Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #32# september 2018

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

Beste lezers,

We zijn, met de vakantie achter de rug, weer lekker bezig met z'n allen. Ook wij blijven in beweging. We hebben voor dit najaar 2 nieuwe workshops in ons programma. Complexe gespreksvoering en effectief communiceren met klanten met een licht verstandelijke beperking. De deelnemers van deze incompany workshops gaven de training een 8,7 en de trainer een 9! 

Heb je in de tussentijd vragen? Laat het ons weten! Graag ontmoet ik jullie weer ergens in het land. Zoals op 2 oktober bij de bewindvoerdersdag van de BPBI.

Groet, Mark Cornelissen
Eigenaar De Wijsmaker

PS - Even uitrusten na de vakantie is ook belangrijk:

Stimulans Wajongers die willen werken of studeren

Wajongers hoeven straks niet langer in te leveren op hun uitkering als ze naar school gaan of studeren. En Wajongers moeten er op vooruit gaan als ze gaan werken of meer gaan werken. Dat zijn twee van een reeks aan maatregelen die staatssecretaris Tamara van Ark neemt om Wajongers die willen werken of studeren te helpen. Ook wil ze de huidige 10 varianten van de Wajong in 1 lijn brengen en vereenvoudigen.

Lees hier meer over de maatregelen. 

Terugvordering Alo-kop bij vergunninghouders

Vanaf september zal de Belastingdienst bij een groot aantal vergunninghouders de ALO (alleenstaande ouder)-kop over 2016 en 2017 gaan terugvorderen. Veel alleenstaande vergunninghouders met kinderen hebben in 2016 en 2017 een extra bedrag ontvangen boven op het kindgebondenbudget. Na gezinshereniging blijkt vaak dat de vluchteling hier geen recht op had. Dit extra bedrag dient te worden terugbetaald. 

Lees hier het hele verhaal. 
 

Nieuwe workshops complexe gespreksvoering en effectief communiceren met klanten met een LVB.

Nieuw: Workshop effectief communiceren met klanten met een licht verstandelijke beperking (halve dag, 3 PE) door Eefje Kuil.

Eefje geeft handvatten om gericht en op maat te leren omgaan met gedragingen van klanten waarbij je leert de problematiek te signaleren middels heldere voorbeelden. Daarbij leer je de gesprekstechnieken in te zetten voor klanten met een licht verstandelijke beperking. 

 Nieuw: Workshop complexe gespreksvoering (halve dag, 3 PE) door Eefje Kuil

Het gaat hier om complexe gesprektechnieken op maat: naar aanleiding van de casuïstiek van de cursist geeft Eefje Kuil handvatten die de volgende dag al in de praktijk gebracht kunnen worden!

Loondispensatie Participatiewet gaat niet door!

Grote opluchting onder arbeidsgehandicapten nu het kabinet afziet van het plan om werkgevers de mogelijkheid te bieden hen onder het minimumloon te betalen. Maar daarmee is nog steeds niet duidelijk met welke maatregelen het kabinet wél komt om meer arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen. Bonden en organisaties willen zo snel mogelijk overleg in Den Haag.

Mensen met een arbeidsbeperking vallen ook onder de nieuwe Participatiewet. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldde deze week dat die nieuwe wet vooralsnog ook niet leidt tot meer mensen die aan werk komen.

"Er is met de Participatiewet 1,8 miljard euro bezuinigd", zegt directeur De Haan van Cedris. "Niet gek dat er minder mensen aan de slag komen. Iemand met een beperking kost ook geld. Je hebt bijvoorbeeld een jobcoach nodig of aanpassingen op de werkvloer."

Lees hier het hele bericht. 

Wijzigingen zorgverzekering basispakket 2019 en zorgpremie & toeslagen


Vitaminen, mineralen en paracetamol
Per 1 januari 2019 zullen vitaminen, mineralen en paracetamol waarvoor een gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig alternatief bestaat in de vrije verkoop niet meer worden vergoed vanuit het basispakket. Door deze maatregel komt ongeveer €40 miljoen per jaar vrij. Deze middelen zal ik onder andere inzetten om de andere (pakket)maatregelen mogelijk te maken.
De minister antwoord op vragen dat het voor sommige mensen erg vervelend is dat dit wordt afgeschaft: Daarnaast zijn er, zoals het Zorginstituut heeft aangegeven in zijn advies, ook andere instrumenten om mensen te ondersteunen die door deze maatregel geraakt worden, zoals gemeentelijke regelingen binnen de Wmo 2015 en de bijzondere bijstand. Tevens bestaat de fiscale regeling aftrek specifieke zorgkosten. 

Zorgpremie & toeslagen
De verwachting is dus dat de premie stijgt in 2019. Daar staat tegenover dat de overheid de zorgtoeslag verhoogt. Minima profiteren ervan, maar niet iedereen krijgt meer. Zorgwijzer heeft een overzicht gemaakt, lees het hier. 
 
Duizenden minima raken voordelige zorgpolis kwijt?

Vele duizenden minima dreigen de voordelige zorgverzekering kwijt te raken die ze via hun gemeente hebben afgesloten. De reden: zorgverzekeraars als Menzis en Zilveren Kruis stoten gebieden af waar de ‘gemeentepolis’ niet rendabel voor hen is. Steeds meer gemeenten slaan alarm. ,,De lage inkomens worden de dupe van de drang naar steeds meer winst.”

Volgens Wim Groot, hoogleraar Gezondheidseconomie, is het helemaal niet erg als de gemeentepolis voor minima verdwijnt. ,,Het zijn vaak vrij uitgebreide verzekeringen waarin het eigen risico wordt afgedicht, inclusief uitgebreide aanvullende pakketten. Het wordt door de sociale dienst van gemeenten gedaan vanuit paternalistische motieven, maar eigenlijk is het vaak een erg dure verzekering. Een deel van de bijstandsgerechtigden betaalt te veel, omdat ze bijvoorbeeld geen fysiotherapie nodig hebben.”

Maar hoe moeten de minima zich dan goedkoop verzekeren? Groot: ,,Gewoon zelf een zorgverzekering kiezen. Gemeenten kunnen ook op andere manieren compensatie regelen voor deze doelgroep. Het zou verstandig zijn wanneer gemeenten eens goed gaan overwegen hoe ze meer maatwerk kunnen bieden in plaats van het huidige one-size-fits-allsysteem.”

Lees hier meer. 

LOVCK&T heeft voor bewindvoerders nieuwe aanbevelingen


Deze aanbevelingen zijn vastgesteld op 7 september 2018. De aanbevelingen voor curatoren en mentoren wijzigen niet. In de nieuwe versie ontbreken de lijsten met vergoedingen. Hierdoor is het document nog maar 25 pagina's lang.

Lees hier de nieuwe versie. 
Baankansen voor mensen met arbeidsbeperking gedaald door Participatiewet
  • Met de invoering van de Participatiewet is de toegang tot de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe instroom. Dit heeft de baankansen en de duurzaamheid van de gevonden banen verlaagd voor de Wsw-doelgroep (Wet sociale werkvoorziening). De uitkeringsafhankelijkheid van de baanvinders uit deze doelgroep steeg juist.
  • De baankansen van de mensen die (voorheen) op de Wsw-wachtlijst stonden, daalden van gemiddeld 50% voor invoering van de Participatiewet naar 30% na invoering van de wet.
  • Ook de duurzaamheid van de banen daalde. 51% van de gevonden banen heeft een duur van ten minste een jaar, tegenover 65% à 77% in de oude situatie.
  • De uitkeringsafhankelijkheid van de baanvinders steeg. Van degenen die sinds de invoering van de participatiewet in beide navolgende jaren een baan hadden, ontving 63% een uitkering naast het werk. Dit is iets meer dan in de oude situatie (58% à 60%).
  • Voor de introductie van de Participatiewet hadden mensen met ofwel een bijstandsuitkering ofwel een Wajong-uitkering en mét een Wsw-indicatie een grotere kan om aan een baan te komen dan mensen met dezelfde uitkering maar zonder Wsw-indicatie. Dit verschil is na de invoering van de Participatiewet verdwenen.

Lees hier meer. 

Consument worstelt met schuld bij webwinkels, kabinet komt met maatregelen tegen omstreden leningen


Bij ruim één op de drie leningen bij webwinkels of postorderbedrijven kampt de klant met een betalingsachterstand. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het kabinet wil de strijd aanbinden met deze schulden.

Het gaat om leningen bij bedrijven als Wehkamp, Otto en Klingel. Consumenten hebben daar de mogelijkheid om op de pof te winkelen. Ook leent bijvoorbeeld Wehkamp direct geld uit. Daar hangt wel een prijskaartje aan. 

Lees hier het artikel in de Volkskrant
 
TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
In de agenda vind je nog meer goede opleidingen en trainingen. Deze kunnen allemaal ook in company worden gegeven!
Joost Jaspers van Jaspers overheidsrecht pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht, o.a. bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.

Uitspraak van de maand, door Thijs van Lierop

Uitspraak van de maand september 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 juni 2017: communicatie met een psychiatrisch patiënt blijft maatwerk!
 
De gewichtige reden die ligt in de persoon van rechthebbende omdat die andere verwachtingen heeft van het bewind dan de bewindvoerder nu biedt, kan op zichzelf geen goede reden zijn om een bewindvoerder te ontslaan. Toch kan het anders liggen bij een psychiatrisch patiënt. Als een behandelend psychiater verklaart dat de bewindvoerder een negatieve invloed heeft op het psychisch functioneren van betrokkene, dat zich uit in miscommunicatie en oplopende (nachtelijke) onrust en stress, kan er sprake zijn van een ernstige aanhoudende vertrouwensbreuk. Dit rechtvaardigt het ontslag van de bewindvoerder, aldus de rechter.

Lees hier de hele uitspraak.

Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2018 De Wijsmaker, All rights reserved.