Copy


 

View this email in your browser

Inventarisatie gebruik Fipronil bij legbedrijven
 

27 juli 2017


NVWA heeft gisteren een persbericht uitgestuurd dat zij uit voorzorg enkele tientallen legbedrijven geblokkeerd hebben. Het zijn bedrijven die in de periode 1 januari tot eind juli dit jaar een behandeling tegen bloedluis hebben laten uitvoeren met het middel Dega16/fipronil.
 
Fipronil mag niet gebruikt worden bij pluimvee. Voorkómen dient te worden dat eieren met te hoge gehaltes aan fipronil op de markt worden gebracht. In dat kader zijn binnen het kwaliteitssysteem IKB Ei nadere regels gesteld en dienen alle IKB Ei legbedrijven  zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 31 juli 2017 12 uur aan te geven (op stalniveau) of zij wel of geen Dega16/fipronil op hun bedrijf hebben gebruikt. U kunt dit doorgeven door op deze link te klikken. U dient per KIP-nummer een apart formulier in te vullen. Verder dient u ook uw afnemer van de eieren te informeren.
KAT heeft vandaag alle KAT-bedrijven gevraagd dezelfde informatie door te geven. Als u dat wenst kunnen wij de informatie ook namens u aan KAT doorgeven. 
 
Indien Dega16/fipronil is gebruikt in één of meerdere stallen van uw bedrijf, dan is afvoer van eieren uit die stallen niet toegestaan. Zodra bemonstering en analyse door de Certificerende Instantie of de NVWA heeft plaats gevonden en uit het analyse resultaat blijkt dat het gehalte aan fipronil in de eieren onder de wettelijke norm van 0,005 mg/kg ligt, mogen de eieren uit die stallen weer van uw bedrijf afgevoerd worden.
Indien u een bemonstering en analyse uit wilt laten voeren, dient u contact op te nemen met uw CI (VERIN/CBD 088-9984310 of ISACert 088-6252476)
 
NB: Als uw bedrijf al door de NVWA is geblokkeerd, dan zal de verdere afhandeling wat betreft monstername en analyse via de NVWA lopen. Ook in dat geval dient u ons de gevraagde gegevens te verstrekken.
 
Indien eieren in strijd met het bovenstaande worden afgevoerd van het bedrijf, volgt schorsing van het IKB Ei certificaat gedurende een periode van maximaal 6 maanden. Ook als u geen tijdige opgave doet of ons onjuist heeft  geïnformeerd over het gebruik van fipronil op uw bedrijf, kan dat leiden tot  schorsing. Uiteraard zal op de naleving hiervan worden toegezien via aanvullende controles van de CI’s.
 
De kosten van bemonstering en analyse als hierboven omschreven komen voor rekening van de betreffende deelnemer.
 
We begrijpen dat u als pluimveehouder hier te goeder trouw heeft gehandeld, maar als IKB Ei staan we voor veilige producten en daarom is actie en medewerking nu vereist.
 
De pluimveesector heeft gisteren  ook een persbericht uitgebracht over de situatie rond fipronil. Via deze link kunt u dit bericht vinden.
 
Voor inhoudelijke vragen over fipronil verwijzen wij u naar de NVWA. Voor vragen over deze brief kunt u terecht bij OVONED tel 088-9984340 of op onze website.

Stichting OVONED | Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein | 088-9984340
info@ikbei.nl | www.ikbei.nl

 U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van OVONED of deelnemer aan IKB Ei.

Afmelden voor deze nieuwsbrief?
Afmelden


Email Marketing Powered by Mailchimp