Copy
Farmářské tržiště v novém, moderní styl komunikace a přepracování budoucího rozvoje na Slatinách!
Zobrazte si tento email ve svém prohlížeči.

Vážení příznivci dobrého dění na Praze 10,

zasíláme vám další vydání našeho pravidelného měsíčního souhrnu, který mapuje práci Koalice Vlasta. Postupně otevíráme radnici Prahy 10 veřejnosti. S jarním obdobím přicházejí také první zřetelnější úspěchy nového vedení radnice. Projednali jsme transparentně rozpočet na rok 2019 i dotační řízení, které zohledňuje více potřeby obce. Přesoutěžili jsme provozovatele Farmářských trhů na Kubánském náměstí, což přineslo hned na začátku viditelné zkvalitnění poskytovaných služeb. Řešíme současně řadu menších i větších nepříjemností a břemen z minulé doby, ale i díky zpětné vazbě od veřejnosti, z vašich reakcí, víme, že se máme o koho opřít.

Prahu 10 otevíráme právě pro Vás! Mimochodem: Nově zavádíme moderní komunikaci prostřednictvím tzv. “mobilního rozhlasu” a hlášení potíží skrze aplikaci v telefonu. Přihlaste se také k odběru novinek! Mimochodem Praha 10 nyní hledá nového vedoucího tiskového oddělení

 

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

  • Kvalita farmářských trhů po přesoutěžení provozovatele bude mít věříme vzrůstající tendenci. Novým provozovatelem se stal na řadě míst Prahy prověřený Spolek Archetyp. Na podmínkách nového řízení a konceptu doprovodného programu se s 1. místostarostkou Janou Komrskovou (Piráti) podílel náš kolega místostarosta David Kašpar (VLASTA/STAN). Kdy potkáte své oblíbené prodejce, si prohlédněte v rozpisu zde.

 
  • I nadále výrazně podporujeme dobrovolnické úklidy. Na Praze 10 se do celostátní akce Ukliďme Česko (na Desítce jako Společně ukliďme Prahu 10) zapojilo téměř 400 dobrovolníků ze spolků, škol, úředníci MČ, ale i jednotlivci a rodiny. Uklízelo se na rekordních téměř 20 lokalitách, největší zájem byl mezi dobrovolníky v Malešicích a na Trojmezí. MČ Praha 10 tradičně poskytla zdarma pracovní pomůcky a podobně jako loni se podařilo vyjednat bezplatné kontejnery na odpad od soukromé společnosti. Zapojili se i naši členové a spolupracovníci. Všem organizátorům i dobrovolníkům děkujeme!

 
  • Zahájili jsme diskusi s SK Slavia ohledně plaveckého bazénu, který není v utěšeném stavu. Se sportovci čile komunikuje náš předseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity Václav Vlček (VLASTA / Desítka pro domácí). Změny se dočkal také nepohodlný a nedůstojný systém losování tzv. “plavenek” pro seniory. Velmi populární dotované rehabilitační plavání pro seniory jsme zachovali, inovovali a právě nyní je možné se zapojit!


Rozpočet a dotace pro rok 2019 schváleny na konci března!

Poslední jednání zastupitelů probíhalo ve znamení schválení rozpočtu, spravedlivé dotační podpory spolků, dobrovolnických, sportovních a pomáhajících organizací, která se pro letošek snaží více ocenit přínos menších lokálních organizací napříč čtvrtěmi Desítky. Došlo také na slavnostní vyhlášení výsledků 4. ročníku participativního rozpočtu MOJE STOPA. Všem zapojeným, kteří věnují svůj čas a um ve prospěch naší obce, děkujeme! 
 

 Radnice otevírá znovu diskusi ke Slatinám!
 

Po několika měsících jednání s Hlavním městem Prahou a Institutem plánování a rozvoje Prahy dospělo vedení MČ Praha 10 po jednáních vedených starostkou Renatou Chmelovou (VLASTA/nestr.), která má v gesci strategii a územní plán, a místostarostou pro územní rozvoj Martinem Valovičem (ODS), že Urbanistická studie Bohdalec - Slatiny, brownfield Strašnice má být přepracována. Celý proces zadání dopracování byl projednán v odborné a poradní Komisi územního rozvoje, které předsedá náš kolega zastupitel Milan Maršálek (VLASTA/nestr.) a v níž je kromě politiků koalice i opozice za členy několik architektů. Stále hájíme tezi, že Slatiny nemají být přelidněné, ale vedle (nezbytného) doplnění kompaktnosti města mají plnit i rekreační a ochranné přírodní funkce, se zachováním podílu historického rázu starých časů. Všechny zveme na dubnové veřejné setkání a posléze i květnovou vycházku k tomuto tématu.
Tankodrom před OC Cíl má namále!

Po letech slibů se konečně začalo s revitalizací plochy u OC Cíl na Zahradním městě. Úředníkům se podařilo shromáždit všechna potřebná povolení, je vybrán zhotovitel akce a práce započaly. Věříme, že i přes zvýšené nepohodlí stavby a nutnost dočasně obcházet staveniště budete s konečným výsledkem spokojeni. Všechny pokácené stromy nahradí na místě nová výsadba. Kontrolního dne se po několika kritických připomínkách občanů zúčastnila i starostka Renata Chmelová (VLASTA/nestr.).
 

            
Foto: Renata Chmelová při kampani slíbila “do roka a do dne” změnu, je tu!


Učitelská cena bratří Čapků 2019

Praha 10 opět ocenila své učitele. V roce 2015 tento drobný, ale potřebný příspěvek k větší prestiži učitelů uváděl do života zastupitel Pavel Mareš (VLASTA/KDU-ČSL), dnes předseda poradní Komise výchovně vzdělávací. K letošnímu ročníku pak místostarosta pro školství David Kašpar (VLASTA/STAN) uvedl: „Školní třída je místo, kde se rodí zdravá společnost. A učitelé jsou ti, kdo na to mají zásadní vliv. A to je obrovská odpovědnost a také výzva. Cena bratří Čapků je projevem úcty a poděkování za náročnou a odpovědnou práci našich učitelů.“ Oceněným paním učitelkám i všem dalším navrženým pedagogům gratulujeme a přejeme do dalších let hodně elánu i trpělivosti se všemi  žáky.
 

Důležité termíny

Zastupitelstvo

v pondělí 29. 4. 2019  od 16:00 6. jednání Zastupitelstva městské části Praha 10

Výbory

ve středu 17. 4. 2019  17:00 Kontrolní výbor - 411b

ve středu 24. 4. 2019  17:00 Výbor zdravotní a sociální - Radniční salónek

v pondělí   6 .5. 2019 v 16:30 Výbor pro sport a volnočasové aktivity - Středisko územního rozvoje

v pondělí 13. 5. 2019  15:00  Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky - Radniční salónek

v pondělí 13. 5. 2019  17:00 Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu - Středisko územního rozvoje

 

Dotace a granty

do 30. dubna (termín uzávěrky): Vyhlášení dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 2019

od 6. do 17. května (termín příjmu žádostí): Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10

 

Pozvánky

od 15. 4. - do 3. 5. 2019 výstava „Malešická průmyslová oblast“ - výstava studentských prací ČVUT ve Středisku územního rozvoje v přízemí budovy B úřadu

ve čtvrtek 18. 4. 2019 18:00 Stárneme ve městě - beseda v Domě čtení (Strašnice)

v úterý 23. 4. 2019 18:00 Veřejné setkání k aktualizaci a dopracování urbanistické studie Bohdalec - Slatiny v jednacím sále zastupitelstva, 1. patro Budova B

v sobotu 27. 4. 2019 Den Země v Malešicích 2019 v Malešickém parku

v úterý 14. 5. 2019 Komentovaná vycházka po území Bohdalce a Slatin (podrobnosti budou známy později)

 

Krásné prožití Velikonoc přejí starostka a senátorka Renata Chmelová a zastupitelé Koalice VLASTA

 

 

 

Tento email Vám došel, protože jste v minulosti projevili zájem o dění na Praze 10. Pokud ho přepošlete dalším, budeme rádi. Pokud se budete chtít odhlásit, je to možné kdykoli. 

Naše adresa:
Koalice VLASTA
U Záběhlického zámku 1a/3253
Praha 10 106 00
Czech Republic

Email: info@vlasta10.cz
Telefon724 022 964

Chcete změnit nastavení Vám zasílaných zpráv? Nebo se chcete odhlásit?

Email Marketing Powered by Mailchimp