Copy

Mye ny kunnskap på kort tid!

«Visste ikke hva jeg skulle forvente, men har lært masse, og fått en helt ny innsikt», sa en av deltakerne etter lederkurset i Grenseoverskridende adferd, som ble ledet av Tormod Kleiven og Gaute Brækken. 20 deltakere med bakgrunn i ulike kristne organisasjoner og menigheter deltok på kurset. Gjennom kurset tok de utgangspunkt i forskjellige case og de hadde også rollespill. Deltakerne som var mellom 20 og 70 år, ble utfordret og berørt.

I år igjen, arrangerte vi kurs i rytmisk korledelse. Deltakerne fikk både teoretisk innføring i ulike metoder, og de ble også utfordret til å komme ut på gulvet og prøve seg. Deltakerne var overveldet over hvor mye de lærte på kort tid. Marie Pihlstrøm Frostlid og Mari Tesdal Hinze skaper en trygg og god arena for læring, der det også er rom for at deltakerne blir utfordret og får konstruktive tilbakemeldinger.

I samarbeid med IKO hadde vi viderekommende kurs i babysang. Dette var for de som har gjennomført nybegynner kurs i babysang, og som har erfaring fra dette arbeidet. Her var ulike kursholdere inne utenom kurskoordinator Merete Bøe, blant annet Jon Roar Bjørkvold som snakket om musikalsk barnekultur. Deltakerne ble kjent med nytt materiell knyttet til babysang, de lært hvordan kan bruke trommer i babysangen, og lærte om det diakonale aspektet ved babysangkurs. Deltakerne tok med seg mange gode verktøy for å utvikle babysangkonseptet lokalt.

På Årets kurs var det nesten 80 deltakere fra 16 til 71 år. Det var et mangfold av våre medlemsorganisasjoner med. Dette gjør disse kursene unike! Det er ikke ofte man kan møtes til opplæring på tvers av generasjoner og kirke- og organisasjonstilhørighet. Takk til kurslederne for flotte, inspirerende og lærerike kurs!

 

Statistikk – en halv million deltakere på kurs

I 2016 var det 505 000 deltakere på i alt 45 000 tilskuddsberettigede kurs i regi av de 15 studieforbundene som er godkjent av Voksenopplæringsforbundet. Disse kursene utgjorde til sammen 1,4 millioner undervisningstimer.

Kristelig studieforbund (K-stud) er nummer 3 når det gjelder antall kurs, og nummer 5 når det gjelder studietimer.

Studieforbundene jobber for at alle skal ha mulighet til å delta på kurs, og har et eget tilskudd som skal brukes til å fjerne hindringer for deltakelse i opplæring. I 2016 var dette tilretteleggingstilskuddet til studieforbundene ca. 33 mill. kroner.

Tilrettelagte kurs som inkluderer deltakere med særlige behov har vokst fem ganger raskere enn ordinære kurs siden 2012. Elleve av femten studieforbund, og 106 av 401 organisasjoner tilbød tilrettelagte kurs i 2016. Totalt økte kurskatalogen med 400 nye kurs, mens antall kurstimer økte med 2% som tilsvarer 27.816 flere timer med organisert opplæring.

Det er en klar vekst i antall kurs som bruker tilretteleggingstilskudd til å gjøre det mulig for alle å delta på kurset. I 2016 ble det gjennomført nesten 7 500 tilrettelagte kurs, dette er 2000 mer enn for 5 år siden. De siste 5 årene har antall tilrettelagte kurs vokst fem ganger raskere enn hele kursporteføljen.

Studieforbundene har kurs i alle norske fylker, også på Svalbard. Det finnes kurs i så å si alle kommunene i Norge. Det var bare 5 (av 428) kommuner uten kurs i 2016. Flest kurs finner vi i og rundt de største byene i Norge, mens det arrangeres færrest kurs i små kommuner i Nord-Norge.

Av alle deltakerne på kurs er 28 prosent i aldersgruppen 14 – 29 år. K-stud har en langt høyere andel enn andre studieforbund i denne aldergruppen, hele 54 prosent.  For alle studieforbundene er det flest deltakere som 50 år eller eldre. Dette utgjør 43 prosent av alle deltakerne som deltar på kurs. For K-studs kurs utgjør deltakerne i denne aldersgruppen neste 26 prosent. 
 

Nytt materiell  

Kaffe, kultur & kommunikasjon – Tanker om lederskap i en uoversiktlig tid

Hermon forlag

Kaffe, kultur og kommunikasjon er en analyse av hvordan vi effektivt kan lede tydelig gjennom relasjoner og skrevne mål. Lederskap handler om å forme og designe framtiden.
Kaffe, kultur og kommunikasjon er en bok om å lede deg selv, de rundt deg og de som kommer etter deg, framover til det som er ditt og deres potensiale og til det Gud har kalt deg og dem til.

Boka er skrevet for å hjelpe deg til å forstå og gjøre noe med ditt liv og de omstendighetene du står i.
 

Jesus synlig – for dem som ennå ikke tror

Hermon forlag

Jesus synlig for dem som ennå ikke tror er ei utfordrende og praktisk ressursbok om å nå ut med evangeliet. Den er skrevet av en rekke dyktige skribenter, journalister, pastorer, misjonærer og kirkeledere som har mye kunnskap og erfaringer å øse fra.

Boken kombinerer dybdeartikler, undervisning, reportasjer og intervjuer på en måte som gir en bred og mangfoldig tilnærming til to særdeles viktige fagfelt –evangelisering og misjon. Boken er bygget opp rundt teksten i Apostlenes gjerninger 1,8: «Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.»
 

En Gud for de mange – Tolv teser om hvordan kirken skal vinne folket tilbake.

Kagge forlag

«En Gud for de mange» handler om hva som skaper avstand mellom folk og kirke og hvordan troende bidrar til det. Forfatteren har skrevet 12 historier om ikke-troende som lever tett opp til kirke og kristenliv. De forundres over det gudsbildet som troende presenterer. Etter hver historie deltar Den norske kirkes biskoper i refleksjonssamtaler.
Boka avsluttes med et forslag til en «åndelig vær varsom plakat» etter samme mønster som pressen har. Utøvelse av religiøs frihet kan også skade de som utsettes for åndelig makt. En åndelig vær varsom-plakat kan tjene som en påminnelse til varsomhet.
 
Avslutt mitt abonnement


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kristelig studieforbund · Rudvangveien 22A · Oslo, PA 01680151 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp