Copy
Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser


Rajupusu Leaderin hallitus 2019

Toimintaryhmän hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 29. tammikuuta. Hallitus muodostuu kolmikantaperiaatteella: kolmannes hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, kolmannes yhteisöjä (yhdistyksiä ja yrityksiä) ja kolmannes maaseudun asukkaita. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Ihalainen Joroisista ja varapuheenjohtajaksi  Kirsi Jylhä-Lipsanen Juvalta. Hallituksen muut jäsenet ovat Joroisista Riikka-Mari Damski ja Eveliina Kautto, Juvalta Anne Suhonen ja Ritva Hänninen, Sulkavalta Maarit Tiimonen, Jaakko Tiippana ja Eetu Nissinen sekä Rantasalmelta Riitta Minkkinen, Ari Korhonen ja  Jari Rautiainen.
 

Hallituksen rahoituslinjaukset 29.1.2019 alkaen

o Myönnettävä enimmäistukimäärä sekä yritysten investointituissa että hanketuissa (yleishyödylliset kehittämishankkeet ja yleishyödylliset investoinnit) on 40 000 euroa
o Hankkeille puollettava tukitaso voi vaihdella
o Yleishyödylliset kehittämishankkeet: tukitaso enintään 70 %
o Yleishyödylliset investointihankkeet: tukitaso enintään 50 %
o Tiedonvälityshanke: tukitaso enintään 80 %
o Laajakaistainvestoinnit: tukitaso enintään 70 %
o Perustamistuki: tukitaso enintään 75 %
 
o Vesiosuuskuntien käyttö- ja jätevesi-investointeja voidaan tukea tapauskohtaisesti silloin, kun investointi on osana jotakin muuta yleishyödyllistä hanketta.
o Pilaantuneen maaperän puhdistamista ja kunnostamista ei tueta.
o Hankkeiden ennakkomaksuihin ei sisällytetä kuntarahaosuutta pääsääntöisesti lainkaan. Asiaa voidaan kuitenkin harkita tapauskohtaisesti.


Vuonna 2018 puollettiin tukea yhteensä noin 879 300,00 euroa

Rajupusu Leader ry:n hallitus puolsi rahoitusta vuoden 2018 aikana 11 yleishyödylliseen hankkeeseen a 13 yritykselle 15 eri hankkeeseen. Tukea puollettiin yhteensä noin 879 300,00 euroa. Julkisen tuen lisäksi kaikissa hankkeissa on mukana hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä. Mavin hankerekisteristä löytyy tällä rahoituskaudella puolletut hankkeet. Hankerekisteriin pääset tästä linkistä.

Rahoituskausi on edennyt jo pitkälle, joten myönnettävissä olevan tuen määrä vähenee kauden loppua kohden vuosittain. Vuodelle 2019 on myönnettävissä tukea enää noin 170 000 euron verran, joten mahdollisesti hallitus käsittelee hankkeita toistaiseksi viimeisen kerran kokouksessaan 19.3.2019. Hakemusten viimeinen jättöpäivä kokoukseen on 5.3.2019.

 

Yhteisöpedagogiopiskelija Leader-toimistolla

Rajupusu Leaderilla on aloittanut tammikuun alussa yhteisöpedagogiksi opiskeleva työharjoittelija Leena Purhonen. Harjoittelun lisäksi hän tekee opinnäytetyötä liittyen nuorten osallisuuden edistämiseen Rantasalmella, Joroisissa, Juvalla ja Sulkavalla. Kevään 2019 aikana luodaan konseptia, jonka avulla nuoret pääsevät tulevaisuudessa hakemaan rahoitusta omille ideoilleen ja toteuttamaan niitä käytännössä. Leenan tavoittaa Leaderin toimistolta kaksi kertaa viikossa aina toukokuun loppuun saakka.Copyright © 2019 Rajupusu Leader, All rights reserved.


Our mailing address is:
Rajupusu Leader
Juvantie 2
51900 Juva 
Finland