Copy
Vyčíslili jsme nutné opravy škol a školek. Účet za 1,7 miliardy!
Zobrazte si tento email ve svém prohlížeči.

Vážení příznivci dobrého dění v naší městské části,

když jsme s vámi opakovaně mluvili před volbami, neslibovali jsme modré z nebe, ale otevřenost, odpovědnost a důkladnost. Jednou z nejnáročnějších kapitol a zároveň základním úkolem svěřeným samosprávám je školství. Školství má na starosti náš místostarosta David Kašpar (VLASTA / STAN) a to se neobejde bez kvalitního zázemí. 

Kvalita školských budov je pro současné vedení MČ Praha 10 prvořadou prioritou! Od začátku našeho vládnutí jsme zkoumali a hodnotili stav našich školských budov; v rámci Rady to má na starosti kolegyně Olga Koumarová (ODS). Ona a radní Lucie Sedmihradská (VLASTA / nestr.), naše “ministryně financí”, přišly s desetiletým plánem na komplexní opravu a rekonstrukci školských budov svěřených Praze 10.

Školské budovy a zařízení zachraňujeme doslova “hodinu po dvanácté”. Starat se o školy není luxus, ale povinnost městské části. I proto jsme vyhlásili, že dodatečně získané finance z daně z nemovitých věcí půjdou právě na opravy a rekonstrukce škol (více v tiskové zprávě úřadu). Současně s využíváním vlastních zdrojů usiluje Praha 10 o hledání zdrojů v rámci Prahy a z evropských fondů.

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

 • Podpoříme parkovací zóny pro rezidenty i smíšené zóny pro návštěvníky Prahy 10

  Hlásíme, že je hotový podrobný návrh tzv. “modrých parkovacích zón” pro rezidenty (s trvalým pobytem) a abonenty (vlastníky nemovitostí) a též fialových zón pro návštěvníky. Vše je zveřejněno k připomínkování veřejnosti. Do 20. března 2020 můžete psát na kontaktní e-mail úřadu MČ Praha 10. Dne 16. března se bude konat veřejné setkání v KD Barikádníků. Relevantní připomínky budou zohledněny pro konečný podklad, který bude sloužit Technické správě komunikací a hl. m. Praze pro legislativní a technické zavedení zón. Připomeňme, že plán na zavedení zón placeného stání v polovině roku 2019 podpořilo Zastupitelstvo výraznou většinou, a to včetně zástupců opozice.
   
 • V obnovených radničních novinách zveřejňujeme informace o bezpečnosti a prevenci

  V měsíčníku PRAHA 10 začala vycházet rubrika, jež Vás seznamuje s jednotlivými okrsky strážníků Městské policie. V aktuálním čísle se také můžete dočíst o preventivních programech, které jsou průběžně realizovány. 
   
 • Nahradíme uschlé stromy novými a budeme o ně pečovat

  Naše péče o zeleň a stromy má logiku. V roce 2019 bylo nově vysázeno 176 stromů. Jednalo se o nové i náhradní výsadby za uschlé stromy. Na velkou část výsadeb se podařilo získat dotaci v rámci adaptačních opatření hl. m. Prahy a všechny byly vysázeny v rámci dlouholetého a mezi občany oblíbeného programu Stromy za narozené děti. V suchém období horkého léta se pak věnuje zvýšená pozornost zalévání stromů. Na podnět občanů je připravován i nový program dobrovolného zapojení veřejnosti do péče o zeleň “Adoptuj si svůj strom”. Již brzy vám budeme moci dodat více informací. 
   
 • Udržitelný rozvoj Prahy 10 podporujeme zaváděním ověřených procesů  místní agendy 21

  MČ Praha 10 během jednoho roku postoupila po dvouleté pauze o dvě kategorie v oficiální měřitelné statistice trvale udržitelného rozvoje, kterou spravuje Ministerstvo životního prostředí ČR. Více o opatřeních místní Agendy 21 na Praze 10 se dočtete zde


Zprávy z Prahy 10
 

Participativní rozpočet
Moje stopa - participativní rozpočet Městské části Praha 10 pokračuje 5. ročníkem! Politickou garantkou programu, ve kterém můžete navrhnout úpravy ve veřejném prostoru, je naše kolegyně Lucie Sedmihradská (VLASTA / nestr.), radní pro finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet. Více informací, inspiraci pro návrhy Vašich projektů a kontakty na úřad naleznete na novém webu www.mojestopa.cz

 

Praha 10 získala podporu pro projekty “chytrého města”
Desítka získala v minulém týdnu 3 z 12 dotací na projekty tzv. “Smart City”, které by měly šetřit energii, finanční prostředky a čas. Čas především při práci úředníků, aby se mohli věnovat podstatným úkolům. A také by měly zpříjemnit komunikaci vás občanů s radnicí. Které konkrétní projekty budou v Praze 10 realizovány, se dočtete v tiskové zprávě hl. m. Prahy. Mj. jde o energetický management škol, který v dlouhodobém horizontu ušetří finance, nebo interaktivní mapu zeleně, která usnadní péči o naše stromy a parky.

 

Ukliďme Česko 2020 na Praze 10
MČ Praha 10 i v letošním roce podporuje zapojení dobrovolníků i organizací do akce Ukliďme Česko, která se na Praze 10 koná pod názvem Společně ukliďme Prahu 10. Tradiční lokality jako Malešice, Trojmezí i další již můžete najít na mapě úklidů. Pokud se chcete sami zapojit a získat podporu radnice, kontaktujte Referát čistoty MČ Praha 10. Velmi si vážíme dobrovolnického angažování občanů ve všech čtvrtích Desítky! Úklidových akcí se podobně jako v řadě předchozích let účastní i naši radní a zastupitelé.
 

Výběrové řízení: Restaurace Gutovka

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového nájemce Restaurace na Gutovce. Je to nový a svým konceptem “prorodinný” pokus o provozovatele této restaurace. Potenciální zájemci, pozorně projděte dokumentaci výběrového řízení.

 

Myslíme globálně, jednáme lokálně
Renata Chmelová, starostka Prahy 10 (VLASTA / nestr.) napsala o projektech MČ Praha 10 k životnímu prostředí a šetrné spotřebě, že "trpělivě míříme k cíli, kterým je skutečně zelená městská část Praha 10”. Článek vyšel v pravidelné rubrice starostů pro Lidové noviny. Přečtěte si o tom, co všechno MČ Praha 10 dělá pro životní prostředí! Nejen výsadby stromů za narozené děti, ale také třídění olejů, vysoká míra osvěty, připojení se ke kampani #dostbyloplastu. Cílíme také na zlepšování ovzduší, které je "velkým dluhem" vůči kvalitě života Pražanů celkově. Čeho si velmi ceníme, je zapojování veřejnosti do připomínkových řízení. Jak u velkých záměrů, u kterých je vyžadováno posuzování jejich vlivu na životní prostředí, ale zejména pak u řady podnětů k lokální strategii udržitelného rozvoje naší obce. Desítková otevřená radnice tu není pro politiky, ale pro občany! Životní prostředí mají na starosti 1. místostarostka Jana Komrsková (Piráti) a Milan Maršálek (Vlasta / nestr.) jako předseda Výboru pro životní prostředí a infrasrukturu.

 

Vaše zastupitelka
V nové rubrice našeho měsíčního elektronického zpravodaje vám postupně představíme (nebo připomeneme), kdo z našich stranických či nestranických kolegů je členem zastupitelského klubu VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí. A informujeme Vás, na čem právě pracuje jako člen či členka orgánů Městské části Praha 10. Začínáme u kolegyně Veroniky Žolčákové, která je neuvolněnou zastupitelkou, a práci vykonává současně s rodičovskou dovolenou.


Veronika Žolčáková 

36 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft a další společnosti v oboru). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentek. Žije s manželem a dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta. 
Ve volném čase jezdí s dětmi do přírody a cestuje po České republice i do zahraničí, ráda čte knihy a studuje jazyky. Do budoucna by chtěla mít víc času na oblíbené sporty: snowboarding, lezectví a jízdu na kole.

Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

Členství v orgánech MČ Praha 10: Výbor sociální a zdravotní (členka), Komise bytové politiky (předsedkyně), Komise informační, otevřená radnice, IT a Smart Cities (členka)

Kontakty: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

Vzdělání: Mezinárodní vztahy a politologie (Mgr.), Univerzita Karlova v Praze


Důležité termíny

Zastupitelstvo
v pondělí 2. 3. 2020 od 14:00
 
Výbory zastupitelstva

v pondělí  9. 3. 2020 15:00  Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky - budova A, 5.p., Radniční salonek

v pondělí   9. 3. 2020 17:30    Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu - budova B, 5. patro, Radniční salonek

v pondělí   9. 3. 2020 17:00  Výbor pro sport a volnočasové aktivity - přízemí, Středisko územního rozvoje
 

Dotace a participativní rozpočet

MOJE STOPA - do 31. 5. 2020 lze předkládat návrhy projektů veřejnosti v rámci participativní části rozpočtu MČ Praha 10. Více informací a kontakty na pověřené pracovníky úřadu naleznete na webu www.mojestopa.cz


Pozvánky

od 17. 2. 17:00 MOJE STOPA - výstava úspěšných realizací projektů participativního rozpočtu, Středisko územního rozvoje ÚMČ Praha 10 (naproti vchodu do budovy A), volně přístupné

ve čtvrtek 5. 3. od 19:00  Sportovec roku  -  Strašnické divadlo - oceněni v různých kategoriích budou ti sportovci, kteří se zapojují do sportovních profesionálních či amatérských aktivit, které jsou pořádány na území naší městské části Praha 10

ve středu 11. 3. od 15:00 do 18:00 hodin Otevřené hodiny radních Prahy 10 - ve 4. patře budovy A Úřadu městské části Praha 10 (Vršovická 68, Praha 10). Potkejte se opět s našimi radními a proberte, co aktuálně hýbe Desítkou. K dispozici pro vás budou všichni členové Rady MČ.

v pondělí 16. 3. 18:00 Parkovací zóny - představení projektu, KD Barikádníků - přijďte se zeptat  přímo politiků a úředníků, co vás o zónách zajímá

Pozvánky na další akce také můžete sledovat v Kalendáři akcí MČ Praha a kulturním servisu Měsíčníku Praha 10. V Malešicích místní spolky a organizace provozují společný Kalendář akcí v místním spolkovém rozcestníku.

 

Pohodové a odpočinkové jarní prázdniny Vám přeje Renata Chmelová a zastupitelé Koalice VLASTA

 


 

 

Facebook
Website
Tento email Vám došel, protože jste v minulosti projevili zájem o dění na Praze 10. Pokud ho přepošlete dalším, budeme rádi. Pokud se budete chtít odhlásit, je to možné kdykoli. 

Naše adresa:
Koalice VLASTA
U Záběhlického zámku 1a/3253
Praha 10 106 00
Czech Republic

Email: info@vlasta10.cz
Telefon724 022 964

Chcete změnit nastavení Vám zasílaných zpráv? Nebo se chcete odhlásit?

Email Marketing Powered by Mailchimp