Copy

Årsmøte og nytt styre

11.mai arrangerte vi årsmøte i K-stud i Kirkens Hus. Vi startet dagen med en temasamling, som du kan lese mer om i saken under. Nærmere 40 delegater var til stede som representerte ulike medlemsorganisasjoner. Før vi tok fatt på årsmøtesakene, fikk vi noen hilsener fra sentrale samarbeidspartnere.

Fra Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen på Stortinget holdt Tone Merete Sønsterud (Arbeiderpartiet) en hilsen. Hun løftet fram at studieforbundene er viktige samfunnsaktører, og at deres opplæring er like viktig som en formelle opplæringen i vårt samfunn. Hvis Arbeiderpartiet vinner valget, må betingelsene for denne type opplæring bli bedre, mente hun. Astrid Thoner hilste fra Voksenopplæringsforbundet (VOFO), før vi var i gang med sakene som skulle drøftes.

Ordstyrere Roger Dahl (Baptistene) og Heidi Vestbye (KABB) ledet oss gjennom årsmøtet. Årsmøtet ble orientert om årsmelding og handlingsplan. Regnskap for 2016 ble presentert, og budsjett for 2017 ble vedtatt. Det ble gjort noen endringer i K-studs vedtekter og mønstervedtektene til regionleddene.

Det ble også valgt nytt styre.
Faste styremedlemmer:
Styreleder: Harald Skarsaune (Kirkelig undervisningsforbund)
Doan Phuc Hau (Det Norske Baptistsamfunn)
Åse Mari Kessel (Hekta – trosopplæring for ungdom)
Espen Pedersen (Ungdom i oppdrag)
Ole Martin Thelin (Den norske kirkes menigheter)
Maria Greenberg Bergheim (Kristent Interkulturelt Arbeid)
Janet Seierstad (Norsk Luthersk Misjonssamband)

Vararepresentanter:
 1. vara Espen Kvamen Amundsen (Norges KFUK-KFUM)
 2. vara Annika Filtvedt (Pinsebevegelsen)
 3. vara Frode Bilsbak (Normisjon)

Temasamling om utenforskap og ensomhet

Før selve årsmøtesakene, hadde vi en temadel, der fokuset var på utenforskap. Den første innlederen var Kari Gran fra Kirkens bymisjon. Hun er virksomhetsleder på Møtestedet, som er en cafe for rus- og gatemiljøet i Oslo. Dette er et lavterskel tilbud og skal være en vanlig cafe, slik at de som kommer dit føler seg en del av det vanlige livet. Det kan gi dem følelsen av å være noe mer enn en rusavhengig. De ansatte her ønsker å avdekke skjevheter og gjøre noe med det, og endre livet til de som er der. Vi ble utfordret til å se disse menneskene som lever i en form for utenforskap, som noe mer enn bare det. De er som oss andre, og er også opptatt av mange av de samme problemstillinger og gleder livet gir.

Lene Hopland Bergset fra Kirkens SOS snakket om ensomhet som en stor utfordring i vårt samfunn. Mange av de som ringer til Kirkens sos, opplever ensomhet. Hun la vekt på at vi må gi rom for å dele følelser omkring dette. Ved å fremstå vellykket, som mange har en tendens til å gjøre f.eks. via sosiale medier, skjønner ikke folk at man ønsker å være med i fellesskapet. Frivillige organisasjoner bør være bevisst på at sin arena kan hjelpe folk ut av ensomhet, også de menneskene som er ekstra krevende.

Flere av K-studs medlemsorganisasjoner ønsker å inkludere alle på leir. Margrete Taarud fra Hekta – trosopplæring for ungdom, snakket om deres erfaringer med dette. Hekta ønsker at deltakere med ekstra utfordringer, enten fysisk eller psykisk, skal være en naturlig del av fellesskapet på leir. Kartlegging i forkant, og kontakt med foresatte før, under og etter leir er svært viktig.
 

Husk fristene! 

Nå nærmer det seg semesteravslutning, og vi minner om at fristen for å sende søknad om tilskudd, er 3 måneder etter avsluttet opplegg.

Det er også mulig å planlegge neste semester og sende inn studieplan, slik at denne blir godkjent i god tid før dere starter opp.

For kursdeltakere som trenger praktisk og/eller pedagogisk tilrettelegging for å kunne delta på kurs, kan kursarrangøren søke om tilretteleggingstilskudd. Tilretteleggingstilskuddet skal dekke ekstra kostnader for kursarrangøren som følge av tilretteleggingen.

Nytt i 2017, er at dugnadsinnsats/frivillig innsats eller annen praktisk tilrettelegging som ikke er lønnet og ikke dokumentert med noen form for bilag, godtas etter at vi har vurdert hva som står i søknaden og hvilken tidsbruk søkeren oppgir. Dokumentasjonen ligger i beskrivelsen i søknaden, som tydelig skal få frem behovet for særskilt tilrettelegging. Søkeren kan få maksimalt 5000 kr ekstra for denne tilretteleggingen.

Merk deg at vi holder kontoret stengt i juli, og godkjenner ikke studieplaner i denne perioden.
 
Avslutt mitt abonnement


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kristelig studieforbund · Rudvangveien 22A · Oslo, PA 01680151 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp