Copy

Uitnodiging

Dynamische hoofdstad of kopje onder? De economie van Leeuwarden in 2028

Datum: Donderdag 31 oktober 2019
Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Kanselarij, Turfmarkt 11. Leeuwarden
2028 lijkt ver weg , maar is dichterbij dan we denken. Wat typeert de gemeente Leeuwarden in 2028, welke koers gaan wij varen om daar te komen en waar moeten we mee stoppen? Denk met ons mee over de toekomst van onze gemeente. Wat kunt u daaraan bijdragen?

Wij nodigen u uit voor een dialoogavond op 31 oktober. Deze avond komt de economische positie van onze gemeente aan bod. Welke sectoren passen bij een verantwoorde groei van Leeuwarden en Fryslân? Gaan wij vooral focussen op watertechnologie en food ? De stad als campus en het platteland als laboratorium. Wat betekent dat voor onze landbouw ? Blijft Leeuwarden ook na Culturele Hoofdstad 2018 The Place to Be en wat is daar dan voor nodig? En hoe zorgen we ervoor dat Leeuwarden ook in de toekomst voor iedereen goed bereikbaar is?

Wij gaan daarover in gesprek met experts, belangstellenden en bestuurders onder leiding van Klaas Sietze Spoelstra, ervaren veranderaar en trekker van Kening van de Greide. Het eerste woord is aan de generatie 2028.

U bent van harte welkom op deze tweede dialoogsessie over Leeuwarden als sterke economische stad in Noord-Nederland en Europa.

Graag aanmelden via omgevingswet@leeuwarden.nl of via de groene knop hieronder. Zo kunnen we rekening houden met uw komst.
Geef je op voor deze dialoogsessie via deze knop
Begin dit jaar daagde rijksbouwmeester Floris van Alkemade ons als Friese regio uit om met “Panorama Nederland” na te denken over de ruimtelijke opgaven voor de komende 10 tot 20 jaar. Nu gaan we kijken naar het Panorama 2028 van Leeuwarden. Hoe ziet onze gemeente er in 2028 uit en hoe bereiken we dat ? Deze vragen willen we beantwoorden in de Omgevingsvisie die de gemeente gaat opstellen.

Samen met u willen wij onze ambities voor de komende 10 jaar bepalen. Wij hebben daarvoor drie dialoogavonden belegd in De Kanselarij op 10 oktober, 31 oktober en 7 november. Alle avonden beginnen 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Op deze bijeenkomsten kunt u met elkaar en met ons in gesprek over drie ambities:
  1. Leeuwarden is in 2028 het hart van een bijzondere blauw-groene regio (10 oktober). Bekijk het videoverslag
  2. Leeuwarden is in 2028 een sterke economische stad in Noord-Nederland en Europa (31 oktober)
  3. Het is goed leven in Leeuwarden in 2028 (7 november)
Als vertrekpunt voor die dialoog hebben wij de notitie “Leeuwarden in 2028 – De aftrap voor een Leeuwarder Omgevingsvisie” opgesteld. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

Kijk voor meer informatie over de omgevingswet en omgevingsvisie op www.leeuwarden.nl/omgevingswet