekee alueen nuorista koostuva päättäjäryhmä. Ryhmään haetaan vielä  mukaan jäseniä, joten asiasta voi ottaa yhteyttä toimistoomme. Lisää NuorisoLeaderistä voit lukea: http://rajupusuleader.fi/nuorisoleader/
 

Älykkäät maaseudut –kiertue

Maaseutuverkosto järjestää Älykkäät maaseudut -kiertueen sekä alueellisen että paikallisen ohjelma- ja strategiatyön tueksi fasilitointikoulutuksia ELY-keskuksille ja Leader-ryhmille. Kiertueella kuullaan CAP-strategiasuunnitelman valmistelun etenemisestä ja valmistellaan suunnitelman alueellisia painopisteitä ja paikallisia strategioita. Katso lisää: 
https://www.maaseutupolitiikka.fi/materiaalipankki/tapahtumat_ja_kampanjat/alykkaat_maaseudut_-kiertue_keraa_evastyksia_uudelle_vuosikymmenelle.html

 

Hallituksen kevään kokouspäivät

*31.3.2020
Hakemusten jättöaika Hyrrään on 17.3.2020 mennessä.
*28.4.2020
Hakemusten jättöaika Hyrrään on 14.4.2020 mennessä.
Kokouksissa käsiteltävät hankkeet haetaan Hyrrä -asiointipalvelun kautta.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 28.4.2020 Juvalla. 
Tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Copyright © 2020 Rajupusu Leader, All rights reserved.


Our mailing address is:
Rajupusu Leader
Juvantie 2
51900 Juva 
Finland