Copy
Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser


Rajupusu Leaderin hallitus 2018

Toimintaryhmän hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 30. tammikuuta. Hallitus muodostuu kolmikantaperiaatteella: kolmannes hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, kolmannes yhteisöjä (yhdistyksiä ja yrityksiä) ja kolmannes maaseudun asukkaita. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Eetu Nissinen Sulkavalta ja varapuheenjohtajana Kimmo Ihalainen Joroisista. Hallituksen muut jäsenet ovat Joroisista Riikka-Mari Damski ja Eveliina Kautto, Sulkavalta Maarit Tiimonen ja Heikki Mikkonen,  Juvalta Anne Suhonen, Kirsi Jylhä-Lipsanen ja Ritva Hänninen sekä Rantasalmelta Riitta Minkkinen, Ari Korhonen ja  Jari Rautiainen.
 

Hallituksen kevään 2018 kokoukset:

Tiistai 20.3. - Hakemusten viimeinen jättöpäivä pe 2.3. 
Tiistai 24.4. - Hakemusten viimeinen jättöpäivä pe 6.4. 
Tiistai 5.6.   - Hakemusten viimeinen jättöpäivä ti 22.5.


Vuonna 2017 puollettiin tukea yhteensä 676 721,53 euroa

Rajupusu Leader ry:n tämän kauden ensimmäinen yritysryhmähanke sai puoltavan päätöksen vuoden 2017 loppupuolella. Rajupusu Leader ry:n hallitus puolsi rahoitusta vuoden 2017 aikana kaiken kaikkiaan 10 yleishyödylliselle toimijalle, 11 yritykselle 12 hankkeeseen sekä tukea teemahankkeen Luonto ja Liikunta toteuttamiseen 5 hakijalle. Tukea puollettiin yhteensä 676 721,53 euroa. Julkisen tuen lisäksi kaikissa hankkeissa on mukana hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä. Hankerahoitushaku Leader-ryhmiin on jatkuva, ja hyviä hankeideoita niin yleishyödyllisiin hankkeisiin, yritystukiin sekä yritysryhmähankkeisiin otetaan mielellään vastaan. Mavin hankerekisteristä löytyy tällä rahoituskaudella puolletut hankkeet. Hankerekisteriin pääset tästä linkistä.


Uudenlaiset tapahtumat
-teemahankkeeseen tulee hakea mukaan 28.2. mennessä

”Uudenlaiset tapahtumat” -teemahankkeen ajatuksena on luoda malli joko täysin uudenlaisten tapahtumien järjestämiseksi tulevaisuudessa tai tukea voi hakea jo olemassa olevien tapahtumien laajentamiseksi merkittävästi vaikuttavuudeltaan ja verkostoiltaan. Teemahankkeet ovat hankkeita, jossa hankehallinnoijana toimii Leader itse ja tiettyyn teemaan liittyen kootaan eri toimijoiden toimenpiteitä, jotka toteuttavat teemahankkeen suunnitelmaa. Toimenpiteiden toteuttajina toimivat pääsääntöisesti samat hakijat kuin muissakin yleishyödyllisissä hankkeissa. ”Uudenlaiset tapahtumat”-teemahankkeesta löytyy sekä kehittämispuoli että investointipuoli. Hakija voi hakea teemaan liittyen sekä kehittämistä että investointia, molempia yhdessä tai erikseen. Kehittämisen tukiprosentti on 85% ja investointien 75%. Hakemus liitteineen tulee toimittaa Rajupusu Leader ry:n toimistoon viimeistään helmikuun aikana. Katso lisää tämän linkin kautta!


Copyright © 2019 Rajupusu Leader, All rights reserved.


Our mailing address is:
Rajupusu Leader
Juvantie 2
51900 Juva 
Finland